Mobil alkalmazások fejlesztésének hatékony támogatása szakterület-specifikus modellezési nyelvekkel

A szakterület-specifikus modellezési nyelvek (domain-specific modeling languages) fontos és hatékony segítséget nyújtanak számos szoftverfejlesztési területen, pl. beágyazott és mobil alkalmazások készítése során. Ezekkel a nyelvekkel lehetőség nyílik arra, hogy az alkalmazás számos aspektusát (pl. felhasználói űrlapok, üzleti logika bizonyos részei, kommunikáció) magas szintű mérnöki modellek segítségével tervezzük meg, melyből a végső kód automatikus kódgenerálás során áll elő.

A modellezési nyelvek használata során gyakorlati probléma, hogy a magas absztrakciós szint ellenére is könnyű tervezési hibákat elkövetni, melyek kijavítása komoly szakértelmet és odafigyelést igényel. A hibás modellből a hibátlanig eljutni nem könnyű, de algoritmizálható feladat, melynek megoldására használhatóak a logikai programozás alaptechnikái (constraint satisfaction problems, kényszerek ellenőrzése, szélességi keresés, címkézés).

A projekt során a hallgató feladata az lesz, hogy a tanszéken folyó kutatásba bekapcsolódva kifejlesszen egy, a MODELS 2009 konferencián sikerrel bemutatott CSP(M) keretrendszerre épülő eszközt, mely képes szakterület-specifikus modellek hibajavítási műveleteit automatikusan kiszámolni, és a felhasználó felé egy egyszerűen használható felületen megjeleníteni. A projekt során esettanulmányként egy, az Android platformra tervezett, gyors alkalmazás-prototipizálást támogató nyelvet fejlesztünk majd ki. A cél a sikeres TDK dolgozat és később a nemzetközi publikáció.

Jelleg: 
Elméleti és gyakorlati
Konzulens: 
Ráth István Zoltán
Konzulens: 
Horváth Ákos
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
Eclipse, Android, EMF, GMF, VIATRA, ViatraDSM, CSP(M), Kódgenerátorok: Velocity, JET, Xpand/Xtend
Előismeretek: 
Java programozás
Állapot: 
Korábbi