Témajegyzék

A kutatócsoport fő területeihez tartozó, jelenleg is futó feladatok illusztratív listája a következő. A végleges önálló labor témák egyéni egyeztetés alapján alakulnak ki, az itt felsoroltaktól eltérő, ill. egyedi témák lehetségesek.
Cím Terület Feladatcsoport
A Pex működésének és kiterjeszthetőségének vizsgálata
 • Modellalapú szoftvertervezés
Absztrakciós módszerek a modellellenőrzésben
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
 • Adatelemzés és Big Data
Ellenőrzés és tesztelés
Absztrakt interpretáció alapú verifikáció
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
Agilis fejlesztés támogatása automatikus tesztgenerálással
 • Modellalapú szoftvertervezés
Állapot-alapú mérnöki modellek formális verifikációja
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
Állapotgépek eseményvezérelt szimulációja
 • Modellalapú szoftvertervezés
Autóipari szoftverek modell alapú fejlesztése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Automatatanuló algoritmusok és alkalmazásuk a szoftverfejlesztés támogatására
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Automatikus skálázási megoldások felhő-alapú alkalmazásokhoz
 • Informatikai infrastruktúra
Autonóm rendszerek működésének futásidőbeli ellenőrzése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Autonóm robotok szimulátor alapú tesztelése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
AUTOSAR SPI Handler Driver modul tesztelése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Az EvoSuite tesztgeneráló eszköz megismerése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Az LTSmin modellellenőrző vizsgálata és kiterjesztése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
Beágyazott vezérlő modellvezérelt fejlesztése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Bejárási stratégiák és adatszerkezetek vizsgálata szimbolikus modellellenőrzésben
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Biztonságkritikus rendszerek virtuális térben történő szimulációja és tesztelése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Kiberfizikai rendszerek
C programok automatikus vizsgálata tesztgenerálással
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Crowdsensing alkalmazás iOS platformon
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Informatikai infrastruktúra
Deep learning keretrendszerek összehasonlítása
 • Kiberfizikai Rendszerek
Kiberfizikai rendszerek
Dinamikus struktúrájú rendszerek optimalizálása: folyamatmodellezés
 • Adatelemzés és Big Data
Eclipse IoT technológiák alkalmazása kiberfizikai felhőkben
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Informatikai infrastruktúra
Elektromos autók okos töltésének vezérlése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrző kódrészletek illesztése C programokhoz
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Előrefizetést támogató rendszer moduljainak modellvezérelt tervezése és fejlesztése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Elosztott állapotgépek modellezése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Elosztott biztonságkritikus rendszerek xtUML alapú modellvezérelt fejlesztése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Elosztott gráfalgoritmusok megvalósítása Apache Flink környezetben
 • Adatelemzés és Big Data
Elosztott inkrementálils gráflekérdezések optimalizációja
 • Modellalapú szoftvertervezés
EMF modellek konfliktusfeloldása
 • Modellalapú szoftvertervezés
EMF modellek szerkesztése online kollaborációval
 • Informatikai infrastruktúra
Fejlett modellgenerálási algoritmusok
 • Modellalapú szoftvertervezés
Felhasználói felület készítése modellek automatikus mergeléséhez
 • Modellalapú szoftvertervezés
GPU használata Big Data felderítő adatanalízise során
 • Adatelemzés és Big Data
Gráfadatbázisok alkalmazása utazástervezésre
 • Adatelemzés és Big Data
Kiberfizikai rendszerek
Gráflekérdezések teljesítményelemzése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Gráfmetrikák számítása shape analysis használatával
 • Modellalapú szoftvertervezés
Gráfvizualizációs könyvtárak integrációja
 • Modellalapú szoftvertervezés
Hatékony gráflekérdezési technikák
 • Adatelemzés és Big Data
