Intelligens rendszerfelügyelet - Segédanyagok

Félév: 2011. tavasz
Cím Egyedi szöveg
Bevezető
 • Tantárgy ismertető, tudnivalók és motivációs példák

Motiváló példa: .NET webalkalmazás telepítése screencast

IT alapelemek

2011.02.10.

 • Isméltlés hálózatokból, operációs rendszerekből
 • A szolgáltatás fogalma, szerepe
 • Módszerek távoli elérésre
IT infrastruktúra modellezése

2011.02.16.

Áttekintő:

 • Mi a modell, miért modellezünk, mire használható egy modell, hogyan adunk meg egy modellt?
 • Gyakorlati példák: UML modellek, XML és XSD.
 • Hogyan lehet ezeket az ismereteket egy IT rendszer tervezése vagy fejlesztése kapcsán felhasználni.

Modedellezés (Eclipse UML2 Tools) screencast

Modellezési gyakorlat

2011.02.17.

Modellezési feladatok és korábbi vizsgafeladatok megoldása.

Folyamatok kezelése

2011.03.02.

 • Általános és üzleti folyamatok kezelése és modellezése.
 • IT folyamatok kezelése és "best practice" gyűjtemények (ITIL, ITUP, MOF) ismertetése.
Szkriptelés alapok

2011.02.23. Bash alapok

2011.02.24. PowerShell alapok

2011.03.03. Gyakorlat: Linux, Bash, PowerShell (az anyagot frissítettük a leírás után)

Címtárak

2011.03.09.

 • Címtárak szerepe
 • LDAP felépítése
 • openLDAP bemutatása

LDAP screencast

2011.03.10.

Folytatva a címtárak témákörét most a Microsoft címtár implementációjának, az Active Directory-nak a felépítését, működését és programozott lekérdezését nézzük meg.

Active Directory screencast

Biztonsági modellek

2011.03.16.

Konfigurációkezelés

2011.03.17.

Konfigurációkezelés alapjai:

 • A konfiguráció-menedzsment néhány alapproblémája
 • Konfiguráció-kezelő rendszerek jellemző architektúrája
 • Szabvány-alapú konfigurációmodellezés a Common Information Model-lel (a CIM metaséma; a CIM struktúrája, részletek, jellemző alkalmazási módok; demo: a Windows Management Instrumentation, mint CIMOM; konkrét szöveges szintaxis: a Managed Object Format)
 • CIM-re épülő távoli konfigurációkezelési és menedzsment protokollok: WBEM, CIM-XML
 • CIM-XML eszköztámogatás (kiszolgálók (Demo: OpenPegasus); "minden egyéb": a SBLIM projekt)
 • Provider oldali szabványosítás: a Common Manageability Programming Interface (CMPI)

2011.03.24.

Konfigurációkezelés Windowson:

 • Konfigurációs adatok lekérdezése és kezelésére szolgáló technológiák:
 • Windows Managment Instrumentation (WMI), WMI használata PowerShellből.
 • WS-Management szabvány és felhasználása heterogén környezetben.
 • WS-Management használata a Windows Remote Management (WinRM) segítségével.

Konfigurációkezelési segédlet

 • Részletes leírás az OpenPegasus, wbemcli, openwsman, wsmancli, WMI, WinRM használatáról
 • Utolsó módosítás: 2011.04.22.
Felderítés és CMDB

2011.03.30.

 • Mit és miért kell felderíteni?
 • Felderítés rétegei és módszerei
 • Központi konfiguráció-menedzsment adatbázis
 • CMDB követelmények
 • CMDB mintapélda
Alkalmazás kiadás és telepítés

2011.03.31.

 • Release and Deployment management: fogalmak és folyamatok
 • Alkalmazás életciklus-kezelés, automatikus telepítési technológiák:
  • Nagyvállalati környezet: MSI + AD csoportházirend
  • Web, Cloud: GLU
Monitorozás

2011.04.06. Erőforrások monitorozása

 • Általános bevezetés, mi a monitorozás célja. Mi köze a konfigurációmenedzsmenthez, felderítéshez...
 • Operációs rendszerek szintjén mi mérhető, hogyan
 • Mennyiségi (skalár) és minőségi (diszkrét) jellemzők mérése
 • Központi adatgyűjtés megvalósítási lehetőségei, architektúrája, szabványai (SNMP, Netflow stb.)
 • Központi adatgyűjtő rendszer demo, historikus adatgyűjtés problémája és megoldási lehetőségei.

