Rendszermodellezés - Segédanyagok

Félév: 2015. ősz
Cím Egyedi szöveg
Hibamodellezés

A szolgáltatásbiztonság alapfogalmai, hibamodellezés, a szolgáltatásbiztonság jellemzői, hibatűrés módszerek, szolgáltatásbiztonság analízise, hibafa.

FRISSÍTVE: segédlet a megbízhatósági modellezéssel kapcsolatos feladat elvégzéséhez.

Modellellenőrzés és programverifikáció

A viselkedésmodellek és programok verifikációjának megközelítései példákkal. A dinamikus és statikus, ill. kimerítő és szúrópróbaszerű ellenőrzés különbségei. Modellellenőrzés fogalma és nehézségei. Az UPPAAL ezsköz bemutatása egy egyszerű példán keresztül.

Üzleti szabály alapú rendszerek, komplex eseményfeldolgozás
Gyakoroló ZH feladatok

FRISSÍTVE (11.20.) A 8. gyakorlaton bemutattunk teszt jellegű feladatokat, ill. nagyfeladatokat is, a ZH mindkét feladattípusból tartalmazni fog példákat (minimumpont eléréséhez kötött "beugró" nem lesz). A felkészülés segítése érdekében ezeket a feladatokat, valamint a teszt feladatok megoldásait közreadjuk.

A 11.09. teszt feladatsor megoldásai (helyes/igaz válaszok): 1. c, 2. abc, 3. a, 4. bc.

A 11.12. teszt feladatsor megoldásait csatoltuk.

Félév: 2014. ősz
Cím Egyedi szöveg
Rendszermodellezés bevezető 2014.

Tárgykövetelmények, információk, tematika.

Modellezés alapfogalmak

A modellezés alapfogalmai, céljai, modellek típusai. 

Állapot alapú modellezés - előadás

Állapotpartíció, állapotgráf és állapotgép fogalma, absztrakciója, finomítása, szorzata, dekompozíciója. Illusztráció szakmai példákkal. 

1. gyakorlat: modellezés alapok
Házi feladat bemutató

Folyamatok modellezése a BPMN folyamatmodellezési nyelv egy részhalmazával. A házi feladat adminisztratív és tartalmi feltételeinek ismertetése. Mintafeladat bemutatatása, valamint IBM Websphere Business Modeler eszközdemonstráció.

Lásd még: HF feltételek, HF tanácsok.

2. gyakorlat: állapot alapú modellezés
Feltáró adatelemzés

Az előadás áttekintette a feltáró adatelemzés módszereit és alkalmazását.

Benchmarking

Az előadás áttekintette a benchmarkok szerepét az informatikában. Mintapéldaként a TPC-C mérési eredményeket vizsgáltuk meg feltáró adatelemzési módszerek használatával.

3. gyakorlat: feltáró adatelemzés

Könyvfejezet

Terhelésmodellezés, előrejelzési módszerek

Terhelésmodellek, előrejelzés módszerei, regresszió, teljesítménytesztek.

Kapacitástervezési metodika

A kapacitástervezés főbb céljai, kihívásai, módszere. Zipf törvény, felhasználói viselkedés modellezése (CBMG).

Az előadáson (az Intelligens Rendszerfelügyelet tárgy anyagát felelevenítve) virtualizált környezetek kapacitástervezésének kihívását is megnéztük esettanulmányként.

(2014.11.16)

Teljesítménymodellezés

Teljesítménymodellezés célja, paraméterei, Little-törvény és kapcsolódó összefüggések, szűk keresztmetszet keresése.
Az órán táblás előadás volt, de az anyagrészhez kapcsolódóan mellékelünk egy összefoglaló jellegű szöveges segédletet.

A segédlet frissült 2014. nov. 13-án.

4. gyakorlat: teljesítményelemzés
Kísérlettervezés alapfogalmai

Kísérlettervezés alapfogalmai. Valószínűségszámítási emlékeztető, mérések számának tervezése, konfidencia intervallum.

A csatolt fóliasor utolsó két diája kiegészítő anyag, a kísérlettervezés és statisztika tágabb lehetőségeiről és IT ipari alkalmazásáról.

Adatfolyamhálók

Adatfolyamhálók fogalma (be- ill. kimenet, csomópont, token, végtelen kapacitású FIFO csatorna). Adatfolyamhálók állapottere, strukturális dekompozíciója. Állapotterek finomítása és absztrakciója struktúra, tokenek és belső működés (állapottér) mentén. Determinizmus adatfolyamhálókban.

Az órán táblás előadás volt. A csatolt diasor kiegészítő anyag (Frissítés: 2014-10-23-án lerövidítve).

5. gyakorlat: kísérlettervezés és adatfolyamhálók
Hibamodellezés

Az előadás bemutatja a hibamodellezés és a szolgáltatásbiztonság alapfogalmait.

Segédlet a megbízhatósági modellezéshez (HF)

Segédanyag a házi feladat "megbízhatósági modellezés" részének megoldásához.

6. gyakorlat: hibamodellezés
Modellellenőrzés, programverifikáció

A viselkedésmodellek statikus és dinamikus ellenőrzése. A modellellenőrzés célja, bemenete és kimenetei. A program mint viselkedésmodell analízise.

WebSphere segédlet

A segédlet egy mintapéldán mutatja be a WebSphere Business Modeler használatát.

Tartalom átvétel