Intelligens rendszerfelügyelet - követelmények

FIGYELEM: a tantárgy követelményrendszere megváltozott 2015-ben!

Aláírás megszerzése:

 • A félév során 3 darab kis házi feladatot adunk ki. A kis házi feladatokra 0-10 pont kapható. Az egyes kis házi feladatoknál minden részfeladatra kell beadni megoldást. Az egyes feladatok teljesítéséhez a feladatra kapható pontok legalább 40%-át el kell érni.
 • Az aláírás feltétele legalább két otthoni feladat határidőre történő leadása és teljesítése.
 • A három otthoni feladatból a kettő legmagasabb pontszámot kapott feladat eredménye beleszámít a végső értékelésbe (az értékelés 40%-át az otthoni feladatok adják).
 • A jól sikerült, de be nem számított otthoni feladatért pluszpont kapható.
  • Legyen X a be nem számított feladatra kapott pont, ekkor a pluszpont mértéke P = X - 7,5 ha X >= 7,5; egyébként P = 0. (Így a félév során kapható maximális 50 pont legfeljebb 5%-a a pluszpont.)
 • A gyakorlatok látogatása nem kötelező, ez nem feltétele az aláírásnak.
 • A házi feladatokat a tantárgy honlapján megadott linken kell feltölteni, a házi feladat leadásának időpontjánál a szerver órájának időbélyege számít. A határidő lejártával a feltöltő űrlap záródik, további leadásra nincs lehetőség.
 • A kis házi feladatokat a szorgalmi időszak végén, az utolsó héten szóban meg kell védeni. Ekkor a javítók átbeszélik a hallgatókkal a feladatokat (ilyenkor lehet megbeszélni az értékeléseket) és belekérdeznek a megoldásokba.
 • A házi feladatoknál nem tilos másokkal megbeszélni a feladatot, ám önállóan kell megoldani a feladatot. Házi feladat másolása és saját megoldás másnak odaadása fegyelmi vétség (lásd a BME Etikai Kódex 5.2-es részét).

Pótlás:

 • Az otthoni feladatok nem pótolhatóak (azaz nem adhatóak le késedelmesen, és nem lehet újra megpróbálni a nem teljesített feladatot). [TVSZ 16. § (1)]

Elővizsga: nincs

Megajánlott jegy: nincs

Vizsga:

 • A tantárgyból írásbeli vizsga van, melyre 30 pont kapható. A vizsga egy elméleti és egy gyakorlati részből áll, mindkét rész pontjaiból legalább 40%-ot el kell érni a vizsga sikeres teljesítéséhez.
 • A végleges jegy a vizsgára és a házi feladatokra kapott pontok összege alapján kerül megállapításra (20-27: elégséges, 28-34: közepes, 35-42: jó, 43-50: jeles).
 • Az így megállapított jegyen, ha az legalább elégséges, akkor szóbelivel +1/-1 jegyet lehet módosítani.