Rendszermodellezés - Segédanyagok

Félév: 2014. ősz
Title Egyedi szöveg
Ontológia alapú modellezés

Az előadáson áttekintettük az ontológia alapú modellépítés alapfogalmait, ill. a Protege eszközt.Az anyagból a modellezési megközelítést/alapfogalmakat kérjük számon (ld. ZH felkészítő óra). (Frissítve 2014.11.16.)

Háttéranyagok (ezeket ZH-n nem kérjük számon):

Szabályalapú üzleti logika

Szabályalapú rendszerek, előre- és hátraláncoló következtetés, Drools, esettanulmányok.

Rendszermodellezés ZH felkészítő

Gyakorlópéldák ZH felkészüléshez (a november 13-i óra előtt mindenkinek ajánljuk a példák előzetes megoldását!).

Félév: 2013. ősz
Title Egyedi szöveg
Tárgykövetelmények, bemutatkozás
Modellezés bevezető

Mire használunk modelleket? Mi a modellezés célja? Milyen jellegű modellek léteznek? Modellfinomítás és absztrakció. Esettanulmányok.

1. gyakorlat: modellezés alapok

A gyakorlaton egy szöveges specifikációból kiindulva elkészítettük egy reptéri rendszer taxonómiáját. A gyakorlat során összegyűjtöttük a követelményeket, a rendszer funkcióit, a rendszerben megvalósítandó folyamatokat, adatokat. A specifikációban található hiányosságokat/ellentmondásokat (részben) feloldottuk.

(UPDATE) Kikerült két részleges mintamegoldás is, az egyik kereszthivatkozásokkal.

Adatfolyamhálók

Modellezés adatfolyamhálókkal (formalizmus, használata). Példák modellfinomításra. 

Állapot alapú modellezés - előadás

Állapotpartíció, állapotgráf és állapotgép fogalma, absztrakciója, finomítása, szorzata, dekompozíciója. Illusztráció szakmai példákkal. 

2. gyakorlat: állapot alapú modellezés

A gyakorlaton változatos feladatokat oldottunk meg az állapotmodelelzés témakörében. A feladatok érintették az állapottterek, állapotgráfok és állapotgépek fogalmát, illetve az ezzekkel végezhető műveleteket.

Teljesítménymodellezés

Teljesítménymodellezés célja, paraméterei, Little-törvény és kapcsolódó összefüggések, szűk keresztmetszet keresése.
(UPDATE!) Az előadásfóliákon kívül egy hosszabb szöveges segédletet is készítettünk.

Házi feladat bemutató

Folyamatok modellezése a BPMN folyamatmodellezési nyelv egy részhalmazával. A házi feladat adminisztratív és tartalmi feltételeinek ismertetése. Mintafeladat bemutatatása, valamint IBM Websphere Business Modeler eszközdemonstráció.

Lásd még: HF feltételek, HF tanácsok.

Segédlet a házi feladat megoldásához az oktatási felhőben (VCL)

A tárgy házi feladatának megoldásához szükséges szoftvert tartalmazú virtuális gép idén az oktatási felhőben (VCL) érhető el, ennek eléréséről írtunk egy rövid segédletet. Ajánlott emellett az általános technikai leírás elolvasása.

3. gyakorlat: teljesítménymodellezés

Számolófeladatok a teljesítménymodellezés témakörében.

További ajánlott segédanyag:

 

Kapacitástervezés

A kapacitástervezés módszereinek áttekintése. Felhasználói vislekedésmodellek, Zipf törvénye.

A témához (pl. Little-törvény gyakorlati felhasználása) kapcsolódó néhány  esettanulmány.

Kísérlettervezés alapfogalmai

Kísérlettervezés alapfogalmai. Valószínűségszámítási emlékeztető, mérések számának tervezése, konfidencia intervallum.

A csatolt fóliasor utolsó két diája kiegészítő anyag, a kísérlettervezés és statisztika tágabb lehetőségeiről és IT ipari alkalmazásáról.

4. gyakorlat - Adatfolyamhálók, kísérlettervezés

A gyakorlaton az adatfolyamhálók témaköréből oldunk meg egy modellezési feladatot, ill. a kísérlettervezéshez kapcsolódó példákat oldunk meg.

Vizuális adatelemzés

A vizuális adatelemzés célja, néhány tipikus előnye. Gyakran használt diagram (plot) típusok, regresszió.

Terheléselőrejelzés

Az előadás áttekintette a terheléselőrejelzés módszereit (regresszió, átlagszámításra építő módszerek).

Vizuális adatelemzés gyakorlat

A gyakorlat során esettanulmányokon keresztül mutatjuk be az interaktív, feltáró jellegű adatelemzési módszerek használatát (Exploratory Data Analysis). 

A gyakorlaton felhő alapú infrastruktúra méréséből származó példát, ill. adatbáziskezelők benchmark értékeit fogjuk kielemezni. Az esettanulmányról és a megközelítésről részletesebb bemutató itt érhető el.

6. gyakorlat- szimuláció, hibafa

A gyakorlaton egy kis példán keresztül megnézzük a WBM szimulációs beállításait, ill. szöveges feladathoz hibafát készítünk és hibavalószínűséget számolunk.

Benchmarkok

Az előadáson áttekintettük az informatikai rendszerek méretezéséhez használt fontosabb benchmarkokat. 

Üzleti szabály alapú modellezés, szabálykiértékelés

Üzleti szabályrendszerek feladatai, alapelve. Üzleti szabály esettanulmányok, párhuzamosítási tapasztalatok.

Szakterület-specifikus modellezés kritikus rendszerekben
Rendszermodellezés ZH felkészítő

Gyakorlópéldák ZH felkészüléshez (a november 14-i óra előtt mindenkinek ajánljuk a példák előzetes megoldását!).

Segédlet a megbízhatósági modellezéshez (HF)

A házi feladat megoldásához szükséges segédanyag (megbízhatósági modellezés).

Syndicate content