Formális módszerek - Segédanyagok

Félév: 2012. ősz
Cím Egyedi szöveg
T05: A modellellenőrzés módszerének alapötlete
T06: Állapottérképek
T07: Petri-hálók: alapfogalmak, kiterjesztések

Témakörök:

 • Petri hálók felépítése, működése
 • Petri-hálók dinamikus viselkedése
 • Modellezés Petri hálókkal
 • Petri háló modellek vizsgálata
 • Kiterjesztett Petri-hálók
  • Helyek kapacitáskorlátja
  • Tiltó élek
  • Prioritás
 • Kiterjesztett és közönséges Petri-hálók kifejezőereje
T08: Petri-hálók tulajdonságai

Témakörök:

 • Petri-hálók vizsgálata
 • Elérhetőség fogalma, tulajdonságai
 • Petri-hálók dinamikus tulajdonságai
  • Állapottér reprezentációk
  • Dinamikus tulajdonságok vizsgálata az állapotérben
 • Petri-hálók strukturális tulajdonságai
  • Invariánsok fogalma
  • Invariánsok számítása
  • További strukturális tulajdonságok
 • Strukturális és dinamikus tulajdonságok közti összefüggések
T09: Petri-háló alapú modellek készítése

Témakörök:

 • Közlekedési lámpa
 • Alternáló bit protokoll
  • A modell tulajdonságai
 • Modellező eszközök
T10: Magas szintű hálók

Témakörök:

 • Színezett Petri-hálók felépítése
  • CPN hálók eszközkészlete
  • Színezett Petri-hálók működése
  • Színezett Petri-háló példa
  • Színezett Petri-hálók széthajtogatása
  • Színezett Petri-hálók dinamikus tulajdonságai
  • Színezett Petri-hálók strukturális tulajdonságai
 • Adatfolyam háló formalizmus
  • Adatfolyam hálók finomítása
   • Értelmezési tartomány finomítás
   • Struktúrafinomítás
 • Hierarchikus Petri-hálók
  • Hierarchikus színezett Petri-hálók
T11: Modellezés színezett Petri-hálókkal

Témakörök:

 • Modellező eszközök
 • Példa modell: Simple protocol
  • A modell verifikációja
 • Másik modell: elosztott adatbázis
  • A modell strukturális tulajdonságai
 • Hierarchikus modellek támogatása
ZH1: Segédanyagok
HF: Házi feladat
ZH2: Mintafeladatok
Félév: 2012. tavasz
Cím Egyedi szöveg
EA01: A formális módszerek szerepe

Az előadás tartalma:

 • Tárgyadatok
 • A formális módszerek szerepe
 • Mintapélda: Egy fejlesztői keretrendszer bemutatása
EA02: Alapszintű formalizmusok és lineáris idejű temporális logikák

Az előadás anyaga:

Alapszintű formalizmusok:

 • Kripke-struktúrák (KS)
 • Címkézett tranzíciós rendszerek (LTS)
 • Kripke tranzíciós rendszerek (KTS)
 • Véges állapotú automaták időkezeléssel

Lineáris idejű temporális logikák:

 • Temporális logikák típusai
 • Lineáris idejű temporális logikák
 • PLTL: Operátorok, formális szintaxis és szemantika
 • Követelmények formalizálása
EA03: Elágazó idejű temporális logikák

Az előadás anyaga:

 • CTL*: Operátorok, mintapéldák,  formális szintaxis és szemantika
 • CTL: Kötöttségek, szintaxis és szemantika
 • Követelmények formalizálása (példák)
EA04: Modellellenőrzés

Az előadás anyaga:

 • PLTL modellellenőrzés: A tabló módszer
 • CTL modellellenőrzés: A szemantikán alapuló módszer (címkézés)
 • Kiegészítés: PLTL modellellenőrzés automata alapú módszerrel
EA05: Szimbolikus modellellenőrzés és ROBDD-k

Az előadás anyaga:

 • Szimbolikus modellellenőrzés (bevezető)
 • Karakterisztikus függvények
 • ROBDD alapú reprezentáció, műveletek ROBBD-ken
EA06: Korlátos modellellenőrzés

Az előadás anyaga:

 • Korlátos modellenőrzés
 • A modellellenőrzés előnyei és korlátai
 • Tesztgenerálás modellellenőrzővel
EA07: Modellezési és modellellenőrzési mintapélda (házi feladathoz)

Az előadás anyaga:

