Formális módszerek - Segédanyagok

Félév: 2011. tavasz
Cím Egyedi szöveg
EA03 Modellellenőrzés

Az előadás tartalma

PLTL modellellenőrzés

 • A tabló módszer
 • Kiegészítő anyag: Automata alapú modellellenőrzés

CTL modellellenőrzés

 • A szemantika alapú módszer: Állapotok címkézése

Tesztgenerálás modellellenőrzővel

EA04 Hatékony modellellenőrzés

Az előadás tartalma:

Szimbolikus modellellenőrzés

 • Állapothalmazok kezelése
 • Karakterisztikus függvények
 • Karakterisztikus függvények kezelése ROBDD-vel

Az ROBDD-k tulajdonságai

 • ROBDD építése
 • Műveletek ROBDD-ken

Korlátos modellellenőrzés

 • A SAT megoldók használata
 • A modellellenőrzés algoritmusa
 • Szoftver modellellenőrzés
MM01: Modellellenőrzési példák

Tartalom:

Kölcsönös kizárási algoritmusok ellenőrzése

 • Hyman algoritmusa
 • Peterson algoritmusa
 • Lamport algoritmusa

Konszenzus protokoll ellenőrzése

 • A Paxos protokoll egy egyszerűsített verziója

Feladatvégző fürt ellenőrzése

 • Feladatvégző egységek gyűrű struktúrában

A mintapéldák leírással és modellekkel együtt ZIP fájlokban tölthetők le.

EA05 Állapottérképek

Az előadás tartalma:

Állapottérképek

 • Modell elemek
 • Informális szemantika
 • Formális szemantika (kiegészítő anyag)

Forráskód generálás

 • Forráskód generálás időzített automaták alapján (áttekintés)
 • Kódgenerálási minták állapottérképekhez
 • Monitorkód generálás állapottérkép referencia alapján
ZH1 Zárthelyi mintapéldák

Tartalom:

 • Első zárthelyi mintapéldák
 • Első zárthelyi megoldási ötletek
EA06 Petri háló alapfogalmak, kiterjesztések

Az előadás tartalma:

Petri hálók felépítése, működése

 • Petri hálók alapvető tulajdonságai
 • Petri hálók struktúrája
 • Petri hálók állapota, működ(tet)ése, dinamika

Dinamikus viselkedés: engedélyezettség, tüzelés, állapottrajektória

 • Engedélyezettség feltétele
 • Állapotátmenet
 • Szomszédossági mátrix
 • Tüzelési szekvencia

Petri háló modellek készítése, aAlapvető konstrukciók

Modellező eszközök: DNAnet, Snoopy, PetriDotNet

Egyszerű példák Petri hálókra

Kiterjesztett Petri hálók: a tüzelési szemantika módosítása

 • Tiltó él
 • Prioritás
 • Korlátos kapacitású hely
  • Kiegészítő helytranszformáció
EA07 Modellezés és szimuláció Petri hálókkal

Az előadás tartalma:

Diszkrét rendszermodellezés alapjai

 • Folyamatorientált modellezés
 • Tevékenységek modellezése Petri hálókban
 • Erőforrás allokáció Petri hálókban
 • Rendszermodellezés

Automaták összevonása, direkt szorzat

 • A rendszer finomítása: feltételek, szinkronizáció
 • Egyszerű példa automatákkal és Petri hálóval
 • Egy összetettebb szöveges példa

Hierarchikus Petri hálók, modellfinomítás

 • Hierarchikus modellfinomítás
 • Kompozícionalitás (Petri hálók)
 • Finomítás, erőforrás modellezés
 • Hierarchikus felépítés eszközei

Petri háló modellek „tesztelése”: szimuláció, token játék algoritmusai

 • Petri hálók szimulációja
 • Egyszerű szimulációs algoritmus
 • Hatékony szimulációs algoritmus
 • Prioritásos Petri hálók szimulációja
 • Időzítés kezelése
EA08 Petri hálók dinamikus tulajdonságai

A 15. fólián levő "hibát" (ez az előadáson bemutatott animáció utolsó állapota) javítottam. Tisztelettel kérem a hallgatóságot, hogy ha ilyen jellegű hibát, elírást talál, legyenek szívesek nekem (is) jelezni!

