Szolgáltatásbiztonságra tervezés laboratórium - Segédanyagok

Félév: 2014. ősz
Cím Egyedi szöveg
Megbízhatósági modellezés

A mérési segédlet célja, hogy megalapozza a mérést a megbízhatósági modellezési alapismeretek felfrissítésével, továbbá hogy segítséget nyújtson a mérés során a megbízhatósági modellezésre és analízisre használt eszközök kezeléséhez. A mérés épít a korábban a tárgyhoz tartozó előadások során elsajátított ismeretekre.

A mérésen kötelező a részvétel, azonban lehetőséget biztosítunk az otthoni munkára is. Az alábbi linkről elérhető a mérés során használt virtuális gép a szükséges szoftverekkel: https://docs.google.com/file/d/0B6b8IHqOzMbLSGJDamM3YlF6VEk/edit?usp=sha...

Bármilyen probléma esetén a mérésvezető tud segítséget nyújtani!

Amennyiben a mérésre elkészül a teljes megoldás, azt el kell hozni a mérési alkalomra bemutatni!

A virtuális gépben használt szoftvereket csak a mérés elvégzéséhez engedélyezett használni!

Domain specifikus nyelvek automatikus elemzése

A "Domain specifikus nyelvek automatikus elemzése" segédlet tartalma:

 • EMF-Validation keretrendszer rövid ismertetése
 • Dynamic EMF API bemutatása
 • ACCELEO áttekintése
 • Alloy nyelv bevezetője

A mérés megvalósításához egy Eclipse környezet szükséges a kívánt EMF Validation és ACCELEO featurekel. A mérésen kötelező a részvétel, de ha valakinek egyszerűbb, akkor használhatja a saját gépét is.

SAT-alapú erőforrás allokáció modellvezérelt környezetben

Model-Driven SAT-Based Resource Allocation segédlet tartalma:

 • Bevezetés automatizált logikai következtetők használatáról MDE-ben
 • Ismertető a SAT-problémáról és az Alloy Analyzer megoldóról
 • Labor útmutató

Helyesírási hibákat javítottunk az új 1.1  verzióban.

Feladatátvételi fürtök

A mérés során a feladatátvételi fürtök (failover cluster) alapvető működését fogjuk megismerni és kipróbálni a Windows Server Failover Clustering segítségével.

NoSQL alapú elosztott adatbázisok vizsgálata

A mérés során Cassandra alapú elosztott NoSQL adatbázist kell felkonfigurálni, majd különböző megbízhatósági vizgsálatokat elvégezni rajta.

Automatikus tesztfuttatás

A mérés során egy egyszerű webes alkalmazás felhasználói felületének automatikus tesztelését valósítjuk meg Selenium keretrendszerrel, majd ezt automatikusan futtathatóvá tesszük.

Felügyeleti adatok elemzése

A mérés során a Mondrian vizuális elemző eszköz és R segítségével egy teljes adatelemzési folyamatot szimulálunk egy operációs rendszer szinten monitorozott alkalmazásegyüttes működését leíró adathalmazon.

A beugrót a Datacamp (https://www.datacamp.com/) webes oktatási keretrendszer egy redukált funkcionalitású változatában írjuk, előzetes regisztráció esetleg megkönnyítheti a kezdeti lépéseket, de lesz rá elég idő a laboron is.

Beugró elérhetősége: https://www.datacamp.com/courses/szbtlab-2014-beugro/

Félév: 2013. ősz
Cím Egyedi szöveg
Megbízhatósági modellezés

A mérési segédlet célja, hogy megalapozza a mérést a megbízhatósági modellezési alapismeretek felfrissítésével, továbbá hogy segítséget nyújtson a mérés során a megbízhatósági modellezésre és analízisre használt eszközök kezeléséhez. A mérés épít a korábban a tárgyhoz tartozó előadások során elsajátított ismeretekre.

A mérésen kötelező a részvétel, azonban lehetőséget biztosítunk az otthoni munkára is. Az alábbi linkről elérhető a mérés során használt virtuális gép a szükséges szoftverekkel: https://docs.google.com/file/d/0B6b8IHqOzMbLSGJDamM3YlF6VEk/edit?usp=sha...

Bármilyen probléma esetén a mérésvezető tud segítséget nyújtani!

Amennyiben a mérésre elkészül a teljes megoldás, azt el kell hozni a mérési alkalomra bemutatni!

A virtuális gépben használt szoftvereket csak a mérés elvégzéséhez engedélyezett használni!

Konfigurációs leírók modell alapú fejlesztése

A "Konfigurációs leírók modell alapú fejlesztése" mérési segédlet tartalma:

 • DSM CIM-ből származtatott elemekkel megvalósított EMF alapú metamodell szolgáltatások modellezéséhez
 • EMF Validation framework rövid ismertetése
 • ACCELEO áttekintése egy egyszerű példán keresztül
 • Követelmények a mérésellel kapcsolatban

A mérés megvalósításához egy Eclipse környezet szükséges a kívánt EMF Validation és ACCELEO featurekel. A mérésen kötelező a részvétel, de ha valakinek egyszerűbb, akkor használhatja a saját gépét is.

Terheléselosztó fürtök és teljesítménytesztelés

A mérés során az Apache Tomcat terheléselosztó tulajdonságaival, valamint az Apache JMeter teljesítménytesztelő alkalmazással kell megismerkedni.

