Szolgáltatásintegráció záróvizsga

Tudnivalók a záróvizsgáról

A vizsga menete

A záróvizsga nagyon hasonló a tárgy vizsgájához, annál annyival könnyebb, hogy itt csak kifejtős kérdésekre kell válaszolni (nincs tehát "gyakorlat-orientált" feladat). A vizsgázó a tételsorban kifejtett témakörökből kap kérdéseket, melyekre rövid felkészülés (vázlatírás) után szóban kell válaszolni. A felkészülést az alábbi tételsor segíti. Az összeállítás során törekedtünk arra, hogy a lista alapvetően a tárgy törzsanyagát fedje le, és olyan témákat ne érintsen, melyek nem szerepeltek egy-egy kurzus anyagában. Ezzel együtt természetesen előfordulhat, hogy egy-egy téma eltérő hangsúllyal szerepelt az egyes félévekben, erre mindig tekintettel leszünk a vizsgáztatáskor. 

Tételsor

SOA, webszolgáltatások

 1. Mi a szolgáltatásorientált megközelítés lényege, mi a SOA elterjedésének technikai/üzleti motivációja? Milyen főbb elemei vannak egy SOA alapú rendszernek, ezeket milyen szabványokkal írjuk le?
 2. Milyen üzenetformátummal kommunikálnak XML webszolgáltatások? Hogyan bővíthető ez a formátum? Hogyan lehet egy szolgáltatás interfészét leírni? Ismertesse a WSDL szabvány főbb elemeit, a WSDL tipikus felhasználási/előállítási módjait! Milyen alapvető kérdéseket nem old meg a SOAP/WSDL? Milyen szabványok/hogyan egészítik ki ezeket?
 3. Milyen üzenetformátummal kommunikálnak RESTful webszolgáltatások? Hogyan bővíthető ez a formátum? Hogyan lehet egy szolgáltatás interfészét leírni? Milyen alapvető kérdéseket nem old meg a RESTful web services technológia? Milyen technológiák és hogyan egészíthetik ki ezeket?

Üzleti folyamatok, szabályrendszerek

 1. Milyen főbb célokkal lehet üzleti folyamatokat modellezni, Mire való a BPEL nyelv, hogyan kapcsolódik a szolgáltatásintegrációhoz? Milyen egyéb szabványokat (hogyan) használ?
 2. Milyen főbb elemekből áll egy BPEL folyamat? Mi ezeknek a szerepe/tipikus használata? Milyen egyéb szabványokat használ tipikusan egy BPEL folyamat?
 3. Mit értünk üzleti szabálykezelő rendszer (BRMS) alatt? Tipikusan hogy működik egy BRMS? Hol használnak üzleti szabályokat?

SOA infrastruktúra, kommunikációs middleware

 1. Egy nagyvállalati infrastruktúrában hogyan kommunikálnak egymással a szolgáltatások? Mi a szolgáltatástárak feladata, és milyen szabványos megvalósítási megoldások léteznek?
 2. Mik a kommunikációs middleware-ek feladatai, hogyan működnek a szabványos szinkron megoldások? Hasonlítsa össze a klasszikus aszinkron kommunikációs middleware megoldásokat. Mikor és hogyan használhatóak az egyéb aszinkron megoldások? (Fire-and-forget, sync-with-server, polling, call-back)

Adat reprezentáció és transzformáció

 1. XML alapok és a nyelvek leírása (XML, XML Infoset, DTD, XSD)
 2. XML értelmezés (DOM, SAX, StAX , JAXB), XPath, XSLT

JPA (2012-ig, 2013-tól ez átkerült a Modellalapú szoftvertervezés anyagába)

 1. Rajzold fel és ismertesd a JPA entitások életciklusát! Hogyan kerülhet egy entity detached állapotba? Ismertesd a JPA szabvány által támogatott öröklődés-leképzési technikákat, ábrák segítségével.
 2. A JPA-ban hogyan képezzük le az entitások közötti kapcsolatokat? Mely annotációkat kell használni és hogyan?JPA-s alkalmazásban egy kötött, általunk nem változtatható adatmodellt kell használnunk, mely tartalmaz az SQL nyelvben foglalt kulcsszavakat (pl. select). Hogy oldanád meg, hogy ne kapjunk hibát?

Általános

 1. Ábra segítségével szemléltesd, hogy hogyan skálázhatunk egy Java-alapú szerver oldali alkalmazást nagy terhelésre és/vagy sok felhasználóra!
 2. Hogyan valósítanál meg hibatűrő működést OSGi services környezetben? Mi történik akkor, ha egy OSGi szolgáltatás "eltűnik" a rendszerből? Hogyan veheti át a helyét egy másik? Hogyan alakulnak a fentiek egy lazábban csatolt architektúrában (pl. webszolgáltatások esetén)?
 3. Mit nevezünk szemantikus technológiáknak? Miben kínál alternatívát a hagyományos megközelítésekkel szemben? Mi a szerepük, milyen feladatokra használják és tervezik használni őket? Mik a legismertebb szemantikus technológiák, hogy működnek?