Formális módszerek - Segédanyagok

Félév: 2012. ősz
Title Egyedi szöveg
HF: Házi feladat
ZH2: Mintafeladatok
Félév: 2012. tavasz
Title Egyedi szöveg
EA01: A formális módszerek szerepe

Az előadás tartalma:

 • Tárgyadatok
 • A formális módszerek szerepe
 • Mintapélda: Egy fejlesztői keretrendszer bemutatása
EA02: Alapszintű formalizmusok és lineáris idejű temporális logikák

Az előadás anyaga:

Alapszintű formalizmusok:

 • Kripke-struktúrák (KS)
 • Címkézett tranzíciós rendszerek (LTS)
 • Kripke tranzíciós rendszerek (KTS)
 • Véges állapotú automaták időkezeléssel

Lineáris idejű temporális logikák:

 • Temporális logikák típusai
 • Lineáris idejű temporális logikák
 • PLTL: Operátorok, formális szintaxis és szemantika
 • Követelmények formalizálása
EA03: Elágazó idejű temporális logikák

Az előadás anyaga:

 • CTL*: Operátorok, mintapéldák,  formális szintaxis és szemantika
 • CTL: Kötöttségek, szintaxis és szemantika
 • Követelmények formalizálása (példák)
EA04: Modellellenőrzés

Az előadás anyaga:

 • PLTL modellellenőrzés: A tabló módszer
 • CTL modellellenőrzés: A szemantikán alapuló módszer (címkézés)
 • Kiegészítés: PLTL modellellenőrzés automata alapú módszerrel
EA05: Szimbolikus modellellenőrzés és ROBDD-k

Az előadás anyaga:

 • Szimbolikus modellellenőrzés (bevezető)
 • Karakterisztikus függvények
 • ROBDD alapú reprezentáció, műveletek ROBBD-ken
EA06: Korlátos modellellenőrzés

Az előadás anyaga:

 • Korlátos modellenőrzés
 • A modellellenőrzés előnyei és korlátai
 • Tesztgenerálás modellellenőrzővel
EA07: Modellezési és modellellenőrzési mintapélda (házi feladathoz)

Az előadás anyaga:

 • Egy modellellenőrzési mintapélda kidolgozása UPPAAL környezetben
MM01: Modellellenőrzési példák

A példák leírással és modellekkel együtt tölthetők le (ZIP fájlok):

 • Kölcsönös kizárási algoritmusok ellenőrzése: Hyman, Peterson, Lamport algoritmusai
 • Konszenzus protokoll ellenőrzése: A Paxos protokoll egy egyszerűsített verziója
 • Feladatvégző fürt ellenőrzése: Feladatvégző egységek gyűrű struktúrában
EA08: Állapottérképek és forráskód generálás

Az előadás anyaga:

 • Alkalmazás forráskód generálás automaták alapján
 • Monitor forráskód generálás formális modell és követelmények alapján
 • UML állapottérképek szintaxisa és szemantikája
 • Kódgenerálás állapottérképek alapján
ZH1: Mintafeladatok az első zárthelyihez

A letölthető anyagok:

 • Mintafeladatok az első zárthelyihez
 • Megoldási ötletek. Hibajavítás: A 2.3 feladat harmadik diagramján az (1,y22) csomópontból a szaggatott élet az (1,z2) csomóponthoz kell húzni a (z1,1) csomópont helyett!
EA09: Petri háló alapfogalmak, kiterjesztések

Petri hálók felépítése, működése

Dinamikus viselkedés: engedélyezettség, tüzelés, állapottrajektória

 • Engedélyezettség feltétele
 • Állapotátmenet
 • Szomszédossági mátrix
 • Tüzelési szekvencia

Petri háló modellek készítése, alapvető modellkonstrukciók

Egyszerű példák Petri hálókra

Kiterjesztett Petri hálók: a tüzelési szemantika módosítása

 • Korlátos kapacitású hely
  • Kiegészítő helytranszformáció
 • Tiltó él
 • Prioritás
EA10: Petri hálók dinamikus tulajdonságai

Az előadás tartalma:

Elérhetőség fogalma, tulajdonságai

 • Elérhetőség, elérhetőségi probléma

Petri hálók dinamikus (viselkedési) tulajdonságai

 • Korlátosság
 • Élőség
 • Megfordíthatóság
 • Visszatérő állapot
 • Fedhetőség
 • Perzisztencia
 • Korlátozott fairség (B-fairség)
 • Globális fairség

Állapottér reprezentációk: az elérhetőségi és fedési gráf

 • Elérhetőségi gráf
 • Fedési gráf
  • Fedési fa generáló algoritmus
 • Petri hálók fedési fájának analízise

Dinamikus tulajdonságok vizsgálata az állapottérben

EA11: Modellezés és szimuláció Petri hálókkal

Az előadás tartalma:

Diszkrét rendszermodellezés alapjai

Modellező eszközök: DNAnet, Snoopy, PetriDotNet

Modellezési példa: Alternáló bit protokol

Petri háló modellek „tesztelése”: szimuláció, token játék algoritmusai

 • Petri hálók szimulációja
 • Egyszerű szimulációs algoritmus
 • Hatékony szimulációs algoritmus
 • Prioritásos Petri hálók szimulációja
 • Időzítés kezelése
EA12: Elérhetőségi probléma egyszerűsítése, Petri háló alosztályok

Az előadás tartalma:

Elérhetőségi probléma egyszerűsítése

 • Állapottér redukció
  • A részleges sorrendezési reláción alapuló redukció alapötlete
 • Struktúra redukció
  • Soros összevonások
  • Párhuzamos összevonások

Egyszerű struktúrájú Petri hálók viselkedése

 • Petri háló alosztályok
  • Állapotgép (State Machine, SM)
  • Jelölt gráf (Marked Graph, MG)
  • Szabad választású háló (Free-Choice Net, FC)
  • Kiterjesztett szabad választású háló (EFC)
  • Aszimmetrikus választású háló (AC)
 • Élő és bizt(onság)os tulajdonság kritériumai
EA13: Petri hálók strukturális tulajdonságai

Az előadás tartalma:

Invariánsok fogalma

 • Állapotegyenlet
 • Tüzelési, avagy T-invariáns
 • Hely, avagy P-invariáns
 • Invariánsok számítása
  • Martinez-Silva algoritmus

Petri hálók további strukturális tulajdonságai

 • Strukturális korlátosság
  • Vezérelhetőség
  • Konzervativitás
 • Strukturális élőség
  • Ismételhetőség
  • Konzisztencia

Példa Petri háló modell analízisére: Alternáló bit protokoll

EA14: Színezett Petri hálók (1. rész)

Az előadás tartalma:

 • A színezett Petri hálók (CPN) alapjai
 • Egyszerű protokoll CPN modellje
 • Elosztott adatbáziskezelő rendszer modellje
 • A Design/CPN modellező eszköz tulajdonságai
 • Dinamikus analízis lehetőségei
  • Dinamikus tulajdonságok
  • Állapottér lekérdezések
  • ASKCTL temporális logikai kérdések
 • Invariánsok
EA15: Színezett Petri hálók (2. rész)

Az előadás tartalma:

 • Színezetlen és színezett Petri hálók összehasonlítása
 • Színezett Petri hálók felépítése
  • Színezett Petri háló példa: elosztott adatbázis
 • Színezett Petri hálók működése
  • Engedélyezettség színezett Petri hálókban
  • Őrfeltétel
  • Tüzelés színezett Petri hálókban
  • Lekötött és lekötetlen változók
 • Színezett Petri hálók széthajtogatása
 • Színezett Petri hálók analízise
  • Dinamikus tulajdonságok
  • Invariánsok
EA16: Adatfolyam hálók, modellfinomítás. Hierarchikus Petri hálók

Az előadás tartalma:

Adatfolyam hálók:

 • Felépítésük és formális definíciójuk.
 • Informális szemantika: Engedélyezettség és tüzelés.
 • Adatfolyam hálók finomítása

Hierarchikus Petri hálók, modellfinomítás

 • Finomítás Petri hálónál
 • Hierarchikus modellezés
  • Hierarchikus felépítés eszközei a PetriDotNet, a Snoopy és a DNAnet eszközökben
  • Hierarchikus színezett Petri hálók
ZH2: Petri hálós előadások fóliái nyomtatáshoz

A mellékelt PDF fájlok az alábbi előadások anyagát tartalmazzák nyomtatásra alkalmas (fehér háttér, fekete betűk, szürkeárnyalatos ábrák) formában:

 1. EA09: Petri háló alapfogalmak, kiterjesztések
 2. EA10: Petri hálók dinamikus tulajdonságai
 3. EA11: Modellezés és szimuláció Petri hálókkal
 4. EA12: Elérhetőségi probléma egyszerűsítése, Petri háló alosztályok
 5. EA13: Petri hálók strukturális tulajdonságai. Dinamikus és strukturális tulajdonságok közti összefüggések.
 6. EA14: Színezett Petri hálók (1. rész)
 7. EA15: Színezett Petri hálók (2. rész)
 8. EA16: Adatfolyam hálók, modellfinomítás. Hierarchikus Petri hálók
EA17: Sztochasztikus Petri hálók

Az előadás anyaga:

 • Alapszintű formalizmus: Folytonos idejű Markov láncok
 • Sztochasztikus Petri hálók (SPN, GSPN, DSPN)
 • Sztochasztikus temporális logikák (CSL)
ZH2: Mintafeladatok a második zárthelyihez

A letölthető anyag:

 • Mintafeladatok a második zárthelyihez
Félév: 2011. tavasz
Title Egyedi szöveg
EA01 A formális módszerek szerepe

Az előadás tartalma:

 • Tárgyadatok
 • A formális módszerek szerepe
  • Mik a formális módszerek?
  • Mire szeretnénk használni a formális módszereket?
  • A formális módszerek szerepe a fejlesztési modellekben
  • A formális módszerek értékelése
  • Sikertörténetek
 • Alapszintű formalizmusok
  • Kripke-struktúrák
  • Címkézett tranzíciós rendszerek
  • Kripke tranzíciós rendszerek
  • Időzített automaták
EA02 Temporális logikák

Az előadás tartalma:

 • Motiváció
 • Temporális logikák
 • Egy lineáris temporális logika: PLTL
  • Operátorok
  • Szintakszis
  • Szemantika
  • Példák
 • Egy elágazó idejű temporális logika: CTL*
  • Operátorok
  • Szintakszis
  • Szemantika
 • Egy másik elágazó idejű temporális logika: CTL
  • Operátorok
  • Szintakszis és szemantika
  • Példák
 • Temporális logikák kifejezőképessége
 • A modellellenőrzési feladat
Syndicate content