Házi feladat

FIGYELEM: A tantárggyal kapcsolatos idei tudnivalók a kar Moodle rendszerén érhetők el.

Ez az oldal foglalja össze a Rendszermodellezés tárgy házi feladataival kapcsolatos információkat, segédanyagokat (2020 tavasza).

ENGLISH COURSE PAGE: in the Moodle system of the faculty
 

Fontos tudnivalók

 • A kredit megszerzésének előfeltétele egy kötelező házi feladat legalább elégséges (12 pont) teljesítése, ami a félév végi osztályzat számításakor 30% súllyal lesz figyelembe véve.
 • A vonatkozó dékáni állásfoglalás értelmében nem tudjuk elfogadni a korábbi félévekben teljesített házi feladatokat, azokat újra teljesíteni kell.
 • A házi feladatok infrastruktúráját a segédlet mutatja be részletesen.
 • A házi feladatok elkészítéséhez szükséges szoftverkörnyezet részletesen elő van írva! Kérjük a kompatibilitás miatt fokozottan ügyeljenek a verziók betartására. Aki nem szeretné önállóan telepíteni a szoftvereket, annak elérhető egy virtuális gép is.
 • A megoldásban tilos használni a technikai segédlet 6.3. szakaszában felsorolt elemeket és konstrukciókat. Ezek használata automatikusan 0 pontos értékelést von maga után.
 • Az adminisztrációt végző HF portál órája rendszeresen szinkronizálva van, nem késik, nem siet, így a határidő szempontjából ez a mérvadó. Ezzel kapcsolatban reklamációnak nincs helye.
 • A feladatok kiértékelését automatikusan végezzük. Ennek eredményét előzetesen a portálon közzétesszük, ami alapján a feladat javítható. A végleges értékelés a határidő pillanata előtt feltöltött utolsó verzióra vonatkozik.
 • A leadott megoldásokra plágium ellenőrzést futtatunk! Plágium esetén a TVSZ értelmében a hallgató a tárgy kreditjét az adott félévben nem szerezheti meg!

Használandó szoftverkörnyezet

A tárgy során a házi feladatot egy ipari környezetben is használt eszközben, a Yakindu Statechart Tools-ban kell elkészíteni. Mint minden összetett szoftvernek, így ennek is egy picit körülményes a telepítése, így kérjük gondosan ügyeljenek minden verziószámra! A félév folyamán használandó szoftverkörnyezet, amin a kiértékelő szerver is futni fog:
 • OpenJDK 11
 • Eclipse 18-12
 • Yakindu SCT 3.5.2
A feladat megoldása során lehet más környezetet használni, azonban ezt nem ajánljuk, az ebből eredő hibákért felelősséget nem vállalunk! A kiértékelő a fent említett komponensekkel fog futni, így a megoldásnak ezeken is működni kell! Csak az ezen a konfiguráción szerzett pontszám lesz érvényes!

A telepítés részletes leírása elolvasható a segédletben. A Yakindu telepítésénél válasszák a A Yakindu telepítése létező Eclipse példányra útmutatót, mert a cég nem fog tudni 600 licenc kérelmet elbírálni egyszerre! A Yakindu-t fejlesztő cég 2019 végén átalakította a licencelési gyakorlatát. Ennek következményeként idén kénytelenek vagyunk egyes szoftverekből nem a legfrissebb verziót használni. Emiatt kérjük legyenek fokozottan körültekintőek a fejlesztőkörnyezet telepítésekor.

A telepítés megkönnyítése érdekében összeraktunk egy letölthető, saját számítógépen futtatható virtuális gépet, ami elérhető erről a linkről. A virtuális gépben az összes szükséges szoftverkomponens fel van telepítve . A virtuális gép futtatásához a VirtualBox legalább 6.0-s, vagy a VMware Workstation legfrissebb verziójára van szükség. A virtuális gép esetleg régebbi verziókkal is működhet, azonban ezt nem teszteltük! A virtuális gép alapból csupán 2GB memóriával rendelkezik, ezt érdemes lehet megnövelni, ha van elegendő a számítógépben (pl. Virtual Box esetén így, VMWare esetén így.).

Bemelegítő szorgalmi házi feladat (kiadás a 3. héten, határidő: 5. hét vége)

A tárgyból lehetőség van egy bemelegítő házi feladat elkészítésére. A feladat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kötelező házi feladat során használandó eszközzel, a feladat leadásának/értékelésének menetével. A feladat megoldását érdemes a segédlet elolvasásával kezdeni.
 
Kiadás: A bemelegítő házi feladat BME címtár bejelentkezés után letölthető a HF portálról. Bejelentkezés után a tárgyat, majd a Bemelegítő házi feladat pontot kell kiválasztani, majd bal oldalt az Egyéni feladat leírása ponton megtalálható a feladat letöltési linkje. A letöltött csomag tartalmazza a hallgatónként különböző feladatkiírást, valamint a megoldást segítő Eclipse projektvázat a kiadott tesztesetekkel együtt.

Beadás: A bemelegítő házi feladat feltöltése szintén a HF portálon keresztül történik. Feltöltendő egyetlen .zip fájl, amiben csak és kizárólag egyetlen .sct fájl van, ami a megoldást tartalmazza (homework.sct a kiadott projektben). A beadás határideje az 5. oktatási hét vége (2020. 03. 15. 23:59).

