EA03 Modellellenőrzés

Semester: 
2011. tavasz

Az előadás tartalma

PLTL modellellenőrzés

  • A tabló módszer
  • Kiegészítő anyag: Automata alapú modellellenőrzés

CTL modellellenőrzés

  • A szemantika alapú módszer: Állapotok címkézése

Tesztgenerálás modellellenőrzővel