2011.04.07. Eseménykezelés

 • Jellemző eseménykategóriák.
 • Windows Event Log, Syslog.
 • ITIL Event Management.
 • Eseményfeldolgozás és jellemző lépései.

2011.04.13. Eseménykezelés és monitorozás fejlesztői támogatása

 • Felügyeletre tervezés
 • Felügyeleti modell elkészítése
 • Technológiák:
  • Enterprise Library Logging Application Block
  • Java Management Extensions (JMX)
Szolgáltatásbiztonság, hibatűrés

2011.04.14. Szolgáltatásbiztonság IT rendszerekben

 • Szolgáltatásbiztonság fogalma
 • A szolgáltatásbiztonságot befolyásoló tényezők
 • A szolgáltatásbiztonság eszközei
 • Szolgáltatásbiztonság analízise

2011.04.20. Fürtözés és replikáció

 • Fürtök fajtái és tualjdonságai
 • Teljesítményelosztó fürtök
 • Feladatátvételi fürtök
 • Replikációs megoldások

2011.04.21. Mentés és archiválás

 • Hibatűrés az adattárolásban
  • Alap technikák, mi mire való
 • Mentés
  • Konzisztencia biztosítása
  • Deduplikáció
  • Katalogizálás
 • Archiválás
 • Adatmegsemmisítés
Virtualizáció és cloud computing

2011.04.27. Virtualizáció I.

 • KFKI Zrt. vendégelőadás
 • Szerver oldali virtualizáció

2011.04.28. Virtualizáció II.

 • Központi menedzsment
 • Hibatűrés
 • Terheléselosztás

2011.05.04 Számítási felhők (Cloud computing)

 • Terminilógia, számítási felhők fajtái
 • Amazon EC2 demo
 • Hibatűrés a cloudban

2011.05.05. Intelligens rendszerfelügyelet

 • Autonóm számítástechnika
 • Ön-* rendszerek
Házi feladat védés

Védés beosztás

IRF vizsga
 • Minta vizsgasor
 • Témák a vizsgára: a vizsga elméleti részének témái, valamint a szóbeli javításon előforduló területek
 • Záróvizsga tételsor a tárgyat a 2010/2011 tavaszi félévben teljesített hallgatók számára
IRF házi feladat minták

A házi feladatok során a megoldást részletesen dokumentálni kell. Itt egy igényes, mérnöki dokumentációt várunk el. Hogy egyértelműbb legyen, hogy mit értünk ez alatt, készült egy rövid útmutató is, azonban a legtöbbször könnyebb példák segítségével bemutatni ilyesmit.

Ezért a 2011-es tavaszi félév házi feladataiból kiválasztottunk néhányat, és a szerzők engedélyével közzétesszük itt őket. Ezek mind nagyon jól sikerült dokumentációk, könnyen áttekinthető, világos szerkezetűek, a megoldás lényegi részeit pontosan bemutatják. Azt érdemes megfigyelni, hogy bár hasonló feladatokat oldottak meg, de a megoldások mind-mind eltérőek. Hasonló elemek találhatóak nyilván mindegyikben (bevezetés, megoldás bemutatása, tesztelés, összefoglalás és értékelés), de a fejezetek pontos elnevezése és csoportosítása, a tartalom jellegzetességei mindig a szerző saját stílusának megfelelően alakulnak. Tehát a későbbiek során nem azt érdemes tenni, hogy ezeket egy az egyben gondolkodás nélkül másoljuk, hanem megpróbáljuk felfedezni a jellegzetességeiket, hogy mi teszi ezeket jó, igényes dokumentációkká, és ez alapján alakítjuk a saját munkánkat.

[Megjegyzés: Természetesen mivel minden dokumentáció értékelése részben szubjektív is (ki hogy szeret fogalmazni, milyen stílust használ, stb.), ezért minden itt közzétett házi feladat esetében is a részleteken el lehetne kezdeni vitatkozni, hogy hogyan lehetne módosítani rajta, de összességében mindegyik dokumentáció nyugodtan használható mintaként, sokat lehet belőlük tanulni.]

 

Tartalom átvétel