Önálló labor (MSc)

Félév Név Cím Konzulensek Kiírás Beszámoló
2019. ősz Réthy Bálint Szimulált okosotthon monitorozása Ráth István Zoltán
2019. tavasz Bajkai Viktória Dorina Kombinált absztrakciós módszerek szoftver-modellellenőrzéshez Hajdu Ákos Beszámoló
2019. tavasz Gáti László Dávid MagicDraw verifikációs keretrendszer továbbfejlesztése Farkas Rebeka Beszámoló
2019. tavasz Jankó András Okosotthon rendszerek konfigurációja Ráth István Zoltán Beszámoló
2019. tavasz Réthy Bálint Okosotthon rendszerek monitorozása Ráth István Zoltán
2019. tavasz Tegzes Tamás Formális szoftverellenőrzés Tóth Tamás
2019. tavasz Tóth Nikolett Kielégíthetőségi problémák a V&V területén Beszámoló
2018. ősz Balogh Tímea Modellelemek effektív jogosultságainak származtatása finomszemcsés hozzáférési szabályokból Bergmann Gábor Beszámoló
2018. ősz Elekes Márton Gráflekérdezések leképzése relációs adatbázisokra Szárnyas Gábor OpenCypher lekérdezések leképzése SQL nyelvre Beszámoló
2018. ősz Jankó András Okosotthon rendszerek konfigurációja Ráth István Zoltán Beszámoló
2018. ősz Szántó Tamás, Szántó Tamás Measuring quality of datasets using prediction explanation Micskei Zoltán
2018. ősz Tóth Nikolett Ekvivalenciapartíciók meghatározása C programkódokból a Klee felhasználásával Beszámoló
2018. tavasz Beöthy Bence Összetett rendszerek tervezésének támogatása gráfadatbázis-kezelő rendszerekkel Ráth István Zoltán Beszámoló
2018. tavasz Boér Lehel Tibor LDBC SNB BI Spark SQL rendszeren Szárnyas Gábor LDBC SNB BI Spark SQL rendszeren
2018. tavasz Gujgiczer Anna Tesztkörnyezet generálás önvezető autók számára Farkas Rebeka Beszámoló
2018. tavasz Paragi László OpenModelica könyvtár vasúti rendszerek modellezéséhez Beszámoló
2018. tavasz Szántó Tamás Evaluating tests on neural networks Micskei Zoltán Beszámoló
2017. ősz Graics Bence Extensions to the Gamma Composition Language Molnár Vince Beszámoló
2017. ősz Lucz Tamás Soma JavaScript statikus analízis eszközök optimalizációja Szárnyas Gábor JavaScript statikus analízis eszközök optimalizációja Beszámoló
2017. ősz Tóth Krisztián Dávid An industrial example for designing and implementing PLC programs Micskei Zoltán Beszámoló
2017. ősz Verbőczy Kristóf Modell-alapú tesztelési eszközök kiértékelése Micskei Zoltán Beszámoló
2017. tavasz Ecsedi Gergő Modell-alapú tesztgenerálás Micskei Zoltán Beszámoló
2017. tavasz Graics Bence Model-Driven Design and Analysis of Component-Based Reactive Systems Beszámoló
2017. tavasz Hajdu Csaba Autonóm robotok szimulátor alapú tesztelése Autonóm robotok szimulátor alapú tesztelése Beszámoló
2017. tavasz Kálmán Tibor Hierarchikus állapottérképek formalizálása és ellenőrzése Hajdu Ákos Beszámoló
2017. tavasz Sallai Gyula Programszeletelő algoritmusok összehasonlítása Beszámoló
2017. tavasz Verbőczy Kristóf Modell-alapú tesztelési algoritmusok implementálása Micskei Zoltán Beszámoló
2016. ősz Élő Dániel LPN checker elemzése generált úthossz optimalizására Molnár Vince
2016. tavasz Élő Dániel LPNChecker integrálása a tanszéki projektekbe Molnár Vince Beszámoló
2016. tavasz Kővári Zsolt Valós modellek elemzése Szárnyas Gábor Modellmetrikák valós modellekre Beszámoló
2016. tavasz Soltész Adrián Hierarchikus döntési diagramok szaturációja Molnár Vince Bejárási stratégiák és adatszerkezetek vizsgálata szimbolikus modellellenőrzésben Beszámoló
2015. ősz Bártfay György Biztonsági követelmények minta alapú formalizálása Majzik István Biztonsági követelmények minta alapú formalizálása Beszámoló
2015. ősz Horváth Benedek Elosztott rendszerek modellezése és formális verifikációja Beszámoló
2015. ősz Stein Dániel Tudományos művek készítése Markdown nyelven Beszámoló
