Rendszermodellezés - Segédanyagok

Félév: 2013. ősz
Title Egyedi szöveg
Hibamodellezés, szolgáltatásbiztonság

Az előadás bemutatja a hibamodellezés és a szolgáltatásbiztonság alapfogalmait.

Modellellenőrzés, programverifikáció

A viselkedésmodellek statikus és dinamikus ellenőrzése. A modellellenőrzés célja, bemenete és kimenetei. A program mint viselkedésmodell analízise.

Félév: 2012. ősz
Title Egyedi szöveg
Tárgyismertető, projekt tapasztalatok, modellezési fogalmak

A tárgy 2012. őszi követelményei. Az oktatók/kutatócsoport bemutatása, a tárgyhoz kapcsolódó projektek, mint esettanulmányok. Modellezési alapfogalmak (kisebb javítás:10.29.).

Modellezés alapjai - óravázlat

Modellezési alapfogalmak, szakterületspecifikus nyelvek, taxionómia/ontológia fogalma.

 

Kiegészítő anyag:

http://owl.cs.manchester.ac.uk/tutorials/protegeowltutorial/

 

1. gyakorlat (modellezés)

A gyakorlaton kezdeti taxonómiát/ontológiát, valamint folyamatmodellt készítettünk. Csatolva a feladatkiírás, és az emelt szintű gyakorlaton bemutatott taxonómia vázlat (Xmind).

Folyamatmodellezés
Vizuális adatanalízis

Vizuális adatelemzési technikák. Alapvető statisztikai összefüggések, regresszió, feltáró adatanalízis példákkal (kisebb javítás: 10.29.).

Házi feladat bemutató

A házi feladat adminisztratív és tartalmi feltételeinek ismertetése. Mintafeladat bemutatatása, valamint IBM Websphere Business Modeler eszközdemonstráció.

Lásd még: HF feltételekHF tanácsok.

Vizuális adatelemzés (gyakorlat)

A 2012. szeptember 27-i gyakorlaton elhangzó bevezető előadás, mely egyben tartalmazza a megoldandó feladatokat is, valamint a gyakorlat során közösen használt adatok (tisztított TPC-C benchmark eredmények a TPC.org oldalról publikusan elérhető táblázatból).

A gyakorlat során saját mérési eredmények elemzését is bemutatjuk, ezek Izsó Benedek munkáján alapulnak.

2. gyakorlat (vizuális, interaktív adatelemzés) tudnivalók

A gyakorlathoz ajánlott a sjaát laptop, kivéve az IB413-ban tartott kurzosokat, ahol a laborgépeken a szoftverek elérhetőek lesznek.

 

A saját gépekre elsősorban a Mondrian  telepítését ajánljuk (az oldalt ajánlott FF alól nézni), érdeklődők az RStudio elemzési környezetet is feltehetik, az RServe csomaggal.

 

A gyakorlat anyaga elérhető itt.

Kapacitástervezés

Kapacitástervezés lépései és feladatai. Felhasználói viselkedés modellezése.

Teljesítménymodellezés

Teljesítménymodellek, alapvető összefüggések, Little-törvény.

3. gyakorlat (Teljesítménymodellezés)

A gyakorlaton megoldott példák, valamint a témát áttekintő fóliák + Little-törvény esettanulmány.

Terheléselőrejelzés

Terheléselőrejelzés célja, terheléselőrejelzési módszerek: regressziós és átlagszámításra alapuló módszerek. A löketek hatása az áteresztőképességre.Terheléselosztás kérdései.

Benchmarkok használata

Benchmarkok használata, benchmarking céljai, főbb benchmark típusok, SPEC és TPC példák.

Kísérlettervezés

Kísérlettervezés alapfogalmai. Valószínűségszámítási emlékeztető, mérések számának tervezése, konfidencia intervallum.

Frissítve: 2012-10-26

4. gyakorlat (WBM mérések és kísérlettervezés)
Modellellenőrzés ízelítő

Az előadás tartalma:

 • rövid, BSc szintű bevezető előadás a modellellenőrzés motivációjáról és alapfogalmairól
 • az elvek demonstrációja az UPPAAL eszköz segítségével, egyszerű vasútirányítási példán
 • pár szó a programverifikációról

Melléklet:

 • a bevezető előadás fóliái
 • UPPAAL példa
Hibamodellezés

Az előadás tartalma:

 • szolgáltatásbiztonsági alapismeretek
 • kvalitatív szolgaltatásbiztonsági jellemzők, számításuk
 • kvalitatív hibamodellezés
 • hibaterjesztés

Csatolmány:

 • előadásfólia (a félév végéig még frissülhet)
 • tanácsok a házi feladat kapcsolódó részéhez
 • adatok, információforrások segítségként
Üzleti szabály alapú rendszerek

Üzleti szabály alapú rendszerek jellegzetességei, felhasználási területei. Előre-és hátraláncoló rendszerek, példa szabálydefinícióra. Komplex eseményfeldolgozás, mintapéldák.

Esettanulmányok

Az órán két, rendszermodellezéshez kapcsolódó esettanulmányt mutattunk be:

 • Tudásbázis építése létező, komplex banki rendszerek alapján. Az elérhető infomrációk alapján folyamat- és rendszerkonfigurációs modellek létrehozása, ezen modellek szerkesztésére modell-alapú felhasználói felület és transzformáció ontológiára és szemantikus wikire.
 • Web szolgáltatás alapú munkafolyamatok verifikációja rejtett formális módszerek alkalmazásával. A BPEL nyelven definiált végrehajtható folyamatokat tervezési időben komplex modelltranszformációk alkalmazásával tranzíciós rendszerre képezzük le, amelyen modellellenőrzés végezhető lineáris temporális logikai kifejezések kiértékelésével. Az ellenőrzés eredményeként kapott ellenpéldát egy másik transzformáció segítségével visszavetítjük az eredeti folyamatra és ezt a felhasználó animáció segítségével megvizsgálhatja és hiba esetén javíthatja folyamatát.

Kapcsolódó anyag: From BPEL to SAL and Back: a Tool Demo on Back-Annotation with VIATRA2

Adatfolyamhálók

Az órán áttekintettük az adatfolyamhálók modellezési mechanizmusát és felhazsnálási lehetőségeit (pl. hibaterjedés modellezés).

Üzleti folyamatok analízise

Üzleti folyamatok elemzési kihívásai, modell alapú analízis. Adatfolyamhálók, modelltranszformáció, predikátum absztrakció, sztochasztikus módszerek, lineáris optimalizálás és egyéb formális módszerek alkalmazása folyamat alapú rendszerek elemzésére és javítására.

6. gyakorlat - szolgáltatásbiztonság, adatfolyamhálók

A gyakorlat során néhány alap szolgáltatásbiztonsái jellemzőt határozunk meg, ill. adatfolyamhálót építünk és finomítunk.

Félév: 2012. tavasz
Title Egyedi szöveg
Rendszermodellezés bevezető

A tárgy tartalmának és követelményeinek bemutatása.

Syndicate content