Rendszermodellezés - Segédanyagok

Félév: 2012. tavasz
Title Egyedi szöveg
Esettanulmány: logisztikai rendszerek modell alapú tervezése szabványok szerint
Modellezés bevezető

A mai előadás és a jövő heti előnézete (javítatlanul).

Fakultatív letöltés és olvasmány a jövő hétre:

Modellkezelés

A fóliaanyag azonos az előző előadással. A kézzel írott jegyzet csatolva. A példa a Protege standard disztribúciógából vett pizza.prj fileban van.

Modellezés és verifikáció

Az előadáson a pizza ontológia példáját folytattuk. Végignéztük a tipikus finomítási lépéseket és hatásukat a szoftver implementációra. A konfiguráció részeként letöltött PELLET reasoner inkonzisztenciát mutatott a pizza és a fagylalt között, ennek okát kerestük meg.

Modellezés és verifikáció

Az előadáson a pizza ontológia példáját folytattuk. Végignéztük a tipikus finomítási lépéseket és hatásukat a szoftver implementációra. A konfiguráció részeként letöltött PELLET reasoner inkonzisztenciát mutatott a pizza és a fagylalt között, ennek okát kerestük meg.

Szimuláció alapjai

A folyamatorientált szimuláció alapjai mentek, folytatás csütörtökön.

Szimuláció és adatbecslés

Az előadáson papíron lefutatott egy szimulációt és végignéztük a tipikus adatgyűjtési mechanizmusokat.

A szimulációs eszközt bemutató előadás után újra megnézni

Folyamatmodellezés
Házi feladat kiadás

A házi feladat adminisztratív és tartalmi feltételeinek ismertetése. Mintafeladat bemutatatása, valamint IBM Websphere Business Modeler eszközdemonstráció.

Lásd még: HF feltételek, HF tanácsok.

Adatfolyam hálók
Adatfolyamhálók táblás gyakorlat

Táblás gyakorlat adatfolyamhálók témakörben.

Demonstrált témák:

 • egyszerű csomópontok konstrukciója specifikáció alapján
 • adatfolyamháló kompozíciója csomópontokból
 • végtelen állapottér és következményei
 • konkurrencia, sorrendezési kérdések
 • nemdeterminizmus és valószínűségi (markovi) modellek közti különbség
 • állapot, token és struktúra szerinti absztrakció, finomítás
 • absztrakció és finomítás ellenőrzése
 • "mechanikus" módszer állapot/token absztrakcióra (információvesztéses), többletinformáció bevitele finomításkor
 • absztrakció és nemdeterminizmus viszonya
 • absztrakt modellek előnyei, top-down tervezés
Kapacitástervezés

Az előadáson a kapacitástervezés jelentőségét, munkamenetét és kapcsolatát az SLA-val néztük át.

Kapacitástervezés (folyt.)
Folyamatmodellezés a gyakorlatban

Folyamatmodellezés szabvány: BPMN2 és használata.

Végrehajtható folyamatok: BPEL nyelv, BPMN végrehajtás jBPM környezetben.

Teljesítménymodellezés

Teljesítménymodellek, Little törvény

Benchmark

Az előadáson a SPEC és a TPC benchmarkokat néztük meg. A vizuális analízisre a Mondrian  rendszert használtuk. 

Benchmarking háttéranyag

A becnhmarking előadás háttéranyaga.

Teljesítményszámítás gyakorlat

Teljesítménymodellezési fogalmak és összefüggések áttekintése. A szűk keresztmetszet fogalma.

Táblás gyakorlat számolópéldákkal (feladatsor mellékelve).

Terheléselőrejelzés

Terhelésmodellezés. Terheléselőrejelzési módszerek, regresszió, átlagolás. Terheléseloszáts kérdései.

Kísérlettervezés alapfogalmak

Kísérlettervezés alapfogalmai: megfigyelések, tapasztalati átlag, centrális határeloszlás tételének alkalmazhatósági feltételei, konfidenciaintervallumok, megfigyelések számának tervezése. A statisztikai próbák alapjai.

Modellellenőrzés ízelítő

Az előadás tartalma:

 • rövid, BSc szintű bevezető előadás a modellellenőrzés motivációjáról és alapfogalmairól
 • az elvek demonstrációja az UPPAAL eszköz segítségével, vasútirányítási példán
 • pár szó a programverifikációról

Melléklet:

 • a bevezető előadás fóliái
 • UPPAAL példa
Üzleti szabályrendszerek, komplex eseményfeldolgozás

Üzleti szabályrendszerek felépítése, működési elve, alkalmazásai. Szabályalapú logika előnyei és lakalmazási kihívásai.

Komplex eseményfeoldogzá:s időzítést kezelő szabályok, aszinkron, online eseményfeldolgozás.

Esettanulmány: CoMifin projekt.

Hibamodellezés

Hibamodellezés, megbízhatósági alapfogalmak, összefüggések, példák.

Cloud Based Analytics for Cloud Based Applications

Felhő alapú szolgáltatások és rendszerek kapacitástervezése és monitorozása. Az első IBM Cloud Academy konferencián is elhangzott előadás elérhető itt.

Megbízhatóság számolás segédlet

Az órán elhangzott segédanyag.

Syndicate content