EA06 Petri háló alapfogalmak, kiterjesztések

Semester: 
2011. tavasz

Az előadás tartalma:

Petri hálók felépítése, működése

 • Petri hálók alapvető tulajdonságai
 • Petri hálók struktúrája
 • Petri hálók állapota, működ(tet)ése, dinamika

Dinamikus viselkedés: engedélyezettség, tüzelés, állapottrajektória

 • Engedélyezettség feltétele
 • Állapotátmenet
 • Szomszédossági mátrix
 • Tüzelési szekvencia

Petri háló modellek készítése, aAlapvető konstrukciók

Modellező eszközök: DNAnet, Snoopy, PetriDotNet

Egyszerű példák Petri hálókra

Kiterjesztett Petri hálók: a tüzelési szemantika módosítása

 • Tiltó él
 • Prioritás
 • Korlátos kapacitású hely
  • Kiegészítő helytranszformáció