Informatikai rendszertervezés

Tárgyfelelős: 
Varró Dániel
Oktatók: 
Horváth Ákos
Oktatók: 
Búr Márton
Oktatók: 
Debreceni Csaba
Oktatók: 
Majzik István
Oktatók: 
Micskei Zoltán Imre
Oktatók: 
Nagy András Szabolcs

Célkitűzés

A tárgy célkitűzése, hogy bemutassa a modellalapú rendszertervezés alapvető folyamatait és eszközeit.

Kötelező szakmai gyakorlat (BSc új képzés)

Lásd: http://www.mit.bme.hu/oktatas/szakmai-gyakorlat/tudnivalok

Ez az oldal a VIMIAS16 kódú tárgyat teljesítő BSc hallgatókra vonatkozik.

Az MSc hallgatókra részben más szabályok vonatkoznak, számukra külön tájékoztató oldalt vezetek.

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban alkalmazzák az új számítástechnikai valamint információs rendszerek/berendezések/eszközök tervezésével/fejlesztésével és rendszerbe integrálásával kapcsolatos ismereteiket, részt vegyenek szakterületük kutatási-fejlesztési feladatainak kidolgozásában. A legalább négy hetes szakmai gyakorlat során a hallgatók

Rendszermodellezés

Tárgyfelelős: 
Pataricza András
Oktatók: 
Bergmann Gábor
Oktatók: 
Búr Márton
Oktatók: 
Debreceni Csaba
Oktatók: 
Farkas Rebeka
Oktatók: 
Gönczy László
Oktatók: 
Klenik Attila
Oktatók: 
Molnár Vince
Oktatók: 
Pataricza András
Oktatók: 
Szárnyas Gábor

ENGLISH COURSE PAGE: https://inf.mit.bme.hu/en/edu/courses/remo-en

FIGYELEM: Ez az oldal a Rendszermodellezés (VIMIAA00) 2. féléves tárgy, valamint a "régi" BSc 7. féléves Rendszermodellezés (VIMIA405) 2017. tavaszi oktatásával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.

A tantárggyal kapcsolatos tudnivalókat elsődlegesen ezen a honlapon közöljük. Tovább »

Rendszertervezés labor 1

Tárgyfelelős: 
Szatmári Zoltán
Oktatók: 
Hajdu Ákos
Oktatók: 
Honfi Dávid
Oktatók: 
Micskei Zoltán Imre
Oktatók: 
Szárnyas Gábor

A tantárgy célja a Rendszertervezés és az Ipari informatikába tantárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

Aktuális információk (2017. tavasz)

Az első oktatási héten nem lesznek még mérések, a részletes ütezemés és beosztás az első héten kerül majd ki. Tovább »

Rendszertervezés labor 2

Tárgyfelelős: 
Bergmann Gábor

A tantárgy célja az Informatikai rendszertervezés, az Intelligens elosztott rendszerek és az Alkalmazásfuttatási környezetek tantárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.