MSc Önálló laboratórium 2. (BMEVIMIML01)

Tárgyfelelős: 
Semeráth Oszkár

Részletes információk

A félév zárása

Az Önálló laboratórium 2. félév zárásaként a tárgykövetelmények szerint mindenkinek be kell számolnia a félévben végzett munkáról.

Szóbeli beszámoló:

  • A szóbeli beszámoló személyenként egy-egy 10 perces kiselőadással történik. Az előadást kérdések követik 2-3 percben.
  • Az előadáshoz PowerPoint vagy PDF diákat (prezentációt) kell készíteni, ezeket számítógépes kivetítővel lehet majd bemutatni.

Írásbeli beszámoló:

  • A munkáról záró dokumentációt kell készíteni. Ennek tartalma és terjedelme a konzulenssel való egyeztetés tárgya, tipikusan kb. 15-20 oldal. Ez az eddigi munka leírását kell, hogy tartalmazza; olyan szinten, hogy a munka ez alapján megérthető és adott esetben mások által folytatható legyen.
  • Ezen kívül el kell készíteni a munkáról egy egyoldalas összefoglalót (kivonatot) is. Ehhez formátum minta letölthető a tanszéki önálló labor oldalról: http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/onallolabor
  • prezentációt, a dokumentációt és az egyoldalas összefoglalót fel kell tölteni a szakirány portálra: http://www.inf.mit.bme.hu/, belépés után ld. a Tartalom feltöltése menüpontot.

Az írásbeli anyagok elkészítésének határideje a szorgalmi időszak vége, pótlás a pótlási időszakban lehetséges.