Rajintelligencián alapuló tervezésitér-bejáró algoritmusok

A rendszertervezés egy sajátossága, hogy a funkcionális követelményeket kielégítő különböző rendszertervek más minőségi paraméterekkel rendelkezhetnek, például üzemeltetési költség, erőforrás kihasználtság szempontjából. Ezért egy rendszer megtervezése során kiemelt feladat, hogy a különböző lehetséges rendszerterveket megtaláljuk és azokat egyidejűleg kiértékeljük, hogy megtalálhassuk a legjobbat közülük. Ezt a folyamatot nevezzük tervezésitér-bejárásnak, melynek automatizálására több megközelítés is létezik (pl.: lineáris programozás, CSP módszerek, SAT megoldók). A modellvezérelt, szabályalapú tervezésitér-bejárás az utóbbi években megjelent megközelítés, amely könnyen beilleszthető a modellvezérelt rendszertervezés paradigmájába.

A hallgató feladata a kutatócsoporthoz köthető VIATRA-DSE modellvezérelt, szabályalapú tervezésitér-bejáró keretrendszer megismerése és egy rajintelligencián alapuló algoritmus adaptálásának kidolgozása, implementálása, illetve annak kiértékelése és összehasonlítása más már létező algoritmusokkal.

Jelleg: 
Elméleti és gyakorlati
Konzulens: 
Nagy András Szabolcs
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
Eclipse, EMF, IncQuery, VIATRA-DSE, optimalizációs módszerek
Előismeretek: 
Java
Állapot: 
Folyamatban