Vizuális adatelemzés

Semester: 
2016. tavasz

Vizuális elemzés: alapfogalmak, alapvető egy- és kétdimenziós diagramtípusok, benchmark kiértékelés vizuális elemzés segítségével.

Jegyzet, ami egyben az Intelligens adatelemzés c. könyv (Typotex, 2014.) 5. fejezete

Letöltés: