Szoftverellenőrzési technikák - Segédanyagok

Félév: 2012. ősz
Cím Egyedi szöveg
EA09: Automatikus tesztfuttatás, build keretrendszerek
GYAK04: Struktúra alapú tesztelés • Kód lefedettség mérése


 • Modulok izolált tesztelése


EA10: Modell alapú tesztelés
EA11: Felhasználói felületek tesztelése. Profiling.
EA12: Robusztusság tesztelés, hibainjektálás
EA13: Ipari tapasztalatok (Lantos Péter vendégelőadása)
Félév: 2011. ősz
Cím Egyedi szöveg
EA01: Alapok

Az előadás tartalma:

 • Motiváció
  • Milyen minőségi igények vannak a szoftverrel szemben?
  • Miért olyan nagy a szoftver ellenőrzési technikák jelentősége?
 • A verifikáció és validáció technikái (áttekintés)
  • Milyen tipikus technikák vannak?
 • Fejlesztési életciklus modellek
  • Milyen szerepet kapnak a tipikus technikák az egyes fejlesztési folyamatokban?
 • Fejlesztési szabványok szerepe
  • Hogyan valósul meg a szisztematikus ellenőrzés?

 

EA02: Követelmények kezelése és a specifikáció ellenőrzése

Az előadás tartalma:

 • Motiváció
  • Miért fontosak a tervezési folyamat ezen szakaszai?
  • Milyen elvárások vannak a specifikációval szemben?
  • Milyen módszerei vannak a specifikáció készítésnek?
 • Az általános követelménykezelés feladatai
  • Követelmények nyilvántartása
  • Követhetőség a verifikációhoz
 • Félformális specifikáció
  • Specifikus technikák: SysML
 • A követelményspecifikáció verifikációja
  • Általános kritériumok
  • Specifikus kritériumok UML állapottérképekre (mintapélda)

 

EA03: Architektúra tervek ellenőrzése

Az előadás tartalma:

 • Motiváció
  • Mit határoz meg az architektúra?
  • Milyen vizsgálati módszerek vannak?
 • Követhetőség
 • Szisztematikus vizsgálati módszerek
  • Interfész analízis
  • Hibahatás analízis
 • Modell alapú vizsgálatok
  • Megbízhatósági modellezés
  • Teljesítmény modellezés
 • Architektúra trade-off analízis

 

GYAK01: Gyakorlat és házi feladat ismertető

A gyakorlat témája:

 • Gyakorlatok témája és időpontja
 • Házi feladat követelmények
 • Háttér infrastruktúra ismertetése
 • Hibakezelés, Trac

 

GYAK02 - Követelménykezelés
EA04: Részletes tervek ellenőrzése

Az előadás anyaga:

 • Áttekintés
  • Milyen szerepe van a részletes terveknek?
  • Milyen ellenőrzési módszerek vannak?
 • Modellellenőrzés
  • Kimerítő (teljes) technikák
  • Korlátos modellellenőrzés
  • UML állapottérképek modellellenőrzése
 • Ekvivalencia ellenőrzés
  • Trace ekvivalencia
  • Megfigyelési ekvivalencia (gyenge biszimuláció)
  • Egy rendezési reláció a lehetséges viselkedés szerint
  • Mintapélda: Hibatűrés verifikációja


 

EA05: A forráskód ellenőrzése

Az előadás tartalma:

 • Áttekintés
  • Milyen a jó forráskód?
  • Kódolási szabályok
  • Forráskód metrikák
  • Milyen ellenőrzési módszerek vannak?
 • Statikus analízis eszközök
  • Hibaminta keresők
  • Bővíthető eszközök
 • Dinamikus tulajdonságok vizsgálata statikus analízissel
  • Absztrakt interpretáció


 

EA06: A tesztelés alapjai

Az előadás tartalma:

 • A tesztelési alapfogalmak áttekintése

 

GYAK03 - A részletes tervek és a forráskód ellenőrzése

A gyakorlat témája:

 • Részletes tervek ellenőrzése
  • Modellellenőrzés
 • Forráskód ellenőrzés
  • PMD
  • FindBugs
EA07a: Specifikáció alapú teszttervezési módszerek

