2. Programverifikáció II: predikátumabsztrakció

Semester: 
2019. tavasz

Formális módszerek tárgy diasora CEGAR témában.