Informatikai technológiák laboratórium 2. - Eredmények

Az Informatikai technológiák laboratórium 2. tárgy 2010. évi eredményei

(Az AUT ágazatos hallgatók jegyei feltehetően rosszul kerültek be a Neptunba, Lengyel tanár úr már tud róla.)