Rendszertervezés labor 2

Tárgyfelelős: 
Szatmári Zoltán
Oktatók: 
Gönczy László
Oktatók: 
Hajdu Ákos

A tantárgy célja az Informatikai rendszertervezés, az Intelligens elosztott rendszerek és az Alkalmazásfuttatási környezetek tantárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

A laboratórium 6 mérésből áll.

 • A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges. Ezen követelményeket a mérések folyamán a laborvezetők ellenőrzik.
 • Minden mérést külön jeggyel értékelünk. A félévközi jegy a méréseken szerzett 6 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez mind a 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.
 • A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél.

A kredit megszerzésének feltétele a következő mérési feladatok mindegyikének elvégzése:

 • MIT1. Teljesítménymérés
  • Mérés célja: profiling módszerek, futási idő és memóriahasználat mérése, teljesítményproblémák okainak keresése (Visual Studio)
  • Felkészülés: mérési segédlet a segédanyagok között megtalálható.
  • A mérés mérőpárokban történik és a mérési feladatok elvégzését a helyszínen kell dokumentálni, melyet a mérésvezető a mérés végeztével ellenőriz. 
  • Számonkérés: a mérés elején a felkészültséget beugróval ellenőrizzük.
 • MIT2. Mérési adatok feldolgozása és vizuális elemzése
  • Mérés célja: adatfeldolgozási és megjelenítési módszerek megismerése (Power BI)
  • Felkészülés: mérési segédlet és háttéranyagok a segédanyagok között megtalálhatóak.
  • A mérés mérőpárokban történik és a mérési feladatok elvégzését a helyszínen kell dokumentálni interaktív megjelenítők és az azokhoz fűzött szöveges magyarázatok formájában (ld. segédlet), melyet a mérésvezető a mérés végeztével ellenőriz. 
  • Számonkérés: a mérés elején a felkészültséget beugróval ellenőrizzük.
 • MIT3. Versengő ágensek intelligens elosztott rendszerekben: nyerő stratégiák kidolgozása és programozása
  • Mérés célja: Jelen labormérés célja, hogy a hallgatók minimális programozási teher mellett ismerkedjenek meg az árveréssel, mint az informatikai kooperatív protokollok egyik fontos formájával.
  • Felkészülés: A mérésre a felkészülni a kiadott laborjegyzőkönyv (https://hf.mit.bme.hu/ejk-export/vimiad02/296) elolvasásával illetve a jegyzőkönyv végén található további irodalmak tanulmányozásával lehet.
  • A mérés értékelése a https://hf.mit.bme.hu oldalon belépés után kitölthető elektronikus jegyzőkönyv alapján történik. A jegyzőkönyv szerkesztéséhez a portálon belépés után a Rendszertervezés laboratórium 2 tárgyat, majd azon belül a megfelelő feladatot kiválasztva az elektronikus jegyzőkönyvet meg kell nyitni. Az egyes kérdések utáni szerkeszthető mezőkben várjuk a válaszokat valamint képernyőképeket.
 • MIT4. Kooperatív ágensek intelligens elosztott rendszerekben: ágensek intelligenciájának programozása többágenses környezetben (Jason, AgentSpeak)
 • AUT1. Java alapú backend készítése: a kiberfizikai rendszerek kiszolgálására leginkább bevált megoldások szerver oldali része, Java alapokon. Adattárolás adatbázisban, szerver oldali logika és kapcsolattartás a kliensekkel.
  • Mérés célja: Külső hőmérsékleti adatok feldolgozása egy egyszerű alkalmazás segítségével
  • Felkészülés: Java nyelvi alapok átismétlése. A mérési útmutató a segédanyagok között megtalálható.
  • A mérési feladatok elvégzését a működő, teljes funkcionalitású alkalmazás igazolja, melyet a mérésvezető a mérés végeztével ellenőriz.
  • Számonkérés: nincs beugró
 • AUT2. Frontend készítés Qt alapokon: Felhasználói felület készítése QML alapokon, a QML és a C++ oldal kapcsolata, egyszerű vezérlők, adatkötések, signalok és QML oldali függvények.
  • Mérés célja: Egy egyszerű Qt Quick alkalmazás készítése, mely képes egy távoli webszerverrel kommunikálni.
  • Felkészülés: A mérési útmutató a segédanyagok között megtalálható.
  • A mérési feladatok elvégzését a működő, teljes funkcionalitású alkalmazás igazolja, melyet a mérésvezető a mérés végeztével ellenőriz.
  • Számonkérés: A mérés elején a felkészültséget beugróval ellenőrizzük.

Aktuális információk (2018. ősz)

Az első kettő oktatási héten nem lesznek még mérések, a részletes ütezemés és beosztás az első héten kerül majd ki.

 • A mérések ütemezése hamarosan elkészül a végleges tárgyjelentkezéseknek megfelelően
 • A tárgy keretében 4 mérést a MIT, 2 mérést pedig az AUT tanszék tart.
 • mérések időpontja: hétfő 14:15-18:00 óra
  • ​A MIT mérések helyszíne az I.B413. laboratórium
  • Az AUT mérések helyszíne az I.L208. laboratórium
 • A MIT-es mérésekre felkészülni a kiadott segédanyagok alapján kell.

Mérésbeosztás

A laborkapacitások figyelembevételével négy hallgatói csoportot alakítunk ki. Az egyes csoportok mérései más-más ütemezésben követik egymást.

Az csoportok közti elosztás a vezetéknevek kezdőbetűi alapján a következőképpen alakul:

 • A csoport: A-Haj
 • B csoport: Ham-Kö
 • C csoport: Ku-St
 • D csoport: Sza-Z

Csoportok közötti átjárásra kizárólag másik hallgatóval csere alapon, az egész félévre érvényes módon és a cserére hajlandó hallgatótárssal közösen jeneltkezve van lehetőség. Az ilyen jellegű kéréseket Szatmári Zoltán fogadja e-mailben szeptember 12. délig.