Szolgáltatásintegráció - Segédanyagok

Félév: 2014. tavasz
Cím Egyedi szöveg
Bevezető, tárgykövetelmények
Szolgáltatásorientált architektúra

A szolgátlatásorientált architektúra alapfogalma, motivációja.

Üzleti folyamatok, BPMN

Üzleti folyamat alapú fejlesztés motivációja, szimulációs esettanulmány. A BPMN nyelv és használata.

1. gyakorlat: BPMN, Bonita

Segédanyag a laborhoz.

A laboron a 2012. évi házi feladat egy folyamatának egyszerűsített verzióját készítettük el. Az elkészült feladat.

Webszolgáltatások

Webszolgáltatások alaptechnoplógiái (SOAP, WSDL). QoS kérdések, WS-*.

NoSQL adatbázis-kezelő rendszerek
2. gyakorlat: Cassandra

Segédanyag a laborhoz.
Az elkészült feladat.

Szolgáltatásintegráció implementációs technológiák fóliák
Folyamatmodellezés - implementáció

BPEL, jPDL, implementációs tecnhológiák. Kitekintés: üzleti folyamatok vizsgálata.

3. gyakorlat: Webszolgáltatások

Segédanyag a laborhoz.
Az elkészült feladat.

Eszközintegráció OSGi segítségével
Szemantikus technológiák
4. gyakorlat: Bonita integráció

Segédanyag a laborhoz.
Kiadott anyagok.

Szabályalapú üzleti logika
Komplex eseményfeldolgozás

Komplex eseményfeldolgozás (jellemzők, eszközök).

5. gyakorlat: Drools
Kommunikációs middleware, stream processing

A kommunikációs middleware feladatai, fajtái. Alapvető kommunikációs sémák (PTP, P/S,...) és technológiai megvalósítások (MQ, JMS, MQTT). 

Nagy adat feldolgozása: stream processing, Apache Storm, esettanulmány: hálózati adatok feldolgozása.

Nagyvállalati SOA infrastruktúra (ESB, szolgáltatástárak)

Szolgáltatások mint komponensek:SCA. Szolgáltatások kezelése nagyvállalati környezetben: ESB és feladatai. Szolgáltatástárak (UDDI, WSIL).

Az órán a teljesség igénye nélkül említésre került számos ~ESB jellegű megoldás (többek közt Talend, OpenESB, Apache Tuscany, Swordfish, Fabric, Apache Synapse, Fiorano, stb.), érdemes ezek esettanulmányait megnézni.

Szolgáltatásintegráció vizsgakérdések 2014.

A tárgy 2014. évi vizsgatételei. Bővebb információ a Vizsga oldalon.

Félév: 2013. tavasz
Cím Egyedi szöveg
Bevezető, SOA alapok
Folyamatmodellezés

A folyamatmodellezés célja, folyamat alapú rendszerek infrastruktúrája, BPMN.

Webszolgáltatás technológiák

"Webszolgáltatás" technológiák: WS, WS-*, REST

Üzleti folyamat modellezés + Bonita áttekintés

Magyar nyelvű összefoglaló a BPMN nyelvről, az üzleti folyamat modellező/futtató eszközökról, és a Bonita képességeiről (40. oldaltól).

1. gyakorlat: BPMN+Bonita (2013.02.28.)

Segédanyag a gyakorlathoz.

A laboron a 2012. évi házi feladat egy folyamatának egyszerűsített verzióját készítettük el. Az elkészült feladat.

Folyamat alapú szolgáltatásintegráció

BPEL, XPDL, folyamatmodellezési nyelvek kapcsolata, példa jBPM implementációra. 

Kitekintés: modell alapú folyamatanalízis, szolgáltatások konfigurációjának generálása.

Tartalom átvétel