EA09 Petri hálók strukturális tulajdonságai

Semester: 
2011. tavasz

Az előadás tartalma:

Elérhetőségi probléma egyszerűsítése

 • Struktúra redukció
  • Soros összevonások
  • Párhuzamos összevonások

Egyszerű struktúrájú Petri hálók viselkedése

 • Petri háló alosztályok
  • Állapotgép (State Machine, SM)
  • Jelölt gráf (Marked Graph, MG)
  • Szabad választású háló (Free-Choice Net, FC)
  • Kiterjesztett szabad választású háló (EFC)
  • Aszimmetrikus választású háló (AC)
 • Élő és bizt(onság)os tulajdonság kritériumai

Invariánsok fogalma

 • Tüzelési, avagy T-invariáns
 • Hely, avagy P-invariáns
 • Invariánsok számítása
  • Martinez-Silva algoritmus

Petri hálók további strukturális tulajdonságai

 • Állapotegyenlet
 • Strukturális korlátosság
  • Vezérelhetőség
  • Konzervativitás
 • Strukturális élőség
  • Ismételhetőség
  • Konzisztencia

Példa Petri háló modell analízisére: Alternáló bit protokoll