Modell Alapú Konfigurációs Fájlok Generálása Hyperledger Fabric Hálózatokhoz

Típus: 
Témalabor
Félév: 
2019. tavasz
Tématerület: 
Modellalapú szoftvertervezés
Konzulens (belső): 
Klenik Attila