Házi feladat (Kiberfizikai rendszerek)

Házi feladat (tavalyi információk, a házi feladat kiadása 2019-ben a 3. oktatási héten történik)

A házi feladat információk a gyakorlaton elhangzottak (bizonyos szempontból részletesebben is, mint itt található) és a vonatkozó prezentáció elérhető a segédanyagok között.

A házi feladat egy elképzelt "smart grid" felügyeleti rendszer egy komponensének kidolgozása: specifikáció, tervezés, prototípus készítése. A feladat során az napkollektor termeli az áramot, és emellett egy fogyasztó lesz a rendszerbe kötve, továbbá hálózati áramról is tudjuk működtetni a rendszert, és tölteni az akkumulátort, amit napelemmel is tudunk tölteni.  A hallgatók feladata ezt a rendszert okossá tenni, fogyasztási adatokat gyűjteni és ez alapján predikciót csinálni, továbbá külső adatforrást bekapcsolni az optimális működés biztosítása végett. A fogyasztó várható fogyasztására vonatkozó fiktív adatok alapján optimalizáljuk a működést.

A rendszernek tartalmaznia kell legalább egy helyi, valamint legalább egy felhőben futtatott komponenst (és ezek kommunikációját) is, a funkciók komponensekhez rendelése része a feladatnak. A minimálisan a felhőben megvalósítandó funkciókkal kapcsolatban az egyéni feladatkitűzésben megkötésekkel élünk. A konkrét feladatok személyre szólóak, itt csak a közös információkat szedtük össze.

A házi feladatnak része (többek között):

  • A feladatkitűzésben meghatározott funkcióval kapcsolatos követelmények összegyűjtése és rendszerezése, majd finomítása. Ehhez -- ugyanúgy mint a valós projekteknél -- szükség lehet a megrendelő (ez esetben az oktatók) kikérdezésére, a követelményfinomítás során felmerülő részletek tisztázására. Ezt megtehetik személyesen az előadások és gyakorlatok környékén, vagy emailben.
  • A kitűzött feladatban szereplő szenzor és esetleges beavatkozó(k) kezelése DDS-en keresztül. A szenzorokat és beavatkozókat a tanszék biztosítja, a félév közben ez is a házi feladat részeként elkészül.
  • A kitűzött feladatban szereplő külső, felhőben megvalósítandó adatforrások használata. Általános célű adatforrások esetén (pl. időjárás) a feladat része egy meglévő nyilvános (ingyenes) szolgáltatás keresése és használata. Speciálisabb adatforrások esetén (pl. várható fogyaszás) a bemutatandó prototípushoz elegendő egy szabványos webes technológiákkal elérhető saját adatforrást létrehozni, majd azt mintaadatokkal feltölteni.

A házi feladattal kapcsolatban ezen az oldalon folyamatosan publikálni fogunk további információkat.

Beadási határidők

A beadás e-mailben történik, Vörös András részére zip fájlban, tárgy: [CPS2018 HF]

Architektúra, rendszerterv, prototípus:  november 23. november 26. 23:59

  • Dokumentáció: követelmények, ezek alapján a rendszer tervek bemutatása (lehetőleg a SysML elemkészletét használva) és a megvalósítás rövid bemutatása

Integrált megoldás beadása:  november 30. 23:59

  • Végleges interfészek definíciója, amennyiben szükséges a többi megoldáshoz való integrációhoz.
  • Esetleges javtások, módosítások dokumentálása

Pótbeadás: Díjköteles pótbeadási lehetőségre jelentkezni e-mailben lehet Vörös Andrásnál. Pótbeadásra csak a pótlási héten van lehetőség.