Autonóm és hibatűrő informatikai rendszerek

Tárgyfelelős: 
Pataricza András
Oktatók: 
Kocsis Imre
Oktatók: 
Pataricza András
Oktatók: 
Salánki Ágnes

A nagy kiterjedésű IT rendszer- és szolgáltatásmenedzsment rendszerekben rohamosan terjedő trend a megkívánt szolgáltatásbiztonsági jellemzők futási idejű garantálása. A tárgy ismerteti az ilyen (pl. autonóm, öngyógyító, hibatűrő grid) rendszerek  specifikálásának, tervezésének és implementációjának módszereit.  Külön hangsúlyt kap a modellbázisú megközelítés: a formális infrastruktúra- és szolgáltatásmodellezés a mérnöki tervezési térben és a kapcsolódó matematikai analízis. Tovább »

Kötelező szakmai gyakorlat (MSc)

Korábbi oktatók: 
Horváth Ákos

Ez az oldal vonatkozik a VIMIMS20 (Mérnökinformatika szak) és a VIMIM381 kódú (Gazdaságinformatika szak) tárgyat teljesítő MSc hallgatókra is.

A VIMIAS16 kódú tárgyat teljesítő BSc hallgatókra részben más szabályok vonatkoznak, számukra külön tájékoztató oldalt vezetünk.

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban alkalmazzák az új számítástechnikai valamint információs rendszerek/berendezések/eszközök tervezésével/fejlesztésével és rendszerbe integrálásával kapcsolatos ismereteiket, részt vegyenek szakterületük kutatási-fejlesztési feladatainak kidolgozásában. A legalább négy hetes szakmai gyakorlat során a hallgatók

Rendszerintegráció és -felügyelet laboratórium

Tárgyfelelős: 
Horváth Ákos
Oktatók: 
Bergmann Gábor
Oktatók: 
Bozóki Szilárd
Oktatók: 
Hegedüs Ábel
Oktatók: 
Salánki Ágnes
Oktatók: 
Szárnyas Gábor
Korábbi oktatók: 
Bartha Tamás
Korábbi oktatók: 
Gönczy László
Korábbi oktatók: 
Kocsis Imre
Korábbi oktatók: 
Izsó Benedek
Korábbi oktatók: 
Kovács Máté
Korábbi oktatók: 
Micskei Zoltán
Korábbi oktatók: 
Ráth István Zoltán
Korábbi oktatók: 
Szombath István
Korábbi oktatók: 
Ujhelyi Zoltán

A tárgy célkitűzése a rendszerintegráció és rendszerfelügyelet során használatos módszerek és eszközök gyakorlati megismertetése. A hallgatók végigkövetik egy elosztott alkalmazás megvalósításának és felügyeletének legfontosabb lépéseit, ipari környezetben használt integrációs köztesréteg (middleware) technológiák és rendszerfelügyeleti eszközök használatával. Tovább »

Szoftverellenőrzési technikák

Tárgyfelelős: 
Majzik István
Oktatók: 
Majzik István
Oktatók: 
Micskei Zoltán
Oktatók: 
Ujhelyi Zoltán

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat azokkal a technikákkal, eszközökkel és folyamatokkal, amelyek alkalmasak az informatikai rendszerek hibamentességének ellenőrzésére a tervezés, megvalósítás, az integrálás és az üzembehelyezés során. A tárgy az eljárások és eszközök ismertetése során figyelembe veszi a nagy rendelkezésre állású illetve biztonságkritikus rendszerek tervezési szabványaiban megjelenő előírásokat is. Tovább »

Szolgáltatásbiztonságra tervezés

Tárgyfelelős: 
Majzik István
Oktatók: 
Majzik István

A tárgy célja azoknak a műszaki megoldásoknak és tervezési módszereknek az ismertetése, amelyek szükségesek nagy megbízhatóságú, nagy rendelkezésre állású illetve biztonságos informatikai rendszerek tervezéséhez. A tárgy elsősorban a szolgáltatásbiztonságot garantáló hardver és szoftver architektúrák tervezésére és analízisére, valamint az elosztott rendszerekben alkalmazható köztesréteg szintű alapszolgáltatásokra és ezek alkalmazására koncentrál. Tovább »

Szolgáltatásbiztonságra tervezés laboratórium

Tárgyfelelős: 
Horváth Ákos
Oktatók: 
Kocsis Imre
Oktatók: 
Micskei Zoltán
Oktatók: 
Salánki Ágnes
Oktatók: 
Semeráth Oszkár
Oktatók: 
Szárnyas Gábor
Oktatók: 
Ujhelyi Zoltán
Oktatók: 
Vörös András
Korábbi oktatók: 
Bartha Tamás
Korábbi oktatók: 
Oláh János
Korábbi oktatók: 
Paljak Gergely

A tantárgy célja azoknak az eszközöknek és módszereknek a bemutatása, amelyek lehetővé teszik szolgáltatásbiztos rendszerek modellezését, megbízhatósági analízisét, tesztelését és teljesítményelemzését. Tovább »

Szolgáltatásintegráció

Tárgyfelelős: 
Varró Dániel
Oktatók: 
Bergmann Gábor
Oktatók: 
Gönczy László
Oktatók: 
Izsó Benedek
Oktatók: 
Ráth István Zoltán
Oktatók: 
Szárnyas Gábor
Oktatók: 
Varró Dániel
Korábbi oktatók: 
Hegedüs Ábel
Korábbi oktatók: 
Huszerl Gábor

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a komplex informatikai rendszerek integrációs kihívásaival, és a szolgáltatás-orientált rendszerek paradigmájára építve az alkalmazható korszerű technológiákkal.

2014. tavaszi témák:  Tovább »

Valós idejű és biztonságkritikus rendszererek

Oktatók: 
Majzik István

A tantárgy megismertet a valós idejű rendszerek sajátosságaival, tervezési szempontjaival. Ezen belül részletesen foglalkozik a szoftver tervezés sajátosságaival, az ütemezési algoritmusokkal, a feladatok ütemezhetőségi analízisével, a szenzorhálózatokban felmerülő időkezelési problémákkal, és a valós idejű beágyazott operációs rendszerekkel. A tárgy második fele azokkal a beágyazott rendszerekkel foglalkozik, amelyek működése hozzájárulhat veszély, illetve adott környezeti feltételek mellett baleset vagy anyagi kár kialakulásához. A tantárgy megismertet a biztonságkritikus rendszerek (sok esetben szabványban is rögzített) konstrukciós alapelveivel, a biztonsági és megbízhatósági analízissel valamint a szisztematikus tesztelés és debuggolás módszereivel. Tovább »