Az előadás tartalma:

Elérhetőség fogalma, tulajdonságai

 • Elérhetőség, elérhetőségi probléma

Petri hálók dinamikus (viselkedési) tulajdonságai

 • Korlátosság
 • Élőség
 • Megfordíthatóság
 • Visszatérő állapot
 • Fedhetőség
 • Perzisztencia
 • Korlátozott fairség (B-fairség)
 • Globális fairség

Állapottér reprezentációk: az elérhetőségi és fedési gráf

 • Elérhetőségi gráf
 • Fedési gráf
  • Fedési fa generáló algoritmus
 • Petri hálók fedési fájának analízise

Dinamikus tulajdonságok vizsgálata az állapotérben

Petri hálók redukciós módszerei

 • Állapottér redukció
 • Struktúra redukció
EA09 Petri hálók strukturális tulajdonságai

Az előadás tartalma:

Elérhetőségi probléma egyszerűsítése

 • Struktúra redukció
  • Soros összevonások
  • Párhuzamos összevonások

Egyszerű struktúrájú Petri hálók viselkedése

 • Petri háló alosztályok
  • Állapotgép (State Machine, SM)
  • Jelölt gráf (Marked Graph, MG)
  • Szabad választású háló (Free-Choice Net, FC)
  • Kiterjesztett szabad választású háló (EFC)
  • Aszimmetrikus választású háló (AC)
 • Élő és bizt(onság)os tulajdonság kritériumai

Invariánsok fogalma

 • Tüzelési, avagy T-invariáns
 • Hely, avagy P-invariáns
 • Invariánsok számítása
  • Martinez-Silva algoritmus

Petri hálók további strukturális tulajdonságai

 • Állapotegyenlet
 • Strukturális korlátosság
  • Vezérelhetőség
  • Konzervativitás
 • Strukturális élőség
  • Ismételhetőség
  • Konzisztencia

Példa Petri háló modell analízisére: Alternáló bit protokoll

EA10 Színezett Petri hálók 1.

Az előadás tartalma:

 • A színezett Petri hálók (CPN) alapjai
 • Egy egyszerű protokoll CPN modellje
 • A Design/CPN modellező eszköz tulajdonságai
 • Dinamikus analízis lehetőségei
EA11 Színezett Petri hálók 2.

Az előadás tartalma:

 • Színezetlen és színezett Petri hálók összehasonlítása
 • Színezett Petri hálók felépítése
  • Színezett Petri háló alkotóelemei
  • Multihalmazok
  • Coloured Petri Nets (CPN) hálók eszközkészlete
 • Színezett Petri háló példa: elosztott adatbázis
 • Színezett Petri hálók működése
  • Engedélyezettség színezett Petri hálókban
  • Őrfeltétel
  • Tüzelés színezett Petri hálókban
  • Lekötött és lekötetlen változók
 • Hierarchikus Petri hálók, modellfinomítás
  • Finomítás Petri hálónál
  • Hierarchikus modellezés
   • Hierarchikus felépítés eszközei a PetriDotNet, Snoopy éa DNAnet eszközökben
   • Hierarchikus színezett Petri hálók
 • Színezett Petri hálók széthajtogatása
EA13 Sztochasztikus Petri hálók

Az előadás tartalma:

 • Motiváció
 • Sztochasztikus folyamatok és modellek
  • Folytonos idejű Markov láncok
 • Sztochasztikus Petri-hálók
  • SPN, GSPN, DSPN, TPN, SRN
  • Időzítési szemantikák
 • Követelmények formalizálása
  • Sztochasztikus temporális logikák
ZH2 Zárthelyi mintapéldák

Tartalom:

 • Második zárthelyi tipikus feladatok (nem csak ezek lehetségesek!)
 • Második zárthelyi megoldási receptek
EA14 Adatfolyam hálók

Az előadás tartalma:

Adatfolyam hálók:

 • Felépítésük és formális definíciójuk.
 • Informális szemantika: Engedélyezettség és tüzelés.

Adatfolyam hálók finomítása:

 • A finomítás módszerei, értelmezési tartomány (állapot- és tokenfinomítés) és struktúra finomítása.
 • Konzisztencia ellenőrzés finomítás után.
Tartalom átvétel