Korábbi témak

A kutatócsoport fő területeihez tartozó, jelenleg is futó feladatok illusztratív listája a következő. A végleges önálló labor témák egyéni egyeztetés alapján alakulnak ki, az itt felsoroltaktól eltérő, ill. egyedi témák lehetségesek.
Cím Terület Feladatcsoport
.Net programok ellenőrzése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
3D-s robotszimulátorok vizsgálata és kiterjesztése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Absztrakt modellek konkretizálása kényszerkielégítési problémák segítségével
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ad-hoc CPS rendszerek Apache VCL alapokon
 • Informatikai infrastruktúra
Kiberfizikai rendszerek
Adatintegrációs technikák és eszközök
 • Adatelemzés és Big Data
Adattárolás cloud computing alapokon
 • Informatikai infrastruktúra
Alacsonyszintű Rete implementáció
 • Modellalapú szoftvertervezés
Alkalmazástérkép és adatfolyam-térkép készítése (külsős téma)
 • Informatikai infrastruktúra
 • Adatelemzés és Big Data
Állapotgép-konstrukciós feladatok automatizált előállítása
 • Modellalapú szoftvertervezés
Android alapú adatgyűjtő rendszer megvalósítása
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Informatikai infrastruktúra
Android alapú infrastruktúra menedzsment alkalmazás
 • Informatikai infrastruktúra
Android mobiltelefon GPS, WiFi és Cellaazonosító alapú pozíciójának szimulálása
 • Modellalapú szoftvertervezés
Autóipari szoftverfejlesztőrendszerek
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Automatikus build végrehajtás
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Automatikus felkonfigurálás a cloudban
 • Informatikai infrastruktúra
 • Modellalapú szoftvertervezés
 • Adatelemzés és Big Data
Automatikus frissítéseket letöltő plug-in fejlesztése .Net-ben
 • Modellalapú szoftvertervezés
Automatikus kódgenerátor helyességének ellenőrzése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Automatikus szoftvertesztelési eszközök .NET-hez
 • Modellalapú szoftvertervezés
Automatikus változásdetektálás gráfmodellekben
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Automatizált teljesítménymérő keretrendszer
 • Modellalapú szoftvertervezés
Az UIMA (Java nyelvű) keretrendszerben elérhető nyelvi elemző modulok integrációja a SZTAKI saját fejlesztésű annotáló rendszerébe
 • Modellalapú szoftvertervezés
Beágyazott template lejátszó készítése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Biztonsági követelmények minta alapú formalizálása
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Biztonsági követelmények minta alapú összeállítása
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Biztonságkritikus robotrepülőgép fedélzeti rendszer fejlesztése FlexRay alapokon
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Biztonságkritikus szoftverek tanúsítását támogató szoftver keretrendszer fejlesztése
 • Modellalapú szoftvertervezés
C programok felműszerezése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
C/C++ unit tesztelő keretrendszerek megismerése (külsős téma)
 • Modellalapú szoftvertervezés
Common Logic grafikus editor
 • Modellalapú szoftvertervezés
Common Logic szerkesztő
 • Modellalapú szoftvertervezés
Dokumentáció generálás
 • Modellalapú szoftvertervezés
Dokumentumfeldolgozás hatékonyságmérése folyamatvezérelt SOA környezetben
 • Modellalapú szoftvertervezés
 • Adatelemzés és Big Data
Dokumentumkezelő rendszer készítése ESB technológiával
 • Modellalapú szoftvertervezés
e-Busines folyamatok megvalósítása IBM WebSphere termékekkel
 • Adatelemzés és Big Data
e-Business rendszerek megvalósítása IBM Websphere eszközökkel
 • Adatelemzés és Big Data
e-Business rendszerek technológiái
 • Adatelemzés és Big Data
Egyszerű állapottér-kiterítés (Unfolding) jellegű algoritmus megismerése és implementálása
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Informatikai infrastruktúra
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
Elektronikus tanulástámogató rendszerek
 • Adatelemzés és Big Data
Elosztott párhuzamos modellellenőrzés
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
Elosztott rendszerek szabályozástechnikai modellezése
 • Informatikai infrastruktúra
EMFStore
 • Modellalapú szoftvertervezés
Feladatok végrehajtásának terhelés szabályozása szolgáltatás-orientált környezetben
 • Adatelemzés és Big Data
Félautomata tesztterv készítése az Innova cycler rendszer teszteléséhez
 • Modellalapú szoftvertervezés
Felső ontológia vizsgálata
 • Adatelemzés és Big Data
Folyamatmodellek transzformációja
 • Adatelemzés és Big Data
Ellenőrzés és tesztelés
Folytonos integrációs technikák
 • Modellalapú szoftvertervezés
Folytonos integrációs technikák (külső téma)
 • Modellalapú szoftvertervezés
Formális és fél-formális szemantikájú modellek szimulációja
 • Modellalapú szoftvertervezés
Futásidejű modellek fejlesztése kiberfizikai rendszerekhez
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Kiberfizikai rendszerek
Futásidőbeli verifikáció kritikus beágyazott rendszerekben
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Google Web Toolkit alapú űrlapgenerálás mobil (Android) és PC webes platformokra
 • Modellalapú szoftvertervezés
Gráfbányászat a modellvezérelt fejlesztésben
 • Modellalapú szoftvertervezés
Grafikus felületek unit tesztelése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Grafikus szerkesztők forgatókönyv-leíró nyelvekhez
 • Modellalapú szoftvertervezés
Gráftranszformációk párhuzamos végrehajtása
 • Modellalapú szoftvertervezés
Hálózati QoS biztosítása felhő környezetben
 • Informatikai infrastruktúra
Hálózatkezelő függvénykönyvtár készítése PowerShellhez
 • Informatikai infrastruktúra
Háromdimenziós adatvizualizáció
 • Modellalapú szoftvertervezés
Hatékony analízis módszerek Petri hálós modellekhez
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
Hatékony inkrementális lekérdezés-kiértékelő algoritmusok
 • Modellalapú szoftvertervezés
 • Adatelemzés és Big Data
Hibaanalízis Formula Student villamos autóhoz
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Hierarchikus modellek ellenőrzése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
 • Adatelemzés és Big Data
Ellenőrzés és tesztelés
High-performance messaging cluster teljesítményvizsgálata ESB környezetben
 • Modellalapú szoftvertervezés
Humán interakció alkalmazásásának lehetőségei és kihívásai munkafolyamatokban
 • Adatelemzés és Big Data
Humán interakció támogatása automatizált üzleti folyamatokban
 • Modellalapú szoftvertervezés
 • Adatelemzés és Big Data
HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció beágyazott operációs rendszerekben
 • Kritikus beágyazott rendszerek
HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció Linux alatt
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Informatikai rendszerek méretezése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Infrastruktúra monitorozó rendszerek integrációja
 • Informatikai infrastruktúra
Inkrementális gráflekérdező algoritmusok implementálása Scala nyelven
 • Modellalapú szoftvertervezés
Inkrementális lekérdezés-kiértékelés az i3QL technológiával
 • Modellalapú szoftvertervezés
Innovatív gráfvizualizációs algoritmusok és vizuális gráftranszformációk
 • Modellalapú szoftvertervezés
Intelligens, operatív városüzemeltetési központ tervezése
 • Informatikai infrastruktúra
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ipari biztonsági / védelmi rendszerek automatikus ellenőrzésének támogatása
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Ipari biztonságkritikus rendszerek tervezéskori automatikus ellenőrzése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
IT infrastruktúra és web 2.0: teljesítmény, megbízhatóság
 • Informatikai infrastruktúra
IT riportok tervezése (külsős téma)
 • Informatikai infrastruktúra
 • Adatelemzés és Big Data
Java alkalmazások hibatűrési tulajdonságainak vizsgálata Java Pathfinderrel
 • Informatikai infrastruktúra
Kódlefedettség mérése .NET környezetben
 • Modellalapú szoftvertervezés
Kollaboratív és skálázható modellezés cloud infrastruktúrában és elosztott (P2P) rendszerekben
 • Modellalapú szoftvertervezés
Komponensek fejlesztése autóipari szoftverekhez
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Kiberfizikai rendszerek
Kooperatív feladatmegoldás szenzorháló elemekkel
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Környezeti modellek generálása autonóm robotok ellenőrzéséhez
 • Modellalapú szoftvertervezés
Környezetleírás szakterület-specifikus logikai modellek segítségével
 • Modellalapú szoftvertervezés
Követelményleíró kifejezések kényszerkielégítési feladattá való leképezése
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Követelményleíró nyelvek összehasonlítása
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Közösségi hálók elemzése
 • Informatikai infrastruktúra
Lekérdezések definiálása vizuális szerkesztővel
 • Modellalapú szoftvertervezés
Lekérdezések származtatása gépi tanulással
 • Modellalapú szoftvertervezés
Megjelenítés optimalizálás .Net platformon - gráfrendező algoritmusok implementálása
 • Modellalapú szoftvertervezés
Mennyiségi jellemzők precíz modellezése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Microsoft szoftverfejlesztést támogató eszközök
 • Modellalapú szoftvertervezés
Mobil alkalmazások fejlesztésének hatékony támogatása szakterület-specifikus modellezési nyelvekkel
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Mobil és autonóm rendszerek futásának kiértékelése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
Mobilalkalmazások kommunikációjának monitorozása
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
Modell alapú tesztelés beágyazott rendszerekben
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Modell-lekérdezések specifikálása Sirius alapú konkrét szintaxisban
 • Modellalapú szoftvertervezés
Modell-vezérel Cloud management rendszer fejlesztése
 • Informatikai infrastruktúra
 • Modellalapú szoftvertervezés
Modell-vezérelt Cloud management rendszer fejlesztése
 • Informatikai infrastruktúra
Modell-vezérelt keretrendszer nyomonkövethetőségi modellek automatikus kezeléséhez
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Modell-vezérelt kommunikáció konfigurálás CPS rendszerekhez
 • Modellalapú szoftvertervezés
Kiberfizikai rendszerek
Modellalapú fejlesztés vizsgálata
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Modellalapú modelltranszformáció tervezés nyelvek megfeleltetéséhez
 • Modellalapú szoftvertervezés
Modellalapú módszer komplex események feldolgozásához
 • Informatikai infrastruktúra
 • Modellalapú szoftvertervezés
 • Adatelemzés és Big Data
Modellek feletti lekérdezések (EMF-IncQuery)
 • Modellalapú szoftvertervezés
Modellek összehasonlítása, különbségvizsgálata
 • Modellalapú szoftvertervezés
Modellezést támogató eszköz fejlesztése SysML modellekhez
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Modelltranszformációk vezérlése munkafolyamatok segítségével
 • Modellalapú szoftvertervezés
Modellvezérelt fejlesztés a repülőgépiparban
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Modellvezérelt szoftverfejlesztés támogatása modelltranszformációval
 • Modellalapú szoftvertervezés
Modellvezérelt tervezés hatékony támogatása GPU alkalmazásával
 • Modellalapú szoftvertervezés
Monitorozó alkalmazások fejlesztése okostelefonokra
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Multimédiás technológiák a Preziben
 • Modellalapú szoftvertervezés
Multiplatform mobil alkalmazások generálása
 • Modellalapú szoftvertervezés
Nagy hálózatok vizsgálata
 • Informatikai infrastruktúra
Nagyhatékonyságú modellreprezentáció
 • Modellalapú szoftvertervezés
Nagyméretű nyomonkövethetőségi modellek vizualizációja hierarchikus eszközökkel
 • Modellalapú szoftvertervezés
Open source monitoring rendszerek vizsgálata, kialakítása (külső téma)
 • Informatikai infrastruktúra
Öröklött rendszerek integrációja J2EE környezetben
 • Adatelemzés és Big Data
Összetett események felismerése Android platformon
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Kiberfizikai rendszerek
PAAS szolgáltatások nyújtása
 • Informatikai infrastruktúra
Platformfüggetlen adatcsere technológiák
 • Modellalapú szoftvertervezés
 • Adatelemzés és Big Data
PLC-kódok vizsgálata automatikus teszteléssel
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Postlock: automatikus állapotszinkronizáció webalkalmazásoknak
 • Modellalapú szoftvertervezés
Prezi kliens fejlesztése Android és WebGL platformokra
 • Modellalapú szoftvertervezés
Provisioning modul fejlesztése Apache VCL rendszerhez
 • Informatikai infrastruktúra
Quick fix generálás szakterület specifikus modellekhez
 • Modellalapú szoftvertervezés
Regressziós tesztelés és tesztoptimalizálás
 • Modellalapú szoftvertervezés
Rendelkezésreállás biztosítása cloud környezetben
 • Informatikai infrastruktúra
Rendszermodellek vizsgálata és optimalizációja sztochasztikus szimulációs technikákkal
 • Modellalapú szoftvertervezés
 • Adatelemzés és Big Data
Rendszerszintű diagnosztikát támogató keretrendszer
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Részleges modellek a modellvezérelt szoftvertervezésben
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ritka események detektálása adatfolyamokon
 • Informatikai infrastruktúra
Service Desk rendszerek kialakításának szempontjai (külső téma)
 • Informatikai infrastruktúra
Smart Metering - Smart Grid
 • Informatikai infrastruktúra
 • Modellalapú szoftvertervezés
Sorompóvezérlés modellezése és analízise
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Specifikációs követelmények nyomonkövetése modern modellezési keretrendszerekben
 • Modellalapú szoftvertervezés
Statikus kód analizátorok (külső téma)
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
Szakterület specifikus üzleti folyamatok tervezése
 • Adatelemzés és Big Data
Szakterület-specifikus modelleken értelmezett kényszerek leképezése ontológia alapú és gráfminta reprezentációkba
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
Számítógép hálózatok ábrázolása
 • Informatikai infrastruktúra
Szervezeti határokon átnyúló egységes azonosító- és címlista-kezelés
 • Adatelemzés és Big Data
Szimulátor eszközök integrációja szoftverfejlesztő keretrendszerbe
 • Modellalapú szoftvertervezés
Szoftverellenőrzés automatizálási technikái .NET platformon
 • Modellalapú szoftvertervezés
Szoftverellenőrzési technikák alkalmazása a modellvezérelt fejlesztésben
 • Modellalapú szoftvertervezés
Szoftverellenőrzési technológiák
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Ellenőrzés és tesztelés
Szoftverfordítás automatizálási lehetőségei .NET platformon
 • Modellalapú szoftvertervezés
Szoftvertesztelési technikák modellalapú fejlesztőeszközök támogatására
 • Modellalapú szoftvertervezés
Szolgáltatás-orientált integrációs keretrendszer fejlesztése
 • Adatelemzés és Big Data
Szolgáltatás-orientált rendszerekbe integrálható alkalmazások körének tágítása
 • Adatelemzés és Big Data
Szondakészlet-keresési problémák IT rendszerek kvalitatív diagnosztikájában
 • Informatikai infrastruktúra
Szuperskálázható modellezés
 • Modellalapú szoftvertervezés
Telecare alkalmazások modellezése és megbízhatósági analízise
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Termelési folyamatok szabály alapú modellezése
 • Adatelemzés és Big Data
Tervezési alternatívák kiértékelése (Design Space Exploration) modern modellezési környezetekben
 • Modellalapú szoftvertervezés
Tesztfuttató keretrendszer készítése ROS-hez
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Tesztgeneráló eszköz fejlesztése biztonságkritikus szoftverhez
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Tesztgeneráló eszközöket összehasonlító keretrendszer fejlesztése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Train Benchmark kiegészítése az OrientDB adatbázis-kezelővel
 • Modellalapú szoftvertervezés
Transzformációs láncok tervezése és végrehajtása
 • Modellalapú szoftvertervezés
Transzformált formális modellek automatikus analízisének lépései
 • Kritikus beágyazott rendszerek
Ellenőrzés és tesztelés
Ubuntu Linux futtatása PowerPC architektúrán
 • Informatikai infrastruktúra
Üzleti folyamatok és alkalmazások - Nagyvállalati alkalmazás integráció
 • Adatelemzés és Big Data
Üzleti folyamatok formális ellenőrzése
 • Adatelemzés és Big Data
Üzleti folyamatok formális modell alapú monitorozása
 • Adatelemzés és Big Data
Üzleti folyamatok karbantartása (külső téma)
 • Adatelemzés és Big Data
Üzleti folyamatok monitorozása nyílt eszközökkel
 • Informatikai infrastruktúra
 • Adatelemzés és Big Data
Üzleti munkafolyamatok szimulációja
 • Adatelemzés és Big Data
Üzleti munkafolyamatok tervezése BPMN2 alapon
 • Adatelemzés és Big Data
Vasúti biztosítóberendezések modellezése és analízise
 • Kritikus beágyazott rendszerek
 • Modellalapú szoftvertervezés
Végtelen állapotterű gráftranszformációs rendszerek helyességellenőrzése
 • Modellalapú szoftvertervezés
Virtualizációs technológiák bevezetése kisvállalati környezetben
 • Informatikai infrastruktúra
Virtualizációs technológiák bevezetése kisvállalati környezetben
 • Informatikai infrastruktúra
Virtualizált és cloud környezetek újrakonfigurációs folyamatainak automatikus tervezése
 • Informatikai infrastruktúra
Vizuális adatfelderítés R-ben
 • Informatikai infrastruktúra
 • Adatelemzés és Big Data