2015. ősz Szakállas Dávid Rete-based incremental graph query engine in C++ Szárnyas Gábor
2015. ősz Tóth Márton Balázs C programok felműszerezése Majzik István C programok felműszerezése Beszámoló
2015. tavasz Bártfay György Biztonsági követelmények minta alapú formalizálása Majzik István Biztonsági követelmények minta alapú formalizálása Beszámoló
2015. tavasz Borlay Dániel Integrációs tesztelési keretrendszer fejlesztése Jenkins alapokon Szatmári Zoltán Beszámoló
2015. tavasz Farkas Rebeka Krisztina Tranzíciós rendszerek analízise absztrakciós módszerekkel Beszámoló
2015. tavasz Horváth Benedek Szabványos viselkedésleíró-nyelv (ALF) szemantikai vizsgálata Beszámoló
2015. tavasz Konnerth Raimund Action Language for Foundational UML Vörös András
2015. tavasz Nyiri András Szakterület-specifikus nyelvek használata alkalmazásmenedzsment feladatokra Szatmári Zoltán Szakterület-specifikus nyelvek használata alkalmazásmenedzsment feladatokra Beszámoló
2015. tavasz Sólyom Alexandra Anna Többcélú keresésítér-bejáró algoritmusok Nagy András Szabolcs Beszámoló
2015. tavasz Stein Dániel Forráskód-­analízis és transzformáció modellalapú megközelítéssel Beszámoló
2015. tavasz Tóth Márton Balázs C programok felműszerezése Majzik István C programok felműszerezése Beszámoló
2014. ősz Barta Ágnes, Barta Ágnes Absztrakt tesztadat generálása autonóm és elosztott rendszerekhez Modell-alapú kényszerkielégítési problémák megoldása SMT környezetben Beszámoló
2014. ősz Cseppentő Lajos Tesztgeneráló eszközöket összehasonlító keretrendszer fejlesztése Micskei Zoltán Tesztgeneráló eszközöket összehasonlító keretrendszer fejlesztése Beszámoló
2014. ősz Dóczi Róbert László Modell-vezérelt keretrendszer nyomonkövethetőségi modellek automatikus kezeléséhez Modell-vezérelt keretrendszer nyomonkövethetőségi modellek automatikus kezeléséhez Beszámoló
2014. ősz Molnár Gábor Tesztoptimalizáló eszköz fejlesztése Micskei Zoltán Regressziós tesztelés és tesztoptimalizálás Beszámoló
2014. ősz Nádudvari Tamás, Nádudvari Tamás Stream processing alkalmazások monitorozása, mérése és kiértékelése Gönczy László Beszámoló
2014. ősz Nyiri András Összetett események felismerése Android platformon Szatmári Zoltán Összetett események felismerése Android platformon Beszámoló
2014. ősz Szokodi Ákos Modell alapú felhasználói felület tervezés Pataricza András Beszámoló
2014. ősz Unicsovics Milán György Tesztgenerálás állapotgép alapú modellekből Micskei Zoltán Tesztgenerálás állapotgép alapú modellekből Beszámoló
2014. tavasz Barta Ágnes Nyelvtervezés ontológiák segítségével Szatmári Zoltán Beszámoló
2014. tavasz Borbás Tamás Modell alapú dokumentumgenerálás Polgár Balázs Modell alapú dokumentumgenerálás Beszámoló
2014. tavasz Búr Márton Local search alapú mintaillesztő készítése az EMF-IncQuery keretrendszerhez Horváth Ákos Lokális keresésen alapú modell lekérdezések megvalósítása Beszámoló
2014. tavasz Cseppentő Lajos Tesztgeneráló eszközöket összehasonlító keretrendszer fejlesztése Micskei Zoltán Tesztgenerálás állapotgép alapú modellekből Beszámoló
2014. tavasz Dóczi Róbert László Modell-vezérelt keretrendszer nyomonkövethetőségi modellek automatikus kezeléséhez Modell-vezérelt keretrendszer nyomonkövethetőségi modellek automatikus kezeléséhez Beszámoló
2014. tavasz Gerencsér György Modellek feletti lekérdezések példa alapján Bergmann Gábor Modellek feletti lekérdezések példa alapján
2014. tavasz Honfi Dávid A Pex működésének és kiterjeszthetőségének vizsgálata A Pex működésének és kiterjeszthetőségének vizsgálata Beszámoló
2014. tavasz Kárász István Beágyazott vezérlő modellvezérelt fejlesztése Polgár Balázs Beágyazott vezérlő modellvezérelt fejlesztése Beszámoló