Hibaterjedési vizsgálatok üzleti folyamat alapú rendszerekben
 • Adatelemzés és Big Data
Ellenőrzés és tesztelés
Hibrid felhő Apache VCL alapokon
 • Informatikai infrastruktúra
Hierarchikus állapotgépek formális verifikációja
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Időzített rendszerek ellenőrzése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
Inkrementális gráflekérdező keretrendszer
 integrációs tesztelése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Integrációs tesztelési keretrendszer fejlesztése Jenkins alapokon
 • Informatikai infrastruktúra
Intelligens szenzor infrastruktúra CPS alkalmazásokhoz
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Kiberfizikai rendszerek
JavaScript forráskódtárak gráfalapú statikus analízise
 • Modellalapú szoftvertervezés
JavaScript statikus analízis eszközök optimalizációja
 • Adatelemzés és Big Data
Keresés alapú lekérdezéskiértékelés objektumhierarchiák felett
 • Modellalapú szoftvertervezés
Keresés alapú szoftver- és rendszertervezés
 • Modellalapú szoftvertervezés
Kiber-fizikai rendszerek modellvezérelt fejlesztése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Kiberfizikai rendszerek
Kiberfizikai rendszerek elemzése
 • Adatelemzés és Big Data
Kiberfizikai rendszerek
Kódfedettség mérő eszközök
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Kódgenerálás és konfigurációgenerálás autóipari szoftverekben
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Kiberfizikai rendszerek
Kollaboratív modellezés
 • Modellalapú szoftvertervezés
Kombinált explicit és implicit állapottér felderítő és modellellenőrző algoritmusok fejlesztése, implementálása
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Informatikai infrastruktúra
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
Komplex események feldolgozása automataelméleti alapokon
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Informatikai infrastruktúra
 • Modellalapú szoftvertervezés
Kiberfizikai rendszerek
Komplex eseményfelismerő keretrendszer teljesítménytesztelése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Komplexesemény-feldolgozó (CEP) eszközök vizsgálata
 • Adatelemzés és Big Data
Komponens alapú rendszerek megbízhatósági analízise
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Korszerű modellellenőrző eszközök felmérése (2 fő)
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Kritikus protokollok modellezése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
LDBC SNB BI Spark SQL rendszeren
 • Adatelemzés és Big Data
LEGO Mindstorm vezérlő integrálása CPS alkalmazásokhoz
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Kiberfizikai rendszerek
Lekérdezés alapú modell-absztrakció
 • Modellalapú szoftvertervezés
Lineáris tranzíciós rendszerek absztrakt interpretáció alapú verifikációja
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Informatikai infrastruktúra
 • Modellalapú szoftvertervezés
 • Adatelemzés és Big Data
Ellenőrzés és tesztelés
Lokális keresésen alapú modell lekérdezések megvalósítása
 • Modellalapú szoftvertervezés
Metaheurisztikus algoritmusok megismerése és kapcsolódó optimalizációs technológiák összehasonlítása
 • Informatikai infrastruktúra
 • Modellalapú szoftvertervezés
 • Adatelemzés és Big Data
Model-szintű hozzáférés szabályozás megvalósítása EMF modellek felett
 • Modellalapú szoftvertervezés
Modell alapú dokumentumgenerálás
 • Modellalapú szoftvertervezés
Modell-alapú kényszerkielégítési problémák megoldása SMT környezetben
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Modell-alapú tesztelés megismerése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Modell-lekérdezések hatékony kiértékelése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Modell-lekérdezések statikus analízise
 • Modellalapú szoftvertervezés
Modell-lekérdezések teljesítményvizsgálata
 • Modellalapú szoftvertervezés
Modellek feletti lekérdezések példa alapján
 • Modellalapú szoftvertervezés
Modellellenőrző módszerek és algoritmusok összehasonlítása, mérési kampányok tervezése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
Modellmetrikák valós modellekre
 • Modellalapú szoftvertervezés
 • Adatelemzés és Big Data