NoSQL alapú elosztott adatbázisok vizsgálata

 A mérés során Cassandra alapú elosztott NoSQL adatbázist kell felkonfigurálni, majd különböző megbízhatósági vizgsálatokat elvégezni rajta.

Tesztautomatizálás

A mérés során Selenium alapú felhasználói felület teszteket kell implementálni, majd folytonos integrációs környezetben végrehajtani.

Feladatátvételi fürtök

A mérés során a feladatátvételi fürtök (failover cluster) alapvető működését fogjuk megismerni és kipróbálni a Windows Server Failover Clustering segítségével.

Dependability benchmarking
Félév: 2012. ősz
Cím Egyedi szöveg
Konfigurációs leírók modell alapú fejlesztése segédlet

A "Konfigurációs leírók modell alapú fejlesztése" mérési segédlet tartalma:

 • Egyszerű DSM CIM-ből származtatott elemekkel szolgáltatások modellezéséhez
 • EMF Validation framework rövid ismertetése
 • ACCELEO bemutatása egy egyszerű példán keresztül
 • Követelmények a laborral kapcsolatban
Terheléselosztó fürtök és teljesítménytesztelés
Feladatátvételi fürtök

A feladatátvételi fürtök általános leírása, a Windows Server Failover Clustering bemutatása

Megbízhatósági modellezés

A mérési segédlet célja, hogy megalapozza a mérést a megbízhatósági modellezési alapismeretek felfrissítésével, továbbá hogy segítséget nyújtson a mérés során a megbízhatósági modellezésre és analízisre használt eszközök kezeléséhez. A mérés épít a korábban a tárgyhoz tartozó előadások során elsajátított ismeretekre.

Hibadiagnosztika elosztott rendszerekben

Mérési segédlet

A "Hibadiagnosztika elosztott rendszerekben" mérés útmutatója bemutatja a hibadiagnosztikával kapcsolatos alapfogalmakat, ismertet egy egyszerű diagnosztikai algoritmust, leírja a mérés során elkészítendő diagnosztikai algoritmus kidolgozásának menetét, a futtatókörnyezet használatát, és segytséget ad a mérés kiértékeléséhez.

Mérési feladatok

A mérési feladatok személyekhez rendelését a "Hibadiagnosztika_feladatkiosztas_2012.pdf" táblázat tartalmazza. A táblázatban megadott feladat kód (pl. D-3, V-2) alapján le kell tölteni a megfelelő mérési feladat leírását, majd az ott leírt diagnosztikai algoritmust meg kell valósítani. Amikor a diagnosztikai algoritmus helyes működéséről sikerült meggyőződni (és a mérésvezetőt is meggyőzni), akkor pedig az útmutatásnak megfelelően meg kell vizsgálni és értékelni kell az algoritmust.

Az algoritmus C nyelvű implementálásához a letölthető "futtatókörnyezet lefordított fájljai, ..." archívumokban megtalálható "diagnose.c" fájl ad segítséget, ami az útmutatóban leírt egyszerű példa "algoritmust" megvalósító diagnosztikai modult tartalmazza.

Futtatókörnyezet

A futtatókörnyezet lefordított tárgykódú fájljai

 • a Windows alatti GNU C fejlesztőkörnyezetekhez:
 • valamint Ubuntu Linux 12.04 alatti használatra (GCC 4.6.3, binutils 2.22, eglibc 2.15).

a megfelelő ZIP archívumban találhatók. Az egyes ZIP archívumokban megtalálható a segédletben példaként bemutatott "diagnose.c" fájl is. A fordításhoz a MinGW/Cygwin (vagy Linux) környezetben megtalálható GCC fordítót és make programot használhatjuk. A fordításhoz a "make -f makefile.gnu" parancsot adjuk ki.

Automatikus tesztfuttatás

A mérés során egy Java-alapú webes alkalmazáshoz készül egy felhasználói felület tesztkészlet, és ez integrálódik egy folytonos integrációs környezetbe.

Megismerhető technológiák

 • Selenium
 • Maven
 • Jenkins
Félév: 2011. ősz
Cím Egyedi szöveg
Konfigurációs leírók modell alapú fejlesztése segédlet

A "Konfigurációs leírók modell alapú fejlesztése" mérési segédlet tartalma:

 • Egyszerű DSM CIM-ből származtatott elemekkel
 • EMF Validation framework rövid ismertetése
 • ACCELEO bemutatása egy egyszerű példán keresztül
 • Követelmények
Terheléselosztó fürtök és teljesítménytesztelés

Terheléselosztó fürtök és teljesítménytesztelés.

Feladatátvételi fürtök

A feladatátvételi fürtök általános leírása, a Windows Server Failover Clustering bemutatása

Megbízhatósági modellezés segédlet

A mérési segédlet célja, hogy megalapozza a mérést a megbízhatósági modellezési alapismeretek felfrissítésével, továbbá hogy a mérés során segítséget nyújtson az megbízhatósági modellezésben és analízisben alkalmazott eszközök használatához. A mérés épít a korábban a tárgyhoz tartozó előadások során elsajátított ismeretekre.

Robusztusság vizsgálata hibainjektálással segédlet

A mérés célja a rendszereket felépítő komponensek robosztusságának hibainjektáló kísérletek segítségével történő vizsgálatába és kiértékelési metodikájába való bevezetés.

Tartalom átvétel