Szolgáltatásfejlesztés és menedzsment szakirány

Célkitűzés

A szakirány célkitűzése a szolgáltatások informatkai eszközökkel történő támogatására való felkészítés a gazdaságinformatikai speciális eszköztárának bemutatásával.

Tárgyak

A szakirány tantárgyai:

  • Üzleti IT rendszerek modellezése
  • Tudásalapú szolgáltatások
  • Szolgáltatásorientált rendszerintegráció
  • Folyamatmenedzsment megoldások SOA környezetben
  • Szolgáltatásfejlesztés és -menedzsment a gyakorlatban
  • Önálló laboratórium
  • Diplomatervezés
  • Szakmai gyakorlat

Oktatók

A szakirány mögött álló iskolák oktatói - tudományos tevékenységük révén - vezető szerepet töltenek be számos magyar és nemzetközi konferencia programbizottságában, a Pannon, Compaq, HP illetve IBM ösztöndíjakkal rendelkeznek, valamint az IBM Center of Advanced Studies Budapest akadémiai irányítói.

A kutatócsoport tagjai az EU FP6 és FP7 keretprogramjának DECOS, HIDENETS, SENSORIA, ReSIST, SafeDMI, DIANA, MOGENTES, AMBER GENESYS, SecureChange, e-Freight projektjeiben működtek illetve működnek közre, valamint számos ipari projektet vezettek a szoftverfejlesztés és szolgáltatásintegráció területén.