Szabályalapú rendszerek - mintamodell

Semester: 
2012. tavasz

A mintamodell tartalmát úgy célszerű az általatok megvalósított rendszerbe beolvasni, hogy írok egy egyszerű importer programot, amely:

  • a mi EMF modellünket beolvassa
  • a beolvasott modellt bejárja, és bejárás közben a ti domainetek JPA-annotált entitás osztályait megpéldányosítja, a példányokat megfelelően kitölti
  • végül az entitásokat az adatbázisban eltárolja.

Az importer írásához segítséget nyújt az alábbi oldal: http://www.vogella.com/articles/EclipseEMFPersistence/article.html#javacode_load A példakódok működéséhez szükséges még az org.eclipse.emf.ecore.xmi.impl csomag importálása is.

Természetesen egyéb megoldások is lehetségesek (pl. egy olyan "kódgenerátor" írása a múltkor tanultak alapján, amely SQL INSERT utasításokat generál a modell alapján), bármilyen működő megoldást elfogadunk.