Modellvezérelt fejlesztés a repülőgépiparban

A  missziókritikus repülőgépipari szoftverek területén egyre szélesebb körben kezd elterjedni a modell alapú fejlesztési paradigma, ami lehetővé teszi precíz modellek felépítését és az alkalmazás kódjának és konfigurációs leíróinak automatikus generálását. Ahhoz, azonban, hogy kritikus szoftvermodulokat ilyen módon tudjunk generálni szükséges, hogy a fejlesztési folyamat egész megfeleljen a szigorú szabványoknak (DO-178B/C) amelyek biztosítják a légirepülés biztonságát. A hallagtó feladata, hogy bekapcsolódjon a csoportban folyó ez irányú kutatási projektekbe és az alábbi témákkal kapcsolatos fejlesztési munkákba:

  • Jólformáltsági kényszerek ellenőrzése architektúra modellek felett
  • ARINC 653-Real Time OS konfigurációs leíróinak generálása
  • DO-178C szabvány alapján nyomonkövethetőségi elemek automatikus származtatása
  • MATLAB modellek transzformációja és analízise

A munka során a hallgató bekapcsolódhat a csoport ez irányú projekt tevékenységébe és jó eredmények esetén lehetőség nyíik az eredmények nemzetközi konferencián történő bemutatására is.

Jelleg: 
Elméleti és gyakorlati
Konzulens: 
Horváth Ákos
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
Eclipse, Matlab, EMF, EMF INC-Query
Előismeretek: 
Java
Állapot: 
Korábbi