Formális módszerek - Segédanyagok

Félév: 2013. tavasz
Cím Egyedi szöveg
EA09: Állapottérképek
 • Állapottérképek szintaxisa
 • Állapottérképek szemantikája
 • Forráskód generálás állapottérképekből
ZH1: Segédanyagok
GY01: Modellellenőrzési példák

A példák leírással és modellekkel együtt tölthetők le (ZIP fájlok):

 • Kölcsönös kizárási algoritmusok ellenőrzése: Hyman, Peterson, Lamport algoritmusai
 • Konszenzus protokoll ellenőrzése: A Paxos protokoll egy egyszerűsített verziója
 • Feladatvégző fürt ellenőrzése: Feladatvégző egységek gyűrű struktúrában
EA10: Petri háló alapfogalmak, kiterjesztések
 • Petri hálók felépítése, működése
 • Dinamikus viselkedés: engedélyezettség, tüzelés, állapottrajektória
 • Petri háló modellek készítése, alapvető modellkonstrukciók
 • Egyszerű példák Petri hálókra
 • Kiterjesztett Petri hálók: a tüzelési szemantika módosítása
EA11: Petri hálók dinamikus tulajdonságai
 • Elérhetőség fogalma, tulajdonságai
 • Petri hálók dinamikus (viselkedési) tulajdonságai
 • Állapottér reprezentációk: az elérhetőségi és fedési gráf
 • Dinamikus tulajdonságok vizsgálata az állapottérben
EA12: Modellezés és szimuláció Petri hálókkal
 • Diszkrét rendszermodellezés alapjai
 • Modellező eszközök: DNAnet, Snoopy, PetriDotNet
 • Modellezési példa: Alternáló bit protokol
 • Petri háló modellek „tesztelése”: szimuláció, token játék algoritmusai
EA13: Redukciós módszerek, Petri háló alosztályok
 • Elérhetőségi probléma egyszerűsítése
  • Állapottér redukció
  • Struktúra redukció
 • Egyszerű struktúrájú Petri hálók viselkedése
  • Petri háló alosztályok strukturális jellemzői
  • Élő és bizt(onság)os tulajdonság kritériumai egyes alosztályokban
EA14: Petri hálók strukturális tulajdonságai
 • Invariánsok fogalma: T-invariáns, P-invariáns
 • Invariánsok számítása: Martinez-Silva algoritmus
 • Példa Petri háló modell analízisére: Alternáló bit protokoll
 • Petri hálók további strukturális tulajdonságai
 • Összefüggések a dinamikus és strukturális tulajdonságok között
EA15: Színezett Petri hálók (1. rész)
EA16: Színezett Petri hálók (2. rész)
 • Színezetlen és színezett Petri hálók összehasonlítása
 • Színezett Petri hálók felépítése
 • Színezett Petri háló példa: elosztott adatbázis
 • Színezett Petri hálók működése
 • Színezett Petri hálók széthajtogatása
 • Színezett Petri hálók analízise
EA17: Adatfolyam hálók, modellfinomítás. Hierarchikus Petri hálók
 • Adatfolyam hálók:
  • Felépítésük és formális definíciójuk.
  • Informális szemantika: Engedélyezettség és tüzelés.
  • Adatfolyam hálók finomítása
 • Hierarchikus Petri hálók, modellfinomítás
ZH2: Segédanyagok
EA18: Sztochasztikus Petri hálók
 • Alapszintű formalizmus: Folytonos idejű Markov láncok (CTMC)
 • Modellezés: Sztochasztikus Petri hálók (SPN, GSPN, DSPN)
 • Követelmény formalizálás: Sztochasztikus temporális logikák (CSL)
Félév: 2012. ősz
Cím Egyedi szöveg
T01: A formális módszerek szerepe
T02: Alapszintű formalizmusok
T03: Lineáris idejű temporális logikák
T04: Elágazó idejű temporális logikák
T05: A modellellenőrzés módszerének alapötlete
T06: Állapottérképek
T07: Petri-hálók: alapfogalmak, kiterjesztések

Témakörök:

 • Petri hálók felépítése, működése
 • Petri-hálók dinamikus viselkedése
 • Modellezés Petri hálókkal
 • Petri háló modellek vizsgálata
 • Kiterjesztett Petri-hálók
  • Helyek kapacitáskorlátja
  • Tiltó élek
  • Prioritás
 • Kiterjesztett és közönséges Petri-hálók kifejezőereje
T08: Petri-hálók tulajdonságai

Témakörök:

 • Petri-hálók vizsgálata
 • Elérhetőség fogalma, tulajdonságai
 • Petri-hálók dinamikus tulajdonságai
  • Állapottér reprezentációk
  • Dinamikus tulajdonságok vizsgálata az állapotérben
 • Petri-hálók strukturális tulajdonságai
  • Invariánsok fogalma
  • Invariánsok számítása
  • További strukturális tulajdonságok
 • Strukturális és dinamikus tulajdonságok közti összefüggések
T09: Petri-háló alapú modellek készítése

Témakörök:

 • Közlekedési lámpa
 • Alternáló bit protokoll
  • A modell tulajdonságai
 • Modellező eszközök
T10: Magas szintű hálók

Témakörök:

 • Színezett Petri-hálók felépítése
  • CPN hálók eszközkészlete
  • Színezett Petri-hálók működése
  • Színezett Petri-háló példa
  • Színezett Petri-hálók széthajtogatása
  • Színezett Petri-hálók dinamikus tulajdonságai
  • Színezett Petri-hálók strukturális tulajdonságai
 • Adatfolyam háló formalizmus
  • Adatfolyam hálók finomítása
   • Értelmezési tartomány finomítás
   • Struktúrafinomítás
 • Hierarchikus Petri-hálók
  • Hierarchikus színezett Petri-hálók
T11: Modellezés színezett Petri-hálókkal

Témakörök:

 • Modellező eszközök
 • Példa modell: Simple protocol
  • A modell verifikációja
 • Másik modell: elosztott adatbázis
  • A modell strukturális tulajdonságai
 • Hierarchikus modellek támogatása
ZH1: Segédanyagok
Tartalom átvétel