Futásidejű modellek fejlesztése kiberfizikai rendszerekhez

A kiberfizikai rendszerek napjaink egyik legaktívabban fejlődő informatikai irányzatát képviselik. Az ilyen rendszerek jellemzője, hogy a korábbi beágyazott rendszerekkel ellentétben aktív részesei lokális vagy globális hálózatoknak, a valós fizikai környezetük számos jellemzőjét képesek ezeken a hálózatokon közvetíteni, illetve a környezetükbe aktívan be is tudnak avatkozni a jelentős helyi, illetve a szinte végtelen távoli számítási kapacitás segítségével.

A CONCERTO Artemis kutatási projekt célja, hogy kifejlesszen egy új, több szakterületet átfogó (multi-domain) architektúra modellező keretrendszert megvalósítani, amely képes a kiberfizikai rendszerekkel szemben támasztott nem-funkcionális követelményeket egységes integrálni és analízis módszerekkel futási időt, megbízhatóságot és energia felhasználást számítani és ezen túlmenően a rendszer különböző komponenseit és monitorait automatikusan származtatni.

A tanszéken folyó kutatásban célunk a CONCERTO módszertan kiterjesztése futási idejű modelleken alapuló rendszerek irányába. A futási idejű modellezési technikai a modellvezérelt fejlesztés eszközeit és technikáit adaptálja a futási idejű rendszerekre, mely által az absztrakt modelleken végezhető automatikus következtetés, eseményfeldolgozás stb. elérhetővé válik futási időben is, könnyítve az összetett kiberfizikai rendszerek üzleti logikájának fejlesztését és tesztelését.

A témán dolgozó hallgatók feladata bekapcsolódni a tanszéken folyó kutatómunkába. A konkrét cél egy olyan szimulátor kifejlesztése, amely eseményvezérelt transzformációkkal támogatja állapotgép alapú vezérlők fejlesztését és tesztelését, illetve a szimulátor átültetése valódi kiberfizikai rendszerekbe a beágyazott rendszerekben használatos MQTT szabvány segítségével.

Témacsoport: 
Kiberfizikai rendszerek
Jelleg: 
Elméleti és gyakorlati
Konzulens: 
Ráth István Zoltán
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
EMF, EMF-IncQuery, VIATRA, MQTT, Eclipse Paho
Előismeretek: 
Java
Állapot: 
Korábbi