Formális módszerek - Segédanyagok

Félév: 2013. tavasz
Cím Egyedi szöveg
EA01: A formális módszerek szerepe
 • A formális módszerek szerepe
 • Korlátok és sikertörténetek
EA02: Alapszintű formalizmusok. Lineáris temporális logikák.

Alapszintű formalizmusok:

 • Kripke-struktúrák (KS)
 • Címkézett tranzíciós rendszerek (LTS)
 • Kripke tranzíciós rendszerek (KTS)
 • Időzített automaták

Lineáris idejű temporális logikák:

 • Temporális logikák típusai
 • Lineáris idejű temporális logikák
 • PLTL: Operátorok, formális szintaxis és szemantika
 • Követelmények formalizálása
EA03: Elágazó idejű temporális logikák
 • CTL*: Operátorok, mintapéldák,  formális szintaxis és szemantika
 • CTL: Kötöttségek, szintaxis és szemantika
 • Követelmények formalizálása (példák)
E04: Modellellenőrzés
 • PLTL modellellenőrzés: A tabló módszer
 • CTL modellellenőrzés: A szemantikán alapuló módszer (címkézés)
 • Kiegészítés: PLTL modellellenőrzés automata alapú módszerrel
EA05: Szimbolikus modellellenőrzés és ROBDD-k
 • Szimbolikus modellellenőrzés (bevezető)
 • Karakterisztikus függvények
 • ROBDD alapú reprezentáció, műveletek ROBBD-ken
EA06: Korlátos modellellenőrzés
 • Korlátos modellenőrzés
 • A modellellenőrzés előnyei és korlátai
 • Tesztgenerálás modellellenőrzővel
EA07: Modellezési és modellellenőrzési mintafeladat
 • Egy egyszerű mintapélda: kockadobálós játék
 • Minta házi feladat: Futtatási szálak ütemezése – megoldás és ellenőrzés
EA08: Forráskód generálás formális modellekből
 • Forráskód generálás automata modellekből
 • Monitorkód generálás futásidőbeli ellenőrzéshez
EA09: Állapottérképek
 • Állapottérképek szintaxisa
 • Állapottérképek szemantikája
 • Forráskód generálás állapottérképekből
ZH1: Segédanyagok
GY01: Modellellenőrzési példák

A példák leírással és modellekkel együtt tölthetők le (ZIP fájlok):

 • Kölcsönös kizárási algoritmusok ellenőrzése: Hyman, Peterson, Lamport algoritmusai
 • Konszenzus protokoll ellenőrzése: A Paxos protokoll egy egyszerűsített verziója
 • Feladatvégző fürt ellenőrzése: Feladatvégző egységek gyűrű struktúrában
EA10: Petri háló alapfogalmak, kiterjesztések
 • Petri hálók felépítése, működése
 • Dinamikus viselkedés: engedélyezettség, tüzelés, állapottrajektória
 • Petri háló modellek készítése, alapvető modellkonstrukciók
 • Egyszerű példák Petri hálókra
 • Kiterjesztett Petri hálók: a tüzelési szemantika módosítása
EA11: Petri hálók dinamikus tulajdonságai
 • Elérhetőség fogalma, tulajdonságai
 • Petri hálók dinamikus (viselkedési) tulajdonságai
 • Állapottér reprezentációk: az elérhetőségi és fedési gráf
 • Dinamikus tulajdonságok vizsgálata az állapottérben
EA12: Modellezés és szimuláció Petri hálókkal
 • Diszkrét rendszermodellezés alapjai
 • Modellező eszközök: DNAnet, Snoopy, PetriDotNet
 • Modellezési példa: Alternáló bit protokol
 • Petri háló modellek „tesztelése”: szimuláció, token játék algoritmusai
EA13: Redukciós módszerek, Petri háló alosztályok
 • Elérhetőségi probléma egyszerűsítése
  • Állapottér redukció
  • Struktúra redukció
 • Egyszerű struktúrájú Petri hálók viselkedése
  • Petri háló alosztályok strukturális jellemzői
  • Élő és bizt(onság)os tulajdonság kritériumai egyes alosztályokban
EA14: Petri hálók strukturális tulajdonságai
 • Invariánsok fogalma: T-invariáns, P-invariáns
 • Invariánsok számítása: Martinez-Silva algoritmus
 • Példa Petri háló modell analízisére: Alternáló bit protokoll
 • Petri hálók további strukturális tulajdonságai
 • Összefüggések a dinamikus és strukturális tulajdonságok között
EA15: Színezett Petri hálók (1. rész)
EA16: Színezett Petri hálók (2. rész)
 • Színezetlen és színezett Petri hálók összehasonlítása
 • Színezett Petri hálók felépítése
 • Színezett Petri háló példa: elosztott adatbázis
 • Színezett Petri hálók működése
 • Színezett Petri hálók széthajtogatása
 • Színezett Petri hálók analízise
EA17: Adatfolyam hálók, modellfinomítás. Hierarchikus Petri hálók
 • Adatfolyam hálók:
  • Felépítésük és formális definíciójuk.
  • Informális szemantika: Engedélyezettség és tüzelés.
  • Adatfolyam hálók finomítása
 • Hierarchikus Petri hálók, modellfinomítás
ZH2: Segédanyagok
EA18: Sztochasztikus Petri hálók
 • Alapszintű formalizmus: Folytonos idejű Markov láncok (CTMC)
 • Modellezés: Sztochasztikus Petri hálók (SPN, GSPN, DSPN)
 • Követelmény formalizálás: Sztochasztikus temporális logikák (CSL)
Félév: 2012. ősz
Cím Egyedi szöveg
T01: A formális módszerek szerepe
T02: Alapszintű formalizmusok
T03: Lineáris idejű temporális logikák
T04: Elágazó idejű temporális logikák
Tartalom átvétel