Inkrementális gráflekérdező algoritmusok implementálása Scala nyelven

Az inkrementális gráfmintaillesztésre az elmúlt évtizedekben több algoritmuscsalád is született. Ilyen az EMF-IncQuery és IncQuery-D rendszerekben használt Rete és a Drools rendszerben alkalmazott PHREAK. További algoritmusok a TREAT és a LEAPS, 

A hallgató feladata, hogy különböző algoritmusokat egységes környezetben implementáljon és azokat különböző szempontok (futásidő, memóriaigény, implementációs bonyolultság) alapján összevesse.

Jelleg: 
Elméleti és gyakorlati
Konzulens: 
Szárnyas Gábor
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
funkcionális programozás, Scala, Akka, RDF, Python, R
Előismeretek: 
relációalgebra modern OO programozási nyelvek
Állapot: 
Korábbi