 • Egy modellellenőrzési mintapélda kidolgozása UPPAAL környezetben
MM01: Modellellenőrzési példák

A példák leírással és modellekkel együtt tölthetők le (ZIP fájlok):

 • Kölcsönös kizárási algoritmusok ellenőrzése: Hyman, Peterson, Lamport algoritmusai
 • Konszenzus protokoll ellenőrzése: A Paxos protokoll egy egyszerűsített verziója
 • Feladatvégző fürt ellenőrzése: Feladatvégző egységek gyűrű struktúrában
EA08: Állapottérképek és forráskód generálás

Az előadás anyaga:

 • Alkalmazás forráskód generálás automaták alapján
 • Monitor forráskód generálás formális modell és követelmények alapján
 • UML állapottérképek szintaxisa és szemantikája
 • Kódgenerálás állapottérképek alapján
ZH1: Mintafeladatok az első zárthelyihez

A letölthető anyagok:

 • Mintafeladatok az első zárthelyihez
 • Megoldási ötletek. Hibajavítás: A 2.3 feladat harmadik diagramján az (1,y22) csomópontból a szaggatott élet az (1,z2) csomóponthoz kell húzni a (z1,1) csomópont helyett!
EA09: Petri háló alapfogalmak, kiterjesztések

Petri hálók felépítése, működése

Dinamikus viselkedés: engedélyezettség, tüzelés, állapottrajektória

 • Engedélyezettség feltétele
 • Állapotátmenet
 • Szomszédossági mátrix
 • Tüzelési szekvencia

Petri háló modellek készítése, alapvető modellkonstrukciók

Egyszerű példák Petri hálókra

Kiterjesztett Petri hálók: a tüzelési szemantika módosítása

 • Korlátos kapacitású hely
  • Kiegészítő helytranszformáció
 • Tiltó él
 • Prioritás
EA10: Petri hálók dinamikus tulajdonságai

Az előadás tartalma:

Elérhetőség fogalma, tulajdonságai

 • Elérhetőség, elérhetőségi probléma

Petri hálók dinamikus (viselkedési) tulajdonságai

 • Korlátosság
 • Élőség
 • Megfordíthatóság
 • Visszatérő állapot
 • Fedhetőség
 • Perzisztencia
 • Korlátozott fairség (B-fairség)
 • Globális fairség

Állapottér reprezentációk: az elérhetőségi és fedési gráf

 • Elérhetőségi gráf
 • Fedési gráf
  • Fedési fa generáló algoritmus
 • Petri hálók fedési fájának analízise

Dinamikus tulajdonságok vizsgálata az állapottérben

EA11: Modellezés és szimuláció Petri hálókkal

Az előadás tartalma:

Diszkrét rendszermodellezés alapjai

Modellező eszközök: DNAnet, Snoopy, PetriDotNet

Modellezési példa: Alternáló bit protokol

Petri háló modellek „tesztelése”: szimuláció, token játék algoritmusai

 • Petri hálók szimulációja
 • Egyszerű szimulációs algoritmus
 • Hatékony szimulációs algoritmus
 • Prioritásos Petri hálók szimulációja
 • Időzítés kezelése
EA12: Elérhetőségi probléma egyszerűsítése, Petri háló alosztályok

Az előadás tartalma:

Elérhetőségi probléma egyszerűsítése

 • Állapottér redukció
  • A részleges sorrendezési reláción alapuló redukció alapötlete
 • Struktúra redukció
  • Soros összevonások
  • Párhuzamos összevonások

Egyszerű struktúrájú Petri hálók viselkedése

 • Petri háló alosztályok
  • Állapotgép (State Machine, SM)
  • Jelölt gráf (Marked Graph, MG)
  • Szabad választású háló (Free-Choice Net, FC)
  • Kiterjesztett szabad választású háló (EFC)
  • Aszimmetrikus választású háló (AC)
 • Élő és bizt(onság)os tulajdonság kritériumai
EA13: Petri hálók strukturális tulajdonságai

Az előadás tartalma:

Invariánsok fogalma

 • Állapotegyenlet
 • Tüzelési, avagy T-invariáns
 • Hely, avagy P-invariáns
 • Invariánsok számítása
  • Martinez-Silva algoritmus

Petri hálók további strukturális tulajdonságai

 • Strukturális korlátosság
  • Vezérelhetőség
  • Konzervativitás
 • Strukturális élőség
  • Ismételhetőség
  • Konzisztencia

Példa Petri háló modell analízisére: Alternáló bit protokoll

Tartalom átvétel