Szolgáltatásbiztonságra tervezés - Vizsgatételek

 Vizsgakérdések Szolgáltatásbiztonságra tervezés tárgyból

Alapfogalmak, alapmódszerek:

 • A szolgáltatásbiztonság alapfogalmai: Jellemzők, mértékek, befolyásoló tényezők és eszközök.
 • A hibatűrő működés fázisai, az egyes fázisok szerepe és feladata.
 • Az előrelépéses és visszalépéses helyreállítás alkalmazási köre. Állapot illetve művelet alapú visszaléptetés.
 • Szoftver hibatűrés: Helyreállító blokkok, N-verziós programozás, a két technika összehasonlítása. Adaptív technikák (SCOP).
 • Nagy rendelkezésreállású szerverek megvalósítása: HA szerver fürtök szoftver architektúrája.

Elosztott rendszerek alapszolgáltatásai:

 • Tagsági kép nyilvántartása, hibadetektálás és konszenzus.
 • Atomi döntéshozatali protokollok, a kétfázisú illetve háromfázisú commit protokoll hibakezelése.
 • Esemény- és üzenetsorrendezés.
 • Helyreállítás koordinált állapotmentés alapján.
 • Helyreállítás üzenettárolás alapján.
 • Távoli eljáráshívások hibakezelése.
 • Többpéldányos adatkezelés: A quorum konszenzus technika.
 • Többpéldányos adatkezelés: A virtuális partíciók módszere.

Megvalósítási technikák:

 • Hibatűrő objektum-orientált rendszerek: Alapfeladatok, elosztott köztesrétegen alapuló konfigurációk.
 • Hibatűrő objektum-orientált rendszerek tipikus architektúrája (példa: FT-CORBA).

A szolgáltatásbiztonság analízise:

 • A hibafa, eseményfa, és ok-következmény analízis technikák.
 • Veszély és működőképesség analízis, hibamód és hatás analízis (FMEA).
 • Megbízhatósági blokkdiagramok (Boole-modellek) alkalmazása.
 • Markov-láncok használata a megbízhatósági analízis során.
 • A szolgáltatásbiztonság rendszerszintű analízise sztochasztikus Petri-hálók használatával.