Automatizált teljesítménymérő keretrendszer

Teljesítménykritikus szoftverek fejlesztése esetén kulcsfontosságú, hogy - a teljesítményre vonatkozó követelmények alapján - precíz mérnöki módszerekkel mérni és értékelni tudjuk az alkalmazás viselkedését, tulajdonságait, paramétereit. Ilyen különleges szoftverek esetén felmerül az igény arra is, hogy a folytonos integráció, ill. rendszeres tesztelések ne csak az alkalmazás funkcióit, azok helyes működését, hanem a teljesítménymutatókat is teszteljék, mérjék, és a fejlesztőknek készített jelentéseken keresztül követni lehessen a változásokat.

Ilyen teljesítménykritikus rendszer a tanszékünkön folyó kutatási projektek keretében fejlesztett EMF-IncQuery keretrendszer is. Segítségével nagyméretű, gráfszerkezetű modelleken lehet valósidejű, hatékony lekérdezéseket futtatni. Az IncQueryhez a fejlesztés során számos, teljesítménymérésre használható példa készült, melyeket eddig elsősorban tudományos publikációkban használtunk fel. Most szeretnénk ezeket szisztematikusan használni, a fejlesztési folyamat szerves részeként, segítve a fejlesztők optimalizációs munkáját.

A hallgató feladata egy automatizált teljesítménymérő keretrendszer kidolgozása, az alábbiak szerint:

  • a keretrendszer modell-alapú tervezési elvek mentén épül fel, azaz az egyes mérési szcenáriókat, paramétereket Eclipse Modeling Framework alapú modellek írják le;
  • az eszköz integrált az Eclipse fejlesztőrendszerbe, valamint támogatja a Tycho folytonos integrációs eszközben történő, automatizált futtatást is;
  • az eredményeket szintén EMF modellek formájában tárolja, a jelentéseket a grafikus BIRT reporting keretrendszeren keresztül készíti el;
  • lehetőséget biztosít arra, hogy az eredményeken ad-hoc lekérdezéseket futtathassunk a mélyebb analízis céljából.

A munka során a hallgató bekapcsolódhat az EMF-IncQuery Eclipse.org nyílt forrású projekt fejlesztésébe, valamint jó eredmények esetén lehetőség van a TDK dolgozat megírására és nemzetközi tudományos publikációkban való részvételre is.

Jelleg: 
Gyakorlati
Konzulens: 
Izsó Benedek
Konzulens: 
Ráth István Zoltán
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
Eclipse, EMF, BIRT, Tycho, EMF-IncQuery, kódgenerálás
Előismeretek: 
Java
Állapot: 
Korábbi