EA09: Petri háló alapfogalmak, kiterjesztések

Semester: 
2012. tavasz

Petri hálók felépítése, működése

Dinamikus viselkedés: engedélyezettség, tüzelés, állapottrajektória

  • Engedélyezettség feltétele
  • Állapotátmenet
  • Szomszédossági mátrix
  • Tüzelési szekvencia

Petri háló modellek készítése, alapvető modellkonstrukciók

Egyszerű példák Petri hálókra

Kiterjesztett Petri hálók: a tüzelési szemantika módosítása

  • Korlátos kapacitású hely
    • Kiegészítő helytranszformáció
  • Tiltó él
  • Prioritás