Modellvasút automatizált vezérlése kijelölt célok alapján (optimalizáció)
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Modellvasút vezérlőszoftver fejlesztése elosztott, beágyazott környezetben
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
Modellvasút vezérlőszoftver modell alapú fejlesztése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Informatikai infrastruktúra
Ellenőrzés és tesztelés
Modern fejlesztőrendszerek, fejlesztői csoportmunka és modell alapú technológiák
 • Modellalapú szoftvertervezés
Moduláris vezérlő és adatgyűjtő rendszer modell alapú fejlesztése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Monitor generálás scenario alapú követelményekből
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Monitor generálás temporális logikai követelményekből
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Nagy méretű forráskódmodellek gráfkeresés alapú helyességellenőrzése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Nagyméretű adathalmazok ritka eseményeinek detektálása GPU-n
 • Adatelemzés és Big Data
Nagyméretű adathalmazok vizuális elemzése
 • Adatelemzés és Big Data
Nagyméretű aszinkron rendszerek korlátos modellellenőrzése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
Neurális háló alapú tanuló rendszerek formális vizsgálata
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Informatikai infrastruktúra
 • Modellalapú szoftvertervezés
 • Adatelemzés és Big Data
Kiberfizikai rendszerek
Nyílt forráskódú biztonsági másolat készítő rendszerek összehasonlítása
 • Informatikai infrastruktúra
Oktatási felhők teljesítményelemzése
 • Informatikai infrastruktúra
OpenCypher lekérdezések leképzése SQL nyelvre
 • Adatelemzés és Big Data
Outlier detektálás gráfokban
 • Adatelemzés és Big Data
PetriDotNet
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
PetriDotNet 2.0 keretrendszer fejlesztése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
PLC kódok modellellenőrzése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
Rajintelligencián alapuló tervezésitér-bejáró algoritmusok
 • Modellalapú szoftvertervezés
Részleges rendezéses redukció alkalmazása modellellenőrzésben
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Robotkar modellezése SysML nyelven
 • Modellalapú szoftvertervezés
Kiberfizikai rendszerek
Statikus és dinamikus analízis JavaScript környezetben
 • Modellalapú szoftvertervezés
SysML modellek validációja
 • Modellalapú szoftvertervezés
Szakterület-specifikus állapotkódolók félautomatikus generálása
 • Modellalapú szoftvertervezés
Szakterület-specifikus nyelvek használata alkalmazásmenedzsment feladatokra
 • Informatikai infrastruktúra
Számítási felhők konfiguráció-modellezése
 • Informatikai infrastruktúra
Szaturáció alapú Lineáris Temporális Logikai modellellenőrzés
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
 • Adatelemzés és Big Data
Ellenőrzés és tesztelés
Szöveges modellek automatikus szintézise metanyelvtan segítségével
 • Modellalapú szoftvertervezés
Sztochasztikus analízis
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Sztochasztikus modellek szimulációs vizsgálata
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Szűk keresztmetszetek vizsgálata elosztott fájlrendszereken
 • Informatikai infrastruktúra
TeleCare rendszerek fejlesztése modell alapon
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Kiberfizikai rendszerek
Tervezésitér-bejárás állapottér vizualizációja
 • Modellalapú szoftvertervezés
Tesztelés autóipari szoftverekben
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Tesztgenerálás állapotgép alapú modellekből
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Tesztkeretrendszer szabályalapú tervezésitér-bejáró algoritmusokhoz
 • Modellalapú szoftvertervezés
Valósidejű felhő alkalmazások skálázásának benchmarkolása
 • Informatikai infrastruktúra
Vasúti rendszerek kockázatelemzése
 • Modellalapú szoftvertervezés
VIATRA modelltranszformációs API tesztelése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Virtuális erőmű modellvezérelt tervezése és implementálása
 • Modellalapú szoftvertervezés
Viselkedésmodellezési feladatok gépi értékelése
 • Modellalapú szoftvertervezés
 • Adatelemzés és Big Data