Az előadás tartalma:

Módszerek:
1. Ekvivalencia particionálás
2. Határérték-analízis
3. Ok-hatás analízis / Döntési táblák
4. Kombinatorikus módszerek
5. Véges automata alapú
6. Használati eset tesztelés

 

EA07b: Struktúra alapú teszttervezési módszerek

Az előadás tartalma:

 • Vezérlési folyam alapú kritériumok
  • Utasítás lefedettség
  • Döntési ág lefedettség
  • Feltétel lefedettségek
  • Útvonal lefedettség
 • Adatfolyam alapú kritériumok
  • Definiálás – használat fedettségek
  • Definíciómentes útvonalak fedettsége
 • Összefoglalás
  • Módszerek kombinációja
  • Teszt fedettség mérése
    
EA08: Tesztelési fázisok

Az előadás tartalma:

 • Modul / unit tesztelés
 • Integrációs tesztelés
 • Rendszer tesztelés
 • Elfogadás tesztelés
 •  
 • Tesztek leírása: U2TP

 

GYAK04 - Specifikáció alapú tesztelés
EA09: Automatikus teszt futtatás
EA10: Modell alapú tesztelés

Az előadás tartalma:

 • Motiváció
  • Modellek (informális) szerepe a tesztelésben
  • Modell alapú tesztgenerálás
 • Tesztgenerálás fedettségi kritériumokhoz
  • Direkt algoritmusok
  • Modellellenőrzők használata
  • Tesztgenerálás korlátos modellellenőrzéssel
 • Tesztgenerálás hibamodellek alapján
  • Modell mutációk
  • Ekvivalencia relációk tesztgeneráláshoz
 • Eszközök a tesztgeneráláshoz

 

GYAK05 - Struktúra alapú tesztelés
EA11: Speciális ellenőrzési feladatok

Az előadás tartalma:

Felhasználói felületek tesztelése

 • Motiváció
  • Kihívások a GUI tesztelés során
  • Teszt típusok
 • Operátorok tesztelése
  • GUI modell
  • Scenario alapú tesztelés
 • Állapotgép alapú tesztelés
  • GUI modell
  • Tesztgenerálás fedettségi kritériumok alapján
 • Teszt automatizálás
  • Példák

Futásidő és memóriahasználat monitorozása (profiling)

 • Motiváció
  • Célkitűzés: Belső működés analízise
 • A profiling általános problémái
  • Felműszerezés, triggerelés, regisztrálás
  • Szoftver és hardver monitorozás
 • Futásidő profiling
  • Teljesítményproblémák felderítése
 • Memóriahasználat profiling
  • Memóriaproblémák proaktív monitorozása


 

EA12: Robusztusság és hibakezelés ellenőrzése

Az előadás tartalma:

Robusztusság tesztelés

 • Definíciók
  • Robusztusság
 • Robusztusság tesztek
  • Teszt bemenetek
  • Teszt eredmények értékelése
 • Jellegzetes teszt eszközök
  • Ballista
  • JCrasher
 • Mintapélda
  • SA Forum AIS API robusztusság tesztelése

Hibainjektálás

 • Motiváció
 • A hibainjektálás megvalósítása
  • Hardver hibainjektálás
  • Szoftver hibainjektálás
  • Modell alapú hibainjektálás
 • A hibainjektálás tervezése
  • Hibamodellek
  • Absztrakciós szintek
  • A végrehajtás szempontjai
  • Eredmények kiértékelése

 

EA14: Karbantartási feladatok és egy rendszertesztelés mintapélda

Az előadás tartalma:

Karbantartás:

 • A karbantartás tervezése
  • Dokumentáció
 • Alkalmazható technológiák
  • Statikus szeletelés
  • Dinamikus szeletelés

Egy rendszertesztelés mintapélda:

 • A SAFEDMI rendszer
  • Célkitűzések
  • Hardver architektúra
  • Szoftver architektúra
 • Rendszertesztelés
  • ERTMS funkciók
   • Robusztusság tesztelés
  • Belső biztonsági mechanizmusok
   • Célzott hibainjektálás
  • Vezeték nélküli kommunikáció
   • Scenario alapú tesztelés

 

Tartalom átvétel