Szondakészlet-keresési problémák IT rendszerek kvalitatív diagnosztikájában

Az IT rendszerek felügyeletének kontextusában "end-to-end probe"-nak ("szondának") hívunk olyan teszt-tranzakciókat, melyek kimenetele több komponens állapotától is függ. Egy ping-kísérlet például akkor fut le sikeresen, ha mind a célgép, mind az összes köztes hálózati elem megfelelően működik. Amennyiben ismert, hogy mely szonda mely elemektől függ, a szondák futtatásának eredményeiből következtethetünk a rendszer diagnosztikai állapotára.

Általános esetben igen nagy mennyiségű szonda áll rendelkezésünkre; az IT diagnosztika egyik jellemző problémája, hogy adott hibadetektálási, illetve hibalokalizációs feladat megoldása érdekében ezeknek mely minimális méretű részhalmaza a megfelelő. Ezen problémákra ismertek megközelítések bináris diagnosztika esetén (lásd pl. I. Rish et al. “Adaptive diagnosis in distributed systems..” IEEE transactions on neural networks vol 16, no. 5: 1088-1109.), ahol az egyes komponensek állapotát "OK / FAULTY" módon modellezzük. Az önálló laboratórium célja annak vizsgálata, hogy a létező módszerek hogyan adaptálhatóak többértékű kvalitatív (pl. egy szolgáltatás állapota lehet "OK / DOWN / OVERLOADED"), illetve hierarchikus diagnosztikai modellekre. Távlati cél az is, hogy a szondakiválasztás figyelembe vegye az egyes elemeken végrehajtható felügyeleti akciókat.

Jelleg: 
Elméleti
Konzulens: 
Kocsis Imre
TDK lehetőség: 
TDK lehetőség
Megismerhető technológiák: 
Elméleti jellegű téma.
Előismeretek: 
Modellezési és matematikai affinitás előny. Az angol nyelv munkaképes ismerete szükséges.
Állapot: 
Korábbi