Pontozás: A feladat helyességét, azaz a követelmények teljesítését (kiadott és nem kiadott) tesztesetek automatikus futtatásával állapítjuk meg. Amennyiben az összes teszteset hibátlanul lefut, a megoldás 4 bónuszpontot ér, minden egyéb esetben 0 pontot. Formai vagy szintaktikai hibás beadás, illetve tiltott elemek használata esetén a megoldás 0 pontot ér. Figyelem: A bónusz pontok csak az elégséges elérése után számítanak bele a jegybe.

Pótlás: A feladat nem kötelező, ezért késedelmes, vagy utólagos leadásra nincsen lehetőség.

Kötelező házi feladat (kiadás a 4. héten, határidő: 9. (+1) hét vége)

A kötelező házi feladat teljesítése a kredit megszerzésének előfeltétele, és a félév végi osztályzat számításakor 30% súllyal vesszük figyelembe. A feladat megoldását érdemes a segédlet elolvasásával kezdeni.
 
Kiadás: A kötelező házi feladat BME címtár bejelentkezés után letölthető a HF portálról. Bejelentkezés után a tárgyat, majd a Házi feladat pontot kell kiválasztani, majd bal oldalt az Egyéni feladat leírása ponton megtalálható a feladat letöltési linkje. A letöltött csomag tartalmazza a hallgatónként különböző feladatkiírást, valamint a megoldást segítő Eclipse projektvázat a kiadott tesztesetekkel együtt. Az alkalmazás mellé kiadtunk egy grafikus felhasználói felülettel rendelkező programot is, mellyel a modell működése gyorsan kipróbálható.
 
Beadás: A házi feladat feltöltése szintén a HF portálon keresztül történik. Feltöltendő egyetlen .zip fájl, amiben csak és kizárólag egyetlen .sct fájl van, ami a megoldást tartalmazza. (Tehát ne legyen benne a .zip fájlban a projekt többi forrásfájlja, mint a .java, vagy .sgen fájlok, illetve a beadott .sct fájl ne legyen almappákban elrejtve, a gyökérben legyen.) A beadás határideje a 10. oktatási hét előtt, a tavaszi szünet vasárnapja (2020. 04. 19. 23:59).
 
Pontozás: A feladat helyességét, azaz a követelmények teljesítését (kiadott és nem kiadott) tesztesetek automatikus futtatásával állapítjuk meg. A kiadott tesztesetekre 24 pontot lehet kapni (24 * sikeres / összes, lefele kerekítve), a nem kiadott tesztesetekre pedig 6 pontot (6 * sikeres / összes, lefele kerekítve). Formai vagy szintaktikai hibás beadás, illetve tiltott elemek használata esetén a megoldás 0 pontot ér. A feladat elfogadásának feltétele az elérhető 30-ból legalább 12 pont megszerzése. Megjegyzés: Van két kiadott teszteset, ami az infrastruktúra működését teszteli. Ezek értelemszerűen nem érnek pontot.

Védés: A feladatokat automatikusan javítjuk. Természetesen az automatikus kiértékelő is hibázhat, ennek kompenzálására a szorgalmi időszak végén védési alkalmakat fogunk meghirdetni. Az erre való jelentkezésről később adunk tájékoztatást. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy az automatikus kiértékelő hibásan értékelte ki a megoldását, jelentkeznie kell egy meghirdetett védési alkalomra, és ott elmondania, hogy szerinte mi lett volna a helyes értékelés. Amennyiben a reklamáció jogos (azaz a feladatot az elérhető és automatikusan feldolgozható konkrét információk alapján rosszul értékeltük ki), a védést szervező oktató módosítani fogja a feladatra kapott pontszámot. 


Plágium: A beadott megoldásokra plágium ellenőrzést fogunk a leadási határidő után futtatni. Akinek úgy ítéljük meg, hogy "túl sok hasonlóságot" mutat a modellje másvalakiével, egy védési időponton való megjelenésre kötelezhetjük, ahol a megoldásával kapcsolatos kérdéseket megválaszolva igazolhatja, hogy a plágium ellenőrző szoftver volt csupán túl érzékeny. Ebben az esetben a védési időponton való nem megjelenés a házi feladat elutasítását vonja maga után!

Pótlás: A feladat pótolható legkésőbb a pótlási hét keddjéig (2020. 05. 26. 23:59). A feladatot szintén a HF portálra kell feltölteni, a Házi feladat ponthoz mint késedelmes beadásFigyelem: A késedelmes leadásért az egyetem különeljárási díjat számít fel.

 

Felmerülő kérdések

A felmerülő kérdéseket kérjük tegyék fel a Q2A oldalon, ill. indokolt esetben a remo-hf@m365.bme.hu címen. Kérjük, hogy házi feladattal kapcsolatban csak ezen a két elérhetőségen kérdezzen, máskülönben nem fogjuk tudni megválaszolni a kérdését!

 

Segédletek

 • A házi feladattal kapcsolatos elméleti anyagot bemutató előadás anyaga, az előadást kiegészítő írásos segédanyag és az utóbbihoz tartozó Yakindu demo videó.
 • A kutatócsoport kérdés-válasz (fórum) oldala.
 • A házi feladat megoldásához előírt szoftvereszközt bemutató (és a félév közben a beérkező kérdések alapján frissülő) technikai segédlet.

 

Szorgalmi házi feladat (kiadás a 13. héten, határidő: 14. hét végén)

Kikerült a kiírás, az első szorgalmi feladattal kapcsolatos részletek itt olvashatóak.

A második szorgalmi feladat kiírása itt olvasható.