EA07: Modellezési és modellellenőrzési mintapélda (házi feladathoz)

Semester: 
2012. tavasz

Az előadás anyaga:

  • Egy modellellenőrzési mintapélda kidolgozása UPPAAL környezetben