Elektronikus tanulástámogató rendszerek

Informatikával foglalkozó egyetemi hallgatóként/oktatóként a korszerű oktatás- és tanulástámogató (e-learning) rendszereket két aspektusból is vizsgálhatjuk. Az egyik kérdés az, hogy hogyan épülnek fel, hogyan működnek ezek az információs rendszerek (tervezői, üzemeltetői nézőpont). A másik az, hogy az oktatásban hogyan használhatóak fel ezek a segédeszközök (felhasználói nézőpont).

Szerencsére mára sokat fejlődött és tisztult ez a terület is, kialakultak azok a széles körben használt megoldások, amelyek vizsgálata érdemi válaszokat adhat a fenti kérdésekre. A hallgató feladata a SCORM, Moodle alapú e-learning rendszerek megismerése, felépítésük, működésük vizsgálata, felhasználhatóságuk tanulmányozása. Távolabbi célként az itt megismert megoldások és a más korszerű szoftveres technológiák összekapcsolása is felmerül.

Jelleg: 
Gyakorlati
Konzulens: 
Huszerl Gábor
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
SCORM, Moodle
Állapot: 
Korábbi