Modell alapú rendszertervezés

Tárgyfelelős: 
Bergmann Gábor
Oktatók: 
Horváth Ákos
Oktatók: 
Bergmann Gábor
Oktatók: 
Debreceni Csaba
Oktatók: 
Nagy András Szabolcs
Oktatók: 
Ráth István
Korábbi oktatók: 
Hegedüs Ábel
Korábbi oktatók: 
Ráth István
Korábbi oktatók: 
Semeráth Oszkár
Korábbi oktatók: 
Szárnyas Gábor
Korábbi oktatók: 
Varró Dániel

A tantárgy célja, hogy bemutassa a domain-specifikus modellezési nyelvek használatát mind a modellbázisú szoftvertervezési folyamat, mind az ipari környezetben használatos implementációs technológiák szempontjából.

A tárgy tematikája:

 • Bevezető, a modellvezérelt fejlesztés alapjai
 • Domén és Architektúra modellezés
  • Követelmény analízis: UML Use case diagram
  • Domain (analízis) modellezés: Eclipse Modeling Framework
  • Jólformáltsági kényszerek: OCL, Viatra Query
  • Viselkedés (dinamikus) modellezés: szekvencia diagramok, állapottérképek
 • Eszköz fejlesztés
  • Grafikus domain-sepcifikus nyelvek: Sirius
  • Szöveges domain-sepcifikus nyelvek: XText
  • Kódgenerálási technikák: Xtend
  • UML Profilok
 • Modelltranszformációk
  • Gráftranszformáció a gyakorlatban (Viatra)
  • A Viatra Query keretrendszerek
 • Szoftverfejlesztési módszertanok és a modellalapú megközelítés

Házi feladat

A félév során a tárgyból házi feladatot kell megoldani, csapatmunka formájában. A házi feladat több részből áll, melynek során a tárgyak alaptechnológiáit ismeritek majd meg. A feladatokat a félév során fokozatosan kérjük számon, így azt ugyanígy, fokozatosan, lépésről-lépésre haladva célszerű megoldani őket, ahogy a feladathoz kötődő gyakorlatokat megtartottuk.

Előadások

Minden oktatási héten kedden reggel (közös megegyezéssel 8:30-as kezdéssel) az I. épület L405 laboratóriumban.

Gyakorlatok

A félév során a tárgyból számos gyakorlatot fogunk tartani, melynek során egy-egy konkrét példán keresztül bemutatjuk azokat az eszközöket és technikákat, melyekkel a házi feladatot kell megoldani. A gyakorlatok, és a házi feladat bemutatásának helye szintén az I. épület L405 laboratórium.

A gyakorlatok anyagai ezen a linken érhetőek el, a jobb oldali linkeken navigálva.

Kapcsolat

A tárggyal kapcsolatos adminisztratív kérdésekkel Nagy András Szabolcsot keressétek.

Előadások és gyakorlatok időpontjai