Hibadiagnosztika elosztott rendszerekben

Semester: 
2012. ősz

Mérési segédlet

A "Hibadiagnosztika elosztott rendszerekben" mérés útmutatója bemutatja a hibadiagnosztikával kapcsolatos alapfogalmakat, ismertet egy egyszerű diagnosztikai algoritmust, leírja a mérés során elkészítendő diagnosztikai algoritmus kidolgozásának menetét, a futtatókörnyezet használatát, és segytséget ad a mérés kiértékeléséhez.

Mérési feladatok

A mérési feladatok személyekhez rendelését a "Hibadiagnosztika_feladatkiosztas_2012.pdf" táblázat tartalmazza. A táblázatban megadott feladat kód (pl. D-3, V-2) alapján le kell tölteni a megfelelő mérési feladat leírását, majd az ott leírt diagnosztikai algoritmust meg kell valósítani. Amikor a diagnosztikai algoritmus helyes működéséről sikerült meggyőződni (és a mérésvezetőt is meggyőzni), akkor pedig az útmutatásnak megfelelően meg kell vizsgálni és értékelni kell az algoritmust.

Az algoritmus C nyelvű implementálásához a letölthető "futtatókörnyezet lefordított fájljai, ..." archívumokban megtalálható "diagnose.c" fájl ad segítséget, ami az útmutatóban leírt egyszerű példa "algoritmust" megvalósító diagnosztikai modult tartalmazza.

Futtatókörnyezet

A futtatókörnyezet lefordított tárgykódú fájljai

  • a Windows alatti GNU C fejlesztőkörnyezetekhez:
  • valamint Ubuntu Linux 12.04 alatti használatra (GCC 4.6.3, binutils 2.22, eglibc 2.15).

a megfelelő ZIP archívumban találhatók. Az egyes ZIP archívumokban megtalálható a segédletben példaként bemutatott "diagnose.c" fájl is. A fordításhoz a MinGW/Cygwin (vagy Linux) környezetben megtalálható GCC fordítót és make programot használhatjuk. A fordításhoz a "make -f makefile.gnu" parancsot adjuk ki.