Kritikus rendszerek integrációja laboratórium

Senior Lecturer: 
Gábor Bergmann
Instructors: 
Attila Klenik
Instructors: 
Oszkár Semeráth
Instructors: 
Gábor Szárnyas
Instructors: 
Zoltán Szatmári
Former Instructors: 
Dávid Honfi
Former Instructors: 
Ágnes Salánki
Former Instructors: 
Tamás Tóth

A tárgy a szolgáltatásintegráció, az elosztott üzleti alkalmazások és a modell alapú fejlesztés bizonyos fejezeteivel ismertet meg gyakorlati feladatokon keresztül. A kurzus folyamán a hallgatók egy egyszerű, üzleti szempontból kritikus funkciót valósítanak meg különféle kommunikációs paradigmák (pl. Thrift alapú szolgáltatásintegráció, Akka alapú aktor rendszerek, üzenetsoros integrációs technikák) segítségével. A létrehozott integrált alkalmazás fejlesztésekor a hallgatók gyakorlati tapasztalatot szereznek a modell alapú generatív programozással, majd működtetése során megismerkednek a metrikatervezés és kiértékelés alapvető feladataival.

Fontos linkek:

Feladatok megoldása, beadása, értékelése:

  • A feladatok megoldása mérőpárokban történik; preferáltan a kontaktórák alatt, a mérésvezető támogatásával.
  • A mérőpárok jelentkezését a szorgalmi időszak első hetén várjuk.
  • Az első mérési alkalomhoz nem tartozik kötelező feladatbeadás és teljesítményértékelés, mivel az első feladat csupán előkészítő célú, a későbbi feladatokat alapozza meg. Az utolsó mérési feladathoz pedig (terjedelme okán) két egymást követő héten két mérési (konzultációs) alkalom tartozik; ezzel arányban a végső pontértékelésben is kétszeres súllyal szerepel.
  • A mérőpár mindkét tagjának minden feladatból ki kell vennie a részét, és az elkészült megoldás részleteivel tisztában kell lennie; tehát nem elfogadható olyan munkamegosztás, hogy valamelyik mérési feladat kizárólag a mérőpár egyik tagjának a felelőssége legyen. A mérésvezetők feladatbemutatáskor erre odafigyelnek. Ha a mérőpár nem tartja magát ehhez az elváráshoz, akkor szét lesznek választva két egyfős csapatra.
  • A hétfői kontaktóra (mérés) elsősorban konzultációs alkalomként szolgál, ahol a mérésvezető segítséget, tanácsot adhat a feladatmegoldáshoz. Ennek megfelelően, amíg a félévköz eredményekkel elégedettek vagyunk, nem tervezünk jelenlétet ellenőrizni; a csapatok saját időbeosztásuk alapján eldönthetik, élnek-e a részvétel lehetőségével. A részvétel (és a kiadott segédanyagokból történő előzetes felkészülés) ennek ellenére erősen ajánlott, hiszen csak a kihirdetett órarendi időpontban ígérünk a feladatmegoldással kapcsolatos segítséget / konzultációt. Ha a félév előrehaladása során komoly elmaradásokat tapasztalunk, akkor bevezetjük a TVSZ által szabályozott kötelező óralátogatást (erről a hallgatók értesítést kapnak).
  • A működő megoldásokat személyesen (vagy videokonferencia útján) be kell mutatni a mérési alkalom végéig, vagy a mérésvezetővel egyeztetve legkésőbb péntekig.
  • A bemutatás után, az esetleges mérésvezetői észrevételek alapján korrigált megoldást - lényegretörő szöveges dokumentációval együtt - a csapat számára létrehozott GitHub repóba kell feltölteni, és a feladatot azonosító Git tag-kel ellátni (ld. táblázat).
  • Az értékeléseket az egyes csapatok számára GitHub issue formájában közöljük. A pontszám az elkészült megoldás / forráskód minősége, és a jegyzőkönyv együttes értékeléséből adódik.
  • A félévközi jegy megszerzésének feltétele az összes feladatbeadás legalább elégséges szintű (40%) teljesítése. Az érdemjegyet a feladatok összpontszáma után adjuk (a nagyobb terjedelmű utolsó feladatot kétszeres súllyal figyelembe véve), a szokásos küszöbszintek (55%-70%-85%) alapján.

Órarend (2020. ősz):
Mérés/konzultáció hétfőnként 8:30–12:00 (IB413); 10 hét alatt összesen 9 laboralkalom lesz (2020. szeptember 21-ével kezdődően - figyelem, az első két héten még nincs mérés!).

  Cím Dátum Git tag Mérésvezető / megjegyzés
1. Bevezető, feladatkiadás, első Java implementáció 2020-09-21
lab1
Dr. Semeráth Oszkár
2. Java alkalmazások párhuzamosítása 2020-09-28
lab2
Dr. Semeráth Oszkár
3. Munkafolyamat keretrendszer megvalósítása 2020-10-05
lab3
Dr. Semeráth Oszkár
4. Aktor modell konkurens alkalmazások készítésére (Akka) 2020-10-12
lab4
Dr. Semeráth Oszkár
5. Integráció szabványos távoli eljáráshívás platformon (Thrift) 2020-10-19
lab5
Dr. Bergmann Gábor
6. Deklaratív alkalmazáskonténer platform (Docker) 2020-10-26
lab6
Dr. Szatmári Zoltán
7. Teljesítményelemzést segítő adatelemzési technikák (EDA / Python) 2020-11-02
lab7
Klenik Attila
8. Platformfüggetlen modellezés generatív programozással 1. 2020-11-09

 
Dr. Bergmann Gábor
9. Platformfüggetlen modellezés generatív programozással 2. 2020-11-16
lab8
Dr. Bergmann Gábor
P1 Pótlási alkalom 1 2020-11-30   (Össz. egy elégtelen mérés pótolható)
P2 Pótlási alkalom 2 2019-12-14   (Össz. egy elégtelen mérés pótolható)