Üzleti folyamatok formális modell alapú monitorozása

Üzleti folyamat alapú rendszerek működtetésének egyik fő kihívása a folyamat által végrehajtott lépések ill. előállított adatok futásidejű monitorozása. Ennek több célja lehet: egyfelől a folyamat nyomonkövetése üzleti szempontból. másfelől a folyamatot elvégző egyes lépések esetleges hibáinak, például rossszul előállított adatoknak a felderítése. 

Ennek technológia támogatása (megadott feltételek esetén a folyamat lépéseinek logolása) több eszközben megoldott, ez a Business Activity Monitoring.  A monitorozás tervezése azonban tipikusan ad-hoc módon történik, ami rengeteg feleslegesen rögzített, és ezáltal nehezen elemezhető eseményt generál. Ezen lehet segíteni formális módszerek alkalmazásával, amikor a folyamat elemeinek viselkedését valamilyen szempont szerint modellezzük, és ez alapján definiáljuk a rendszer lehetséges állapotait, ill. ezek közül a kritikusnak minősülő állapotokat/lépéskombinációkat. (Pl. a lekérdezés időzítési hibája miatt rossz egyenlegadatot kapunk.)

A hallgató(k) feladata a BPMN szabvány által definiált modellezési nyelvből kiindulva, a tanszéken fejlesztett petridotnet eszköz felhasználásával olyan futásidejű monitorozási konfiguráció előállítása, mely segíti az üzletileg/üzemeltetés szempontjából valóban releváns adatok kinyerését.

Jelleg: 
Elméleti és gyakorlati
Konzulens: 
Gönczy László
Konzulens: 
Vörös András
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
BPMN, Business Activity Monitoring, formális módszerek
Állapot: 
Korábbi