Modellek feletti lekérdezések példa alapján

Napjainkban a szoftverfejlesztés terén egyre nagyobb szerepet kap a modellvezérelt tervezés. Ennek során a fejlesztőeszközökben az elkészítendő rendszer egy modelljét lehet elkészíteni, ill. automatizáltan feldolgozni. A paradigma gyakorlati alkalmazásának előfeltétele, hogy a különböző szakterületi modellekhez megfelelő modellezési nyelvek és modellező eszközök álljanak rendelkezésre.

A modellvezérelt fejlesztést támogató eszközök egyik fontos megvalósítási kérdése a modellek tartalmának automatizált feldolgozása, a modellek feletti lekérdezések kiértékelése. A modellvezérelt eszközökön túl bármely objektumorientált adatmodellre építő szoftvereszköz fejlesztését nagymértékben támogathatják a deklaratív modell-lekérdezések. Nagy előnyük, hogy az eszköz fejlesztőjének nem kell a modell feldolgozási lépéseit megterveznie, elég a kívánt eredményt deklaratívan specifikálnia. A lekérdezések megfogalmazása azonban így is időigényes, nagy szakértelmet igénylő feladat; bizonyos esetekben jelentős segítség volna, ha a várt eredményre hasonlító példákat a példánymodelleken megjelölve a lekérdezés definíciója prototipizálható lenne.

Az egyik legelterjedtebb objektumorientált modellező platform az EMF (Eclipse Modeling Framework), amelyet az Eclipse keretrendszerre épülő eszközök többsége felhasznál modelljeinek reprezentálására. EMF alapú modell-lekérdezések definiálására és kiértékelésére ad lehetőséget a Méréstechnika és Információs Rendszerek tanszéken fejlesztett és több kutatási projektben alkalmazott EMF-IncQuery keretrendszer.

A hallgató feladata az EMF-IncQuery keretrendszer kiegészítése egy modell-lekérdezések példa alapján történő definiálását segítő modullal.

Jelleg: 
Gyakorlati
Konzulens: 
Bergmann Gábor
TDK lehetőség: 
Nem
Megismerhető technológiák: 
Eclipse, EMF, EMF-IncQuery
Előismeretek: 
Java programozás
Állapot: 
Folyamatban