Rendszermodellezés

Tárgyfelelős: 
Pataricza András
Oktatók: 
Bergmann Gábor
Oktatók: 
Gönczy László
Oktatók: 
Varró-Gyapay Szilvia
Oktatók: 
Pataricza András
Oktatók: 
Vörös András
Korábbi oktatók: 
Demián Tamás
Korábbi oktatók: 
Hegedüs Ábel
Korábbi oktatók: 
Szatmári Zoltán
Korábbi oktatók: 
Ujhelyi Zoltán

A tantárgy az informatikai rendszerek tervezési folyamatának legmagasabb szintjét, az együttes hardver-szoftver architektúra tervezést és –méretezést tárgyalja modellalapú megközelítésben.

Megismerik a helyességbizonyítás, teljesítményanalízis és szolgáltatásbiztonság alapfogalmait és megjelenésüket a modellezésben. A korábbi hardver és szoftvertechnológiai ismeretekre alapozva és azokat kiegészítve a modellezéshez kapcsolódó gyakorlati méretezési és méréstechnikai feladatokban jártasságot szereznek.

A tárgy azokra az általános modellekre fókuszál, amelyek több alkalmazási területen (általános adatfeldolgozó, interaktív üzleti, Web alapú, beágyazott rendszerek) is hasznosak, de a könnyebb érthetőség kedvéért példaanyagát súlypontilag az interaktív Web alapú alkalmazások területéről veszi.

A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatók:

  1. megismerik a modellalapú architektúra tervezés alapjait,
  2. képesek az informatikai rendszerekkel szembeni követelmények és specifikációjuk szabatos megfogalmazására, működési környezetük és architektúrájuk modellezésére, ismerik a vonatkozó főbb szabványokat,
  3. jártasságot szereznek a diszkrét rendszerek szimuláció alapú helyességbizonyításában és méretezési eljárásaiban,
  4. képesek a már működő rendszerek szűk keresztmetszeteinek feltárására, az azok megszüntetésére szolgáló megoldási alternatívák összehasonlító elemzésére.
  5. megismerik a számítógéprendszerek gyakorlati méréstechnikájának azon elemeit, melyekkel a modellek paraméterezésének alapjául szolgálhatnak.

Figyelem: 2013. őszétől a tárgy módosított ütemezéssel indul, a szorgalmi időszak első 10 hetében, félévközi jeggyel. A tárgy hivatalos adatlapja elérhető itt. A korábbi tárgyból vizsgakurzus indul az aláírással rendelkező hallgatóknak.

Aktuális anyagok itt.

(Régi anyagok: A tantárgy 2010. őszi honlapja.)