2014. tavasz Lengyel Ádám TeleCare rendszerek fejlesztése modell alapon Horváth Ákos TeleCare rendszerek fejlesztése modell alapon Beszámoló
2014. tavasz Lunk Péter Modell-transzformációért felelős Eclipse plug-in fejlesztése agilis módszertan segítségével Polgár Balázs Beszámoló
2014. tavasz Magyar Dániel László Többaspektusú optimalizálás támogatása Gönczy László
2014. tavasz Makai József Elosztott inkrementális gráflekérdezések optimalizációja Ráth István Zoltán Elosztott inkrementálils gráflekérdezések optimalizációja Beszámoló
2014. tavasz Molnár Gábor Kódlefedettség mérése .NET környezetben Micskei Zoltán Kódlefedettség mérése .NET környezetben Beszámoló
2014. tavasz Unicsovics Milán György Tesztgenerálás állapotgép alapú modellekből Micskei Zoltán Tesztgenerálás állapotgép alapú modellekből Beszámoló
2014. tavasz Vas Ádám Autonóm robotok működésének futásidőbeli ellenőrzése Majzik István Autonóm rendszerek működésének futásidőbeli ellenőrzése Beszámoló
2014. tavasz Zilahi Dávid Szoftver definiált hálózat bevezetése a VCL oktatási felhőben Beszámoló
2013. ősz Földényi Miklós Egy általános tervezési tér bejáró keretrendszer részproblémái Beszámoló
2013. ősz Honfi Dávid Automatizált egységtesztelés ipari környezetben Beszámoló
2013. ősz Nagy András Szabolcs Hatékony tervezési tér bejáró stratégiák támogatása Beszámoló
2013. tavasz Földényi Miklós Tervezési tér bejárás változó modellen Hegedüs Ábel Beszámoló
2013. tavasz Gerencsér György Modellek feletti lekérdezések példa alapján Bergmann Gábor Beszámoló
2013. tavasz Kiss Dániel Károly Önálló laboratórium beszámoló 2013 tavasz - Kiss Dániel Smart Metering - Smart Grid Beszámoló
2013. tavasz Nagy András Szabolcs Tervezési tér bejárás Beszámoló
2013. tavasz Szloboda István Térközbiztosító berendezés modell alapú követelményspecifikációja Polgár Balázs Beszámoló
2012. ősz Ableda Péter Automatikus tesztgenerálás szemantikus specifikációk alapján mikroszolgáltatás alapú rendszerekben Majzik István Beszámoló
2012. ősz Csicsely Attila Jólformáltsági ellenőrzés modellvezérelt autóipair szoftverfejlesztő rendszerekben Ráth István Zoltán Beszámoló
2012. ősz Csurgó Tamás Modellnézetek definiálása deklaratív lekérdezésekkel Modellvezérelt fejlesztés a repülőgépiparban Beszámoló
2012. ősz Debreceni Csaba Modellvezérelt fejlesztés a repülőgépiparban Modellvezérelt fejlesztés a repülőgépiparban Beszámoló
2012. ősz Horányi Gergő Autonóm rendszerek tesztfuttatásának kiértékelése Majzik István Beszámoló
2012. ősz Lóránd Bálint Tamás iOS alkalmazások modell alapú fejlesztése Ráth István Zoltán Multiplatform mobil alkalmazások generálása Beszámoló
2012. ősz Menyhért Ákos Modellvezérelt fejlesztés a repülőgépiparban Modellvezérelt fejlesztés a repülőgépiparban Beszámoló
2012. ősz Nádudvari György Virtualizált környezetek teljesítmény elemzése vizuális adatelemzés módszerekkel Gönczy László
2012. ősz Pál Balázs Sándor TREAT inkrementális lekérdezések előretekintő kereséssel Bergmann Gábor Beszámoló
2012. ősz Szárnyas Gábor Szuperskálázható modellezés Szuperskálázható modellezés Beszámoló
2012. ősz Szécsényi János Dialízis berendezés szoftvertesztelése Majzik István Beszámoló
2012. ősz Tóth János Szoftverfejlesztés a Formula Student versenyautóhoz Majzik István Beszámoló
2012. ősz Tóth Tamás Valósidejű biztonságkritikus rendszerek k-indukció alapú verifikációja Beszámoló
2012. tavasz Ableda Péter Automatikus tesztgenerálás szemantikus specifikációk alapján mikroszolgáltatás alapú rendszerekben Majzik István Beszámoló
2012. tavasz Bogsch Balázs Virtualizált és cloud környezetek újrakonfigurációs folyamatainak automatikus tervezése Virtualizált és cloud környezetek újrakonfigurációs folyamatainak automatikus tervezése Beszámoló
2012. tavasz Csicsely Attila Autóipari szoftverfejlesztő rendszerek Beszámoló
2012. tavasz Csicsely Attila Jólformáltsági ellenőrzés modellvezérelt autóipari szoftverfejlesztő rendszerekben Autóipari szoftverfejlesztőrendszerek Beszámoló
2012. tavasz Csurgó Tamás Modellező eszközök felületének automatikus generálása Autóipari szoftverfejlesztőrendszerek Beszámoló
2012. tavasz Horányi Gergő Autonóm rendszerek tesztkiértékelési feladata Majzik István Beszámoló
2012. tavasz Kamarás Károly Tesztvezérelt termékfejlesztés, agilis módszertanok Ráth István Zoltán Beszámoló
2012. tavasz Kamarás Károly Tesztvezérelt termékfejlesztés, agilis módszertanok Ráth István Zoltán Beszámoló
2012. tavasz Kishonti István Modell alapú fejlesztés támogatása Eclipse alapon Beszámoló
2012. tavasz Lakatos Dávid Java PathFinder - Modellellenőrzés a gyakorlatban Kocsis Imre Beszámoló
2012. tavasz Lóránd Bálint Tamás Multiplatform mobil alkalmazások generálása Ráth István Zoltán Multiplatform mobil alkalmazások generálása Beszámoló
2012. tavasz Pál Balázs Sándor Előretekintő keresés EMF modellek felett Bergmann Gábor Beszámoló
2012. tavasz Papp István Dokumentumfeldolgozás hatékonyságmérése folyamatvezérelt SOA környezetben Ráth István Zoltán Beszámoló
2012. tavasz Pogonyi Ádám Formális protokoll elemzés ProSigma biztonságkritikus rendszerhez Majzik István Beszámoló
2012. tavasz Rádi Attila Mobil informatikai eszközök az otthoni betegápolásban Majzik István Beszámoló
2012. tavasz Szárnyas Gábor Szuperskálázható modellezés Szuperskálázható modellezés Beszámoló
2012. tavasz Szárnyas Gábor Szuperskálázható modellezés Szuperskálázható modellezés Beszámoló
2012. tavasz Szécsényi János Dialízis berendezés szoftverének unit tesztelése Majzik István Beszámoló
2012. tavasz Tóth János, Tóth János Szoftverfejlesztés a Formula Student versenyautóhoz Majzik István Beszámoló
2011. ősz Dávid István Modellalapú fejlesztési módszer komplex események feldolgozásához Gönczy László Modellalapú módszer komplex események feldolgozásához Beszámoló
2011. ősz Farkas Máté Vezeték nélküli szenzor fejlesztése vízcsap használatának érzékelésére Majzik István
2011. ősz Gaál Norbert E-ajánlat kezelő folyamat IBM BPM platformon (konzulens: Imre Gábor) Gönczy László
2011. ősz Kiss Marcell Attila Portfólió optimalizáló rendszer Gönczy László
2011. ősz Rádi Attila Mobil informatikai eszközök az otthoni betegápolásban Majzik István Beszámoló
2011. ősz Salánki Ágnes Virtualizált környezetek teljesítménymenedzsmentje intelligens adatfeldolgozási módszerek alkalmazásával Kocsis Imre Beszámoló
2011. ősz Szabó Tamás Inkrementális tranzitív lezárt számítás gráfokban Bergmann Gábor Beszámoló
2011. ősz Szennai Miklós Beltéri ultrahang alapú pozícionálás Bartha Tamás Beszámoló
2011. ősz Tasi Katalin Informatikai modellépítés interaktív támogatása Pataricza András Beszámoló
2011. ősz Virág Dániel Gyártástervezés támogatása üzleti szabály alapú szimulációval Gönczy László Beszámoló
2011. tavasz Czotter Márk Mobil alkalmazás fejlesztés támogatása modellezési nyelvekkel Ráth István Zoltán Mobil alkalmazások fejlesztésének hatékony támogatása szakterület-specifikus modellezési nyelvekkel Beszámoló
2011. tavasz Dávid István Üzleti szabályok modellalapú fejlesztése Gönczy László Beszámoló
2011. tavasz Farkas Tamás SZTAKIPédia háttértámogatása - UIMA keretrendszerbeli elemzők integrálása annotáló rendszerbe Bartha Tamás Beszámoló
2011. tavasz Illésy Pál BCS integráció SharePoint 2010 platformon Kövi András Beszámoló
2011. tavasz Knoll Tímea Modell-alapú nyomkövetés beágyazott rendszerekben Beszámoló
2011. tavasz Szabó Tamás Inkrementális tranzitív lezárt számítás gráfokban Bergmann Gábor Beszámoló
2011. tavasz Szennai Miklós Vezeték nélküli kommunikáció megvalósítása beágyazott környezetben Bartha Tamás Beszámoló
2011. tavasz Tasi Katalin Informális tudás formalizálása MDA-hoz Pataricza András Beszámoló
2010. ősz Fejes Endre ANSI C programmodulok közötti hívások felderítése teszt fedettségi analízishez Majzik István Beszámoló
2010. ősz Fejes Endre ANSI C programmodulok közötti hívások felderítése teszt fedettségi analízishez Majzik István Beszámoló
2010. ősz Gyöngyi Lajos András BPMN szimulációja Beszámoló
2010. ősz Orova Péter IT infrastukturális elemek függőségeinek felderítése Kocsis Imre Beszámoló
2010. tavasz Csikós Donát Korszerű adatkezelési eljárások Beszámoló
2010. tavasz Erdélyi Lajos Róbert Optimalizált karbantartás ütemezés Gönczy László Beszámoló
2010. tavasz Fejes Endre ANSI C programok integritásának hivatkozási gráf alapú vizsgálata Majzik István Beszámoló
2010. tavasz Győrffy Csaba Gyula Szolgáltatás-orientált integrációs keretrendszer fejlesztése Huszerl Gábor Beszámoló
2010. tavasz Horváth Dóra Nagyméretű modelltranszformációk megvalósítása relációs adatbázisok fölött Beszámoló
2010. tavasz Ribli János Balázs Informatikai infrastruktúra konfigurációjának szabályalapú ellenőrzése Gönczy László Beszámoló
2010. tavasz Vajna Miklós Modellek összehasonlítása és egyesítése Horváth Ákos Beszámoló
2010. tavasz Varga Tibor Missziókritikus beágyazott rendszerek hibatűrő felépítése Bartha Tamás Biztonságkritikus robotrepülőgép fedélzeti rendszer fejlesztése FlexRay alapokon Beszámoló
2009. ősz Orbán Szilvia Webes Petri-háló szerkesztő Huszerl Gábor Beszámoló
2009. ősz Pávási Tibor Új generációs Web Services technológiák Huszerl Gábor Beszámoló
2009. tavasz Takács Ádám IT infrastruktúra visszacsatolás alapú szabályozása Huszerl Gábor Beszámoló
2008. ősz Dul Gábor E-Business folyamatok megvalósítása IBM WebSphere eszközök segítségével Huszerl Gábor Beszámoló
2008. ősz Halász László e-Business folyamatok megvalósítása IBM Websphere eszközök segítségével Huszerl Gábor Beszámoló
2008. tavasz Gulyás Gergely E-Business folyamatok megvalósítása IBM Websphere eszközök segítségével Huszerl Gábor Beszámoló
2008. tavasz Orbán Szilvia Utazási kérelem menedzselő rendszer Huszerl Gábor Beszámoló
2008. tavasz Répási Attila e-Business folyamatok megvalósítása IBM Websphere eszközök segítségével (Websphere Message Broker) Huszerl Gábor Beszámoló
2007. ősz Üzleti folyamatok modellezésének megismerése Huszerl Gábor Beszámoló
2007. ősz Üzleti folyamatok modellezése, megvalósítása az IBM Websphere termékcsalád megoldásaival Huszerl Gábor Beszámoló
2007. ősz Dul Gábor E-Business folyamatok megvalósítása IBM WebSphere eszközök segítségével Huszerl Gábor Beszámoló
2007. ősz Gulyás Gergely E-Business folyamatok megvalósítása IBM WebSphere eszközök segítségével Huszerl Gábor Beszámoló
2007. ősz Halász László e-Business folyamatok megvalósítása IBM Websphere eszközök segítségével Huszerl Gábor Beszámoló
2007. ősz Orbán Szilvia A ViATra keretrendszer felhasználói értékelése Huszerl Gábor Beszámoló
2007. ősz Orbán Szilvia Jogosultság-karbantartó rendszer a ThyssenKruppnál Huszerl Gábor Beszámoló
2007. ősz Pávási Tibor Új generációs Web Services technológiák Huszerl Gábor Beszámoló
2007. ősz Répási Attila e-Business folyamatok megvalósítása IBM Websphere eszközök segítségével Websphere Message Broker Huszerl Gábor Beszámoló
2007. ősz Takács Ádám Platform független virtuális gép leíró nyelvek vizsgálata Huszerl Gábor Beszámoló