Rendszermodellezés - Segédanyagok

Félév: 2016. tavasz
Title Egyedi szöveg
Teljesítménymodellezés 2.

Teljesítménymodellezés: Little-törvény és alkalmazása, Zipf törvény, terhelésmodellezés.

4. gyakorlat: Teljesítménymodellezés
Modellek ellenőrzése

Modellek ellenőrzésének alapfogalmai, statikus ellenőrzés, tesztelés, formális verifikáció. Holtpont, ellenpéldák, fedettségi metrikák.

Jegyzet: Modellek ellenőrzése (A5) (Fejlesztés alatt. Előzetes változat, a gyakorlatokra felkészüléshez.)

Vizuális adatelemzés

Vizuális elemzés: alapfogalmak, alapvető egy- és kétdimenziós diagramtípusok, benchmark kiértékelés vizuális elemzés segítségével.

Jegyzet, ami egyben az Intelligens adatelemzés c. könyv (Typotex, 2014.) 5. fejezete

5. gyakorlat: Modellek ellenőrzése
Kódgenerálás
Szimuláció

Az anyag részletei nem képezik részét a számonkérésnek. A korábbi előadásokban (diasorokban) előkerült fogalmak (pl. "esemény") természetesen szerepelhetnek a számonkérésben.

6. gyakorlat: Követelmények elemzése, felderítő adatelemzés

A gyakorlatra felkészüléshez a "Modellek ellenőrzése" és a "Vizuális adatelemzés" anyagrészek szükségesek.

MintaZH2

A második zárthelyi (VIMIA00) felkészülését segítő mintaZH, tartalma aktualizálva a 2016. tavaszi anyag szerint.

Kísérlettervezés (7. gyakorlat háttér)

A 7. gyakorlaton a kísérlettervezés alapfogalmait és alkalmazását tekintjük át. Ehhez rövid összefoglaló fóliasort és fogalomtárat adunk. A gyakorlaton elmagyarázzuk a fogalmakat és összefüggéseket, de elvárjuk, hogy előzetesen átnézzék a kiadott anyagot (az opcionális kisZH erre fog épülni.)

Modellek fejlesztése

Modellek fejlesztése, követelmények kezelése, absztrakció/finomítás (az anyagot ZH-n nem kérdezzük).

Félév: Fall 2015
Title Egyedi szöveg
Gyakorlati feladatok

Az alábbiakban tájékoztató jelleggel elérhetőüvé tesszük a gyakorlati feladatsorokat, ill. a vázlatos (nem minden esetben teljes) megolásokat.

Rendszermodellezés bevezető, tárgykövetelmények

Bevezető, tárgykövetelmények.

Modellezés bevezető

Modellezés céljai, szerepe, modellek fajtái, finomítás/absztrakció

Állapot alapú modellezés

Állapot alapú modellek, állapottér, állapotgépek, kiterjesztési lehetőségek, kooperáló állapotgépek, Yakindu példa.

Folyamatmodellezés

Folyamatmodellezés: főbb elemek, felhasználási területek, vezérlési folyamatok, jólformáltság.

Folyamatmodellezés (BPMN), adatfolyamhálók

Az előadáson átttkeintettük a folyamatmodellek használatát a gyakorlatban, a BPMN nyelvet, és a folyamatmodellezés egy lehetséges formális leírási módját (adatfolyamhálók).

Házi feladat ismertető és példamegoldás

A kötelező házi feladat ismertetése. Tájékoztatás a javasolt cloud alapú környezetről. Az ajánlott szoftvereszköz élő demonstrációja egy példán keresztül.

Modellek fejlesztése

Az előadás témája a különböző modellek szerepe a fejlesztés során, a specifikáció és a követelmények szerepe, valamint a modellfejlesztés során alkalmazott modellfinomítási lépések.

Modellek ellenőrzése

Az előadáson áttekintettük a modellek ellenőrzésének szerepét és módszereit (statikus ellenőrzés, szimbolikus végrehajtás, stb.), elsősorban folyamat- és állapot alapú modelleken.

Kapacitástervezés

Az előadáson áttekintettük a kapacitástervezés célját és tipikus lépéseit, a felhasználói viselkedés modellezését, a terhelés modellezését ill. a terhelésgeneráló eszközök tipikus jellemzőit, valamint a Zipf-törvényt.

Teljesítménymodellezés bevezető

Az előadás áttekinti a teljesítménymodellezés célját és alapvető fogalmait (terhelés, kihasználtság, átbocsátás, áteresztőképesség, válaszidő).

Teljesítménymodellezés: a Little-törvény és alkalmazásai

Az előadás ismerteti a Little-törvényt és gyakorlati alkalmazásait, mérési példával mind állandósult állapotban működő, mind túlterhelt rendszerre. Az előadáson demó alkalmazás használatával példát mutattunk be komplex rendszer teljesítménymérésére.

FRISSÜLT (10.30.) A témakörhöz korábban készült magyarázó segédlet elérhető itt.

Vizuális elemzési módszerek

A feltáró adatelemzés, és ezen belül a vizuális adatelemzés szerepe és célja, kapcsolata a rendszermodellezéssel/teljesítménymodellezéssel.

Az előadáson bemutatott demó korábbi évek gyakorlati anyagként elérhető itt.

Adatelemzés és mérések

Az előadáson módszereket néztünk arra, hogy mérési adatokból hogyan lehet a rendszerre vonatkozó következtetéseket levonni. Bemutattuk a regresszós közelítések és a csúszóablakos átlagolás alapfogalmait, a benchmarkok alapvető fogalmati, röviden összefoglaltuk a következető statisztika szerepét, és bemutattuk a kísérlettervezés fogalmait, melyekről szöveges összefoglaló elérhető itt